Search Button

Parag Khanna

Leading Geo-Strategic Expert and Best-Selling Author

Konular
VİDEOLAR PLAYLIST
Video Title
Konular
KONULAR BAŞLIKLAR

Parag Khanna

Parag Khanna küresel ilişkilerin geleceği konusunda yeni nesil bir ses, farklı bir teorisyendir. Esquire dergisinin 75 Most Influential People of the 21st Century (21. Yüzyılın En Etkili 75 İsmi) listesinde ve Wire dergisinin Smart List (Zeka Listesi) sıralamasında adı geçen Khanna CNN ve CNBC’de dünyanın çeşitli yerlerinden topladığı bilgi ve haberle programlara düzenli olarak katılmakta ve küresel ekonomik ilişkilerle trendler hakkında, yeni oluşan pazarlar üzerine uzmanlık görüşlerini paylaşmaktadır.

Halen New America Foundation Vakfında hizmet veren Khanna, ABD’nin bu en yenilikçi think tank kuruluşunda Dünya Ekonomisinin Geleceği programını yönetmekte ve ABD Milli İstihbarat Konseyi’nin Küresel Trendler programı çerçevesinde danışmanlık görevini sürdürmektedir. Londra’da bulunan Avrupa Konseyi Dış İlişkiler biriminde ve Singapur Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde üye, National University of Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Policy adlı yüksek öğrenim kurumunda da doçent olarak dersler vermektedir. Yeni ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin etkileri üzerine öngörülerde bulunan küresel araştırma ve danışmanlık şirketi Hybrid Reality Institute çatısı altında eş-yöneticilik görevini sürdürmektedir. 2007 yılında, Özel Amaçlı Operasyonlar Timi bünyesinde Irak ve Afganistan’da jeopoliitik danışmanlık yapmış, Barack Obama’nın başkanlık seçimlerinde yarıştığı dönemde ise kampanyanın dış politika danışmanlığını üstlenmiştir.

Khanna’nın, The Second World: How Emerging Powers Are Redefining Global Competition in the 21st Century (2009) (İkinci Dünya: 21. Yüzyılda Küresel Rekabeti Yeniden Tanımlayan Yeni Kuvvetler) adlı en çok satanlar listesine girmiş olan kitabı, 15 dile çevrilmiş ve The New York Times Book Review dergisi ise yazarı “genç jeopoliitik dahi” olarak nitelemiştir. TIME dergisi editörü ve CNN program sunucusu Fareed Zakaria, kitap hakkında “yeni dünya üzerinde başdöndürücü, renkli ve ille de akıllı bir tur” yorumunu yapmıştır. Kitapta, Khanna Çin’in bir süper güç olarak ortaya çıkacağını haber vermekte, Asya ve Arap devlet kapitalist sistemleriyle egemenliğin ortaya çıkardığı servet birikiminin politik gücünü öngörmektedir. Ayrıca Khanna, günümüzün karşılıklı olarak ortaya çıkardığı piyasa ticareti kalıplarını ve Mısır ve Arap dünyasının “devrim öncesi olgunluğa ulaştığını” anlatmakta, Amerikan rekabetinin ise zayıf altyapı dolayısıyla tehdit altında olduğuna dikkat çekmektedir.

Bir diğer kitabı, In How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance (2011) (Dünyayı Yönetmek İçin: Bir Sonraki Rönesans Yolunda) Khanna bizlere sorunların altından kalkmak için daha sağlam bir dünya düzeninin cesur ancak mümkün olabilecek yollarını göstermektedir. Bu yeni dünya düzeninde hükümetler, kentler, şirketler ve yerel topluluklar dinamik bir diplomatik sistem içinde birbirleriyle kaynaşmaktadır. Bu “başdöndürücü bilgiyle yüklü dünya turu” (Fortune) “okuyanın nabzını hızlandırmaktadır” (Economist). Nassim Taleb kitap hakkında “görüş açıcı” olarak nitelemiş, Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt ise “Parag’ın düşüncelerine ve söylediklerine önem vermeliyiz” yorumunda bulunmuştur.

Parag Khanna’nın eşi Ayesha ile beraber yazdığı bir diğer eseri In Hybrid Reality: Preparing for the Age of Human-Technology Co-Evolution, (Karma Gerçekliğin İçinde: İnsan-Teknolojisi Eş-Evrim Çağına Hazırlık) ekonomik, sosyal ve politik hayatı yeniden şekillendirecek olan teknolojik bozulma çağının nasıl yaklaşmakta olduğu konusunda bir resim çizmektedir. Khanna jeopolitik değişimler ve krizler üzerine yaptığı önsezili değerlendirmeleri nedeniyle “21. Yüzyıl Alvin Toffler türü küresel futurist” olarak görülmektedir. Khanna, dünyadaki güç dengelerini ve oyunun kurallarını değiştirecek ekonomik ve teknolojik dönüşüm ve yenilikleri bu eserlerinde öngörmektedir. Hybrid Reality Institute kurumunun direktörü olarak gerek hükümetler gerekse özel şirketler işin yol gösterici muhtemel senaryolar üretmektedir.

Khanna son derece üretken bir danışman olarak CNN, BBC, PBS, Al Jazeera, CBS, ve NPR gibi en önemli uluslararası medya kuruluşlarında düzenli bir şekilde yer almaktadır. Makaleleri ve değerlendirmeleri The New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, TIME, Forbes, Newsweek, Harvard Business Review, Businessweek, Foreign Policy, Quartz ve diğer pekçok yazılı basın ve internet ortamında yer bulmuştur.

Singapur’da yerleşik olmakla beraber Khanna dünyanın en hızlı büyümekte olan bölgesi Asya’da, farklı ülkelere seyahat etmekte ve bu ülkelerin jeopolitik ve ekonomik dinamiklerini yakalamaya çalışmaktadır. Pekçok devlet ve şirkete Asya’nın ticari fırsatları ve jeopolitik risklerini anlamaları için danışmanlık eden Khanna Asya devletlerinin ve çoklu topluluklarının finansal güçlerinin dış dünyada nasıl daha fazla hissedilmeye başlayacağını da öngörmektedir.

Macera tutkusuyla tanınan ve İngilizce, Almanca, Franszıca, İspanyolca, Hinduca ve temel Arapça konuşabilen Khanna, 100’den çok ülkeyi ziyaret etmiş, dünyanın en bilgili sosyo-politik uzmanlarından biri olarak kendisinini kabul ettirmiştir. 2009 World Economic Forum (Dünya Ekonomik Zirvesi’nde) Young Global Leader (Genç Küresel Lider) olarak tanınmış olan Khanna ayrıca, Council on Foreign Relations and the International Institute for Strategic Studies (Dış İlişkiler Konseyi ve Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü) ile Royal Geographical Society (Kraliyet Dünya Coğrafyaları Topluluğu) üyesidir.

Georgetown Üniversitesi Dış Politika Ve Dış İlişkler Bilimi mezunu olup, aynı üniversitenin Güvenlik Çalışmaları Programı’ndan masters derecesi almıştır. London School of Economics’de doktorasını tamamlamıştır. Dr. Khanna dünyanın en saygın üniversitelerinde dersler vermektedir. Independent Diplomat ve New Cities Foundation adlı vakıfların yönetim kurullarında, ayrıca DBS Bank İnovasyon Danışma Kurulunda yer almaktadır.