Search Button

Erin Meyer

Kültürel Etkileşim Yönetimi, Kültürlerarası Diyalog ve Multi-Kültürel Liderlik Uzmanı

Konular
VİDEOLAR PLAYLIST
Video Yok
Video Yok
Video Yok
Konular
KONULAR BAŞLIKLAR

Erin Meyer

İçinde yaşadığımız küresel iş dünyasında çalışanların yeryüzünün farklı köşelerinde bulunduğu ve iletişimin sanal anlamda var olabildiğini biliyoruz. Peki bu şartlar altında ve kültürel etkileşimin karmaşık yapısında nasıl verimli ve etkin bir çalışma sağlanabilir? ‘The Culture Map’ (Kültür Haritası) kitabının yazarı Erin Meyer, işletme başarısını önemli ölçüde artırmanın yolu olarak kültürel bilgi ve birikimin daha iyi nasıl anlaşılabileceğini ve kültürel etkileşimden nasıl en iyi şekilde yararlanılabileceğini açıklıyor.

Meyer dünyanın en önde gelen uluslararası işletme okullarından biri olan INSEAD’de profesörlük yapmaktadır. Meyer’in çalışmalarının odağında, dünyanın en başarılı küresel liderlerinin çok-kültürlü bir ortamda kültürel farklılıkları nasıl yönettikleri bulunmaktadır.

Dünyanın farklı yerlerindeki iletişim yapıları ve kalıplarıyla işletme sistemleri üzerine yoğunlaşan Meyer, Afrika, Avrupa ve ABD’de yıllar süren çalışmaları sayesinde bu noktaya ulaşmıştır. Meyer’in fikir çerçevesi uluslararası yöneticilerin kendi liderlik tercihlerini belirginleştirmekte ve böylelikle yöneticilere diğer kültürlerdeki yönetme tarzlarıyla kendi metodlarını kıyaslama şansı vermektedir.

Beş kıtada binlerce yöneticiye eğitim veren Meyer, yöneticilerin gösterdikleri performansta kültürel farklılıkların etkinliğini anlamalarını sağlamış ve yöneticilere uluslararası işbirliği stratejileri geliştirmenin önemini anlatmıştır.

Meyer Harvard Business Review ve New York Times gibi saygın yayınlarda makaleler yazmış CNN yayın kuruluşunda defalarca görüşlerine başvurulan bir isim olmuştur. Yılın en önemli iş ve işletme düşüncesi üreten insanlarından oluşan Thinkers50 listesine girmiştir.

Kültür Haritası: Küresel İş Dünyasının Görünmez Sınırlarını Aşmak – Günümüzün iş dünyası her geçen gün daha da küresel ve sanal hale geldiğine göre, bugünün yöneticileri ve liderleri de masalarının başından kalkmaya gerek duymadan, farklı kültürler ve coğrafyalardan mevkidaşlarıyla uyum içinde çalışmak zorundadırlar. Ancak bazen birbirine zıt farklılıklar taşıyan ve farklı kültürlerden gelen bir grup insanı bir araya getirdiğinizde sonuç felaket olabilir. Erin Meyer bu hususta verdiği eğitimde, günümüzün en zorlu iş ve işletme meselelerine pratik ve zamansal bir perspektif çizmektedir: farklı kültürden insanlar küresel anlamda birlikte çalışırlarken iş yapma pratiği nasıl etkilenir? Kültürel anlamda dünya bilgisine sahip, çok seyahat etmiş ve başka ülkelerde yaşamış kimselerin bile kültürlerarası ilişkilerin kompleks yapısında, takım arkadaşlarının günlük verimini artırmak için bazı stratejilere ihtiyaç duyduğu muhakkaktır. Meyer, yeni küresel pazarda yöneticinin diğerleriyle etkin ve hassas bir şekilde çalışabilmek için ihtiyaç duyduğu hayati bilgileri ve yepyeni bir düşünme biçmini dinleyenlerine sunmaktadır. Bu eğitim, farklılıkları değere dönüştüren, boşluklar arasında köprüler kuran ve dolayısıyla işi ve işletmeyi büyütecek olan bir ekibi kurmanız için size yardımcı olacaktır.