Serpil Onaran ile İşinize Sanat Katın!
Sanatın hayatımızı dönüştüren sihirli gücüne inandık…

Serpil Onaran, Glaxo İlaç firmasında başladığı iş hayatında önce satış ve pazarlama alanlarında görev aldı, satış ekibi yönetimi ve eğitimindeki deneyiminin ardından son 12 senedir Roche İlaç firmasının Kurumsal İlişkiler bölümünde "Etkinlik Müdürü" olarak çalıştı. Yüzlerce etkinlik ve projeyi konseptinden bütçesine, içeriğinden görsel çalışmalarına, satın alımından uygulamalarına bir bütün olarak yönetti.

Bu deneyiminin üstüne Bilgi Üniversitesi’nde tamamladığı “Kültür Yönetimi” yüksek lisansı sırasında kurumsal yaşam ve kurumsal iletişim alanında sanat ile oluşturulacak projeler üzerine çalıştı.

Serpil Onaran, kurucusu olduğu “SO | art connect” sanatın kurumsal yaşam içinde daha fazla yer almasını, kurum kültürünün bir parçası olarak tüm paydaşlar ile güçlü bir bağ oluşturabilmesini amaçlıyor. Serpil Onaran bu amaçla; Kurumsal çalışma alanları için ''Sanat ile Yaşamak'', kurum çalışanları için ''Yaratıcılık Atölyesi ve Sanatçı ile Söyleşi Programları'' ve kurumların üst düzey yöneticileri için ''Sanat Kampı'' projeleri geliştirip uygulamaktadır.

Örnek Program İçerikleri:

Sanat ile Buluşma

Firmanız içindeki yaşam ve çalışma alanlarında dönemsel temalı sergiler oluşturuyor, çalışanlarınızı önce sanat eserleri ile buluşturuyoruz. Bu sergi ile eş zamanlı olarak gerçekleştireceğimiz sanatçı, sergi küratörü buluşmaları ile çalışanlarınızı fikirden anlatıma, malzemeden üretime geçen yaratım sürecinin içine alıyor, sanatı keşfetmelerini, anlamalarını sağlıyoruz. Bu projede amaç; çalışanlarınıza sanatın sihirli gücünü hissettirmek, yaratıcılıklarını, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ilham vermek ve çalışma ortamı içinde nefes alabilecekleri bir alan ve zaman oluşturmak…

Sanat Kampı kapsamında;

  • İki üç günlük blok program; farklı sanat dallarında izleme, anlama, deneyimleme ve tartışmayı içeren kapsamlı bir program olarak sunulmaktadır.
  • Belirli periyodlarda ayrılan gün ve saatlerde güncel sanat konusunda bilgilendirici konuşmalar, galeri ziyaretleri ve sanatçı buluşmalarını kapsayan bir program sunulmaktadır.

Kurum içi Uygulama Alanları ve Faydaları

İç Paydaşlar

Çalışanlarınızın yaratıcılıklarını arttırmak, hayatlarına değer katmak ve onlara kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir alan yaratmak için firmanıza ve ihtiyaçlarınıza özel projelerimizle yeni bir "iletişim dil"i oluşturmanıza destek oluyoruz.

  • Kültür panelleri
  • Sanatçı buluşmaları
  • Sergi ve atölye çalışmaları
  • Yeni medya/dijital kültür sanat platformları
  • Aktif sosyal kulüpler

Dış Paydaşlar

Marka ve ürünleriniz için imaj güçlendirmek, farklılığını yansıtmak ve bilinirliliğini arttırmak için pazarlama aktivitelerinizi ve kurumsal projelerinizi sanat ile zenginleştiriyor ve yenilikçi bir yaklaşım getiriyoruz.

  • Pazarlama aktiviteleri
  • Lansman etkinlikleri
  • İletişim projeleri

Sosyal Sorumluluk

Gelişmiş toplumlar içinde yer almak hem ekonomik hem de sosyal kalkınmayı zorunlu kılar. Sosyal kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri sanat alanındaki gelişmişlik ve zenginliktir. Sizler de sosyal sorumluluk projelerinizde daha fazla sanata yer verebilirsiniz. Sanatı, sanatçıyı ve sanata ulaşmayı destekleyebileceğiniz çalışmaları birlikte gerçekleştirelim, firmanız adına değer yaratalım.