Search Button

Pınar Saklıyan Koçali

Pınar Saklıyan İletişim Danışmanlığı - Kurucu

Pınar Saklıyan Koçali

Pınar Saklıyan Koçali, dünyanın en büyük girişim sermayesi yöneticilerinden BLACKSTONE’un Türkiye’deki gayrimenkul yatırım faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olan QUBICON ve Hollanda kökenli gayrimenkul yatırım /geliştirme şirketi REDEVCO başta olmak üzere, alanında lider çeşitli uluslararası yatırım/geliştirme şirketlerinde Kurumsal İletişim ve Pazarlama Departman Yöneticiliği görevlerinde 10 yılı bulan bir deneyime sahiptir. Profesyonel iş yaşamında uluslararası çapta edindiği uzmanlık ve bilgi birikimini, 2014 yılında kurduğu PINAR SAKLIYAN İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI çatısı altında, danışmanlık statüsüyle paylaşmaktadır.

Pınar Saklıyan Koçali, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2001 yılında birincilikle mezun olmuş; eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans programıyla sürdürmüştür. Medya iletişimi, sunum teknikleri, etkili konuşma alanlarında Hollanda ve Türkiye’de bir dizi eğitim ve seminere katılmış olup ICSC, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi, AYD, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, ÇEDBİK Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği başta olmak üzere birçok sektörel dernekte aktif görev almıştır ve halen dernek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Pınar Saklıyan Koçali’nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde hocası olan Ali Akay’dan aldığı “Çağdaş Sosyoloji Teorileri” ders notları, 2002 yılında Akay tarafından “Kapitalizm ve Pop Kültür” başlığı altında derlenerek Bağlam Yayınları’nca yayınlanmıştır. 2003 yılında yine Bağlam Yayınları tarafından yayınlanan ve 3 ciltten oluşan “Akademi’ye Tanıklık, Güzel Sanatlar Akademisi’ne Bakışlar” başlıklı eserin baskıya hazırlığında etkin görev almış olan Saklıyan Koçali, 2004 yılında Ferenk Molnar’ın ünlü çocuk romanı Pal Sokağı Çocukları’nın Fransızca’dan Türkçe’ye yeniden çevirisini yapmış ve roman çevirisi, Epsilon Yayınevi’nce yayınlanmıştır.

Gayrimenkul sektöründe önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere 2014 yılında hayata geçirilmiş olan “Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü”nün proje ekibinde yer almış ve sözlüğün sektörle buluşması için tasarım, baskı,dağıtım ve iletişim etaplarının yönetimini üstlenmiştir.

Pınar Saklıyan Koçali, uzmanlık alanına ilişkin uluslararası çaplı seminer, zirve ve benzeri etkinliklerde program ve planlama komitelerinde aktif ve uzun soluklu görevler almış, bizzat workshop ve eğitimler düzenlemiş, çeşitli sektörel derneklerde yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla varlık göstermiştir.
2015 Şubat – Mayıs döneminde, Türkiye’nin alanında en köklü ve saygın eğitim kurumu olan ve değerli tiyatro sanatçıları Can Gürzap, Arsen Gürzap yönetimindeki Dialog Anlatım İletişim’den sunuculuk eğitimi almış, Milli Eğitim Bakanlığı’nca geçerliliği olan eğitmenlik sertifikası edinmiştir. Eşzamanlı olarak, Sayın Gürzap’ın davetiyle, Dialog bünyesinde, kişisel – kurumsal iletişim – çağdaş liderlik – temsiliyet – yenilikçilik konularında, uzmanlık ve bilgi birikimi çerçevesinde eğitim ve seminer programları düzenlemeye başlamış bulunmaktadır.

Moda ile yakından ilgilenmekle birlikte iş dünyasında “moda akımlarının esiri olmadan özgüvenli ve özgün temsil imkanları”na yönelik araştırma ve çalışmalar yapmakta olan Saklıyan Koçali, danışanlarına stil belirleme ve kişisel temsil konularında da destek vermektedir.
İletişim faaliyetlerinin yanı sıra müzik çalışmalarını da sürdürmekte olan Pınar Saklıyan Koçali, İstanbul’un belirli mekanlarında canlı müzik performansları sergilemekte ve sosyal sorumluluk, gönüllülük projeleri kapsamında da solist olarak sahne almaktadır.

UZMANLIKLAR:

  • Kurumsal İletişim : Kurum kimliği, Liderlik, Konu & Kriz İletişimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Geliştirme, Kişisel / kurumsal temsil
  • Halkla İlişkiler
  • Etkinlik Yönetimi
  • Marka – İmaj Yönetimi

* Gayrimenkul, inşaat ve perakende sektörlerine yönelik iletişim faaliyetlerinin bütünlüklü bir bakış açısı ile kurgulanması ve yönetimi, 14 yıllık bilgi birikimi ve de sektör hakimiyetiyle en iddialı olunan alandır.

İLGİ ALANLARI:

  • Sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi başta olmak üzere sosyal bilim dalları, felsefe
  • Kültür sanat aktiviteleri, bienaller, festivaller, çağdaş sanat, edebiyat, müzik (klasik müzik ve jaz, sahne performansları)
  • Moda dünyası ve temsiliyet mekanizmaları