Search Button

Bernard Kouchner

Co-founder Médecins Sans Frontières and former Foreign Minister France

Konular
VİDEOLAR PLAYLIST
Video Title

Bernard Kouchner

Bernard Kouchner, Kasım 2010 tarihine dek Fransa Dışişleri Bakanlığı yapmış ve Avrupa siyaset sahnesinde yıllardır önemli roller üstlenmiş bir Fransız siyasetçidir. On sekiz yıl boyunca farklı Fransız hükümetlerinde Bakanlık görevlerinde bulunan Kouchner insan haklarıyla ilgili meselelere özellikle hassasiyet gösteren bir politikacıdır. Gerek Dış İşleri Bakanı gerekse ondan evvel Sağlık ve İnsani Yardımlar Bakanı olarak edinmiş olduğu büyük tecrübe Kouchner’nin, daha iyi bir gelecek için neler yapılabileceği hususunda son derece öngörülü bir aktivist haline gelmesini sağlamıştır.

Aslında bir tıp doktoru olan Bernard Kouchner, Nobel ödüllü insani yardım kuruluşu Médecins Sans Frontières, Sınır Tanımayan Doktorlar teşkilatının kurucusu ve eski başkanıdır. Gerçek ünü de buradan gelmektedir. Teşkilat bilindiği gibi, gelişmekte olan ülkelerde acil durumlar veya yetersiz tıbbi imkanlarda çalışan gönüllü tıbbi personelin bir araya geldiği bir yardım kurumudur. Kouchner Somali, El Salvador, Lübnan ve Vietnam’da insani yardım organizasyonlarına imza atmıştır. Kamboçya, Tayland, Uruguay, Peru, Guatemala ve Honduras’ta da çeşitli yardım ve kurtarma operasyonlarını yürütmüştür.

Bernard Kouchner savaş ve katliamlar karşısında sessiz ve tarafsız kalmayı tercih eden Kızılhaç Örgütü’nü açıkça eleştiren ilk kişi olmanın yanı sıra yirmi yılı aşkın bir süredir uluslararası insani yardım faaliyetlerinde önemli görevler ifa etmiştir. Fransa Sağlık Bakanı olarak Birleşmiş Milletler’i “müdahale hakkı” ilkesini benimsemeye ikna etmiş Balkanlar’da süren iç savaş yıkımını takiben Kosova’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın özel temsilcisi olarak görev yapmıştır. Bernard Kouchner evrensel tıbbi yardım konusunu hala gündemde tutmaya devam etmekte ve AIDS hastalığına karşı uluslararası zeminde mücadele faaliyetlerine destek olmayı sürdürmektedir.

Fransız siyaset sahnesinde son derece etkili bir şahsiyet olarak on sekiz yılı aşkın bir süre boyunca farklı bakanlık görevlerinde bulunan Kouchner ilk olarak Sosyal Entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanlığı, İnsan Hakları Bakanlığı ve de Sağlık Bakanlaığı makamlarında bulunmuştır. Fransa’nın en önemli eğitim kurumlarından biri olan Conservatoire National des Arts Et Métiers (CNAM) bünyesinde Sağlık ve Gelişim bölümünde Kamu Sağlığı kürsüsünde profesörlük yapmıştır.

Bernard Kouchner L’Evenement ve Actuel adlı haber dergilerinin kurucularından olup yazdığı kitaplarıyla da insan hakları ve siyaset alanında isim sahibidir. Ayrıca Dag Hammarskjold Prize ve the Prix Europa gibi önemli insan hakları ödüllerine layık görülmüştür.