Search Button
  1. »
  2. Blog
  3. »
  4. Şirketler ve markalar için kârlılığın ve sürdürebilir rekabet avantajının yolu, daha yüksek artı değer sunan yenilik ve çözümlerden geçiyor.

Şirketler ve markalar için kârlılığın ve sürdürebilir rekabet avantajının yolu, daha yüksek artı değer sunan yenilik ve çözümlerden geçiyor.

İş Geliştirme ve Marka Danışmanı, Argus Growth Agency Kurucusu konuşmacımız M. Bora Alçı, İş Geliştirme, Pazarlama ve Marka Yönetimi Stratejileri üzerine hazırladığı workshop ve eğitim programlarında inovasyon, marka yönetimi, müşteri deneyimi tasarlama, rekabet stratejileri ve ileri düzey pazarlama konularını kapsamlı bir şekilde ele alarak kurumların iş sonuçlarına çok önemli katkılarda bulunuyor.

INNOVATION CLINIC®, YOUR BRAND’S BIG IDEA®, MÜŞTERİ DENEYİMİ TASARLAMA - TEMP®, REKABET STRATEJİLERİ ve İLERİ DÜZEY PAZARLAMA (Seminerler) modüllerinden oluşan programda ayrıntılarıyla ele alınan konularla, pazarlama ve marka yönetimi ile ilgili tüm soru ve sorularınızı karşılık verecek bir içerik sunuluyor:

Büyüme Fırsatı Sunan Pazar, Rekabet ve Müşteri Fırsatlarına Odaklanmak | Daha Yüksek Değer Yaratacak Çözüm Akslarına Uygun Şekilde İnovatif Uygulama Fikirleri Tasarlamak | Markanın Önündeki Gelişim Fırsatlarını ve Bununla Bağlantılı Müşteri İçgörülerini İncelemek | Müşteri Çekimi Yaratma Fırsatı Sunan Temel İçgörüye Odaklanmak | Markanızla/Kategorinizle İlişkiye Geçen Müşterilerin Ayrışan Özelliklerinin (Persona ve Profillerinin) Tanımlanması | Farklı Profildeki Müşterilerin Deneyim Yolculuklarının TEMP® Tekniğine Göre Haritalanması | Hangi Rakiple, Hangi Silahla, Hangi Savaşı Yapacağınıza Karar Vermek | Savaşın Sonunda Ganimeti Nasıl Koruyacağınızı Bulmak | Marka Sadakati Bir Efsane mi? Markanızı Nasıl Sürdürülebilir Kılarsanız? | Marka Yönetimine Dair Bildiğimiz Her Şeyi Unutmak: Yeni Pazarlama Kanunları...