Search Button

Charles Leadbeater

Author, Leading Authority on Innovation and Creativity

Konular
VİDEOLAR PLAYLIST
Video Title

Charles Leadbeater

Charlie Leadbeater dünyanın farklı yerlerinde hükümetler, belediyeler ve şirketlerin başvurduğu tanınmış bir yazar, düşünür ve stratejik inovasyon danışmanıdır.

New York Times tarafından gündeme taşınan ve Chris Anderson’ın son on yılın en önemli küresel düşüncelerine yer verdiği The Long Tail adlı kitabında etraflıca değindiği “The Pro-Am Revolution” düşüncesi Charlie’ye aittir. Charlie’nin inovasyonla ilgili TED konferansları bir milyonu aşkın izleyiciye ulaşmıştır.

“We Think: mass innovation not mass production” (Bizce: Kitle Üretimi yerine Kitle İnovasyonu) adlı kitabını atfen The Spectator dergisi Charlie için “web büyücüsü” tabirini kullanmıştır. Kitap web’in inovasyonu çok daha açık ve işbirliğine yatkın bir hale gelmesindeki rolünü açıklamaktadır. Kitapla ilgili YouTube animasyonu 300,000’den çok kişi tarafından izlenmiştir.

Küresel yönetim danışmanlık şirketi Accenture, Charlie’nin dünyanın en önemli yönetim düşünürlerinden biri olduğunu bildirmiştir. Son derece saygın bir gazetecilik ödülü olan David Watt ödülü sahibi olan Charlie Financial Times’daki uzun soluklu ve başarılı kariyerinde İş Dünyası editörliğü, Endüstri Editörlüğü ve Tokyo Büro şefliğinden sonra Independent gazetesinde de genel yayın yönetmen yardımcılığı yapmıştır.

Charlie başbakan Tony Blair’ın (başbakanın en saygı duyduğu küresel düşünür olarak) Downing Street Policy Unit adını verdiği siyaset belirleme ekibinde baş danışmanlık yapmış, Ticaret ve Endüstri Bakanlığında da internetin ve bilgi ekonomisinin etkileri üzerine uzmanlaşarak danışmanlık görevini sürdürmüştür. Britanya Hükümeti’nin sözkonusu hususta dünyada bir ilk olarak hazırlattırdığı Beyaz Rapor’un yazımından sorumlu olmuştur. Rapor “Rekabetçi Geleceğimiz: Bilgi Ekonomisini Kurmak” başlığını taşımakta ve dünyada ilk kez gelişmiş ekonomilerin büyümeyi sürdürmek için giderek daha çok inovasyona ihtiyaç duyacaklarını siyaseten tartışmaktadır.

Avrupa’daki hükümetler, Kuzey Amerika, Avustralya ve Latin Amerika ülkeleri sağlıktan eğitime, kültürden kentleşmeye kadar pekçok hususta Charlie’nin fikirlerine başvurmaktadır. Charlie, Seattle bazlı Gates Vakfı’ndan Doha merkezli Katar Vakfı’na kadar saygın yapılarda ve The Economist dergisi, Meksika Hükümeti, Microsoft ve Londra Tate Müzesi için hemen her kıtada, yüksek önem taşıyan konferanslarda yer almaktadır.

Londra merkezli tanınmış think tank kuruluşu Demos, Charlie ile beraber uzun yıllardır araştırmacı olarak çalışmakta, bilgi ve tecrübesinden yararlanmaktadır. Charlie Participle adlı kamusal hizmetlerde inovasyon ajansının kurucularından olup gelecekteki kamu hizmetlerinin nasıl olacağı konusunda farklı kamu sektörleriyle çalışmaktadır. Ayrıca Britanya Bilim Teknolojileri Milli Vakfı’nda açık ve kullanıcı odaklı inovasyon fikirleri üzerine dersler vermektedir. Bunun haricinde Beyaz Saray’ın da dikkatini çekmiş olan ve Facebook için aplikasyonlar geliştiren Apps 4 Good kamu şirketinin yönetim kurulunda yer almaktadır.

Gelecek vaad eden bir fikri herkesten evvel tespit etmekle ünlüdür. Mesela 1997’de basılan The Rise of the Social Entrepreneur (Sosyal Girişimcinin Yükselişi) adlı kitabıyla dünyada ilk kez kamusal problemlerin kamusal/sosyal girişimcilikle çözülebileceğini öngörmüştür. O tarihten bu yana sosyal girişimcilik küresel bir hareket haline gelmiştir. Charlie Oxford Üniversitesi bünyesinde düzenlenen Skoll World Forum on Social Entrepreneurship (Skoll Sosyal Girişimcilik Dünya Forumu) toplantılarında bu konuyla ilgili konferans vermiştir.

Çalışma alanı özel, kamu ve sosyal sektörlerde inovasyon olarak hayli geniştir. Cisco tarafından hazırlanan ve geniş bir kitle taraından alıcı bulan In Learning from the Extremes (Uç Noktalardan Öğrendiklerimiz) adlı raporda Charlie gelişnekte olan coğrafyalarda gecekondu mahalleri ve favela bölgeleri için, sosyal girişimcilerin teknolojiyi kullanarak daha düşük maliyetli öğretim hizmetleri sunabildikleri konusuna ışık tutmaktadır. Imperial College London ile beraber çalışarak oluşturduğu düşük maliyetli, yeni halk sağlığı modelleri gelişmekte olan dünyanın çeşitli yerlerinde yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır.

Charlie halen yeni kitabı The Frugal Innovator (Hesabını Bilen İnovasyoncu) hakkında araştırma yapmaktadır. Kitapta, sosyal meselelere aşırı düşük maliyetle, basit, dinamik ve paylaşılabilir çözümler üretilmesi davranışının yaygınlaşmasını tahlil etmektedir. The Frugal Innovator, gelişen dünyanın görece daha yoksul tüketicilerine yönelik daha fazla yeni ürün ortaya çıkarılması gibi inovasyonun küresel dinamiklerinin nasıl da değişmekte olduğuna dikkat çekmektedir. Buna paralel olarak da, dijital teknolojinin hayatlarımızı nasıl yeniden biçimlendirdiği tespitiyle bütün bu değişimin çok daha insani ve empatik şekilde gerçekleşmesi için gereken yöntemleri araştırmaktadır.