Search Button
  1. »
  2. Blog
  3. »
  4. Dijital Fikir Lideri Olmak ve Kurumsal Dijital Dönüşüm

Dijital Fikir Lideri Olmak ve Kurumsal Dijital Dönüşüm

“Endüstri 4.0, sadece üretim ve ARGE süreçlerini iyileştirecek teknolojik gelişmelerle sınırlı kalmıyor. Teknolojik gelişmeler sayesinde yönetim, liderlik, pazarlama ve iletişim gibi kavramlar da dönüşüyor.”

Teknoloji İletişimcisi, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Exclusive konuşmacımız Dr. Sertaç Doğanay, DİJİTAL DÖNÜŞÜM başlıklı workshop programlarında, yeni iletişim araçlarının en etkin şekilde kullanımına dair temel bilgileri kurum yöneticileriyle paylaşıyor.

1. BÖLÜM

Kurumunuz (veya departmanınız) genel itibariyle “Dijital Zekâ” kriterlerinde hangi seviyede?

Bu bölümde 4-5 kişilik gruplar, dijital kimlik, dijital kullanım, dijital emniyet, dijital güvenlik, dijital duygusal zekâ, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital haklar başlıkları altında bir özdeğerlendirme yapar.

2. BÖLÜM

Kurum; dijital yeterlilik yaratma, dijital zorlukların (meydan okumaların) farkında olma ve bu alandaki yatırımı odaklandırma konularında hangi yetkinlik düzeyinde?

4-5 kişilik gruplar, “Kuruluşunuz dijital yeterlilik yaratmada ne kadar başarılı?” ve eklenecek başka detaylar altında bir özdeğerlendirme yapar.

3. BÖLÜM

Yapılan özdeğerlendirme sonucunda workshop moderatörü Sertaç Doğanay tarafından bir toparlama yapılır ve kurum için özelleştirilebilecek “dijital dönüşüm pusulası”nın detayları aktarılır. Bu detaylarla birlikte workshop düzenlenen şirketin sektörüne özel iyi uygulama örnekleri paylaşılır.

Workshop programımız hakkında detaylı bilgi alın.