Search Button

Eray Beceren | Konuşmacı

Duygusal Zeka ve Yaratıcı Drama Uzmanı

Eray Beceren - Kurumsal Çözümler

KONUŞMACI PROFİLİ

Eray Beceren

Lisans Eğitimini Kara Harp Okulu Harita Bölümü’nde yapan Eray Beceren, Yeditepe Üniversitesi “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı mezunudur. 25 yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli kademelerde Eğitim Planlama ve Yönetimi görevlerinde bulunmuş, Yönetim ve Liderlik konularında eğitimler vermiştir.

Doruk Performans Enstitüsünden “NLP Practitioner” eğitimi, Boğaziçi Üniversitesinden “Executive Strategic Management Program” (Finans, Pazarlama, Stratejik Karar Verme, Yönetim-Organizasyon)eğitimi ve Ashokada Hasan Nami Günerden 48 saat süre ile “Temel Yaratıcı Drama" Eğitimi almıştır.

1998 yılından beri Duygusal Zekanın Türkiye’de yaygınlaşması ve benimsenmesini hedefleyen Beceren, Duygusal Zeka ile ilgili; çeşitli okul ve kurumlarda farkındalık yaratma konferansları vermiş ve 18 Nisan 2002’de ise Türkiye’nin Duygusal Zekası sitesini kurmuş ve halen yürütmektedir.

Bahçeşehir Üniversitesinde “Duygusal Zeka” dersi vermiştir. Human Resources, Personal Excellence, Çoluk Çocuk, Kişisel Gelişim, Uğur Kariyer, Kariyer Dergisi, Eğitim İletişim Dergilerinde ve www.yenibiris.com’da çeşitli makaleleri yayınlanmış, çeşitli sempozyum ve kongrelerde bildiriler sunmuştur.

Kişisel ve kurumsal gelişim eğitimlerinin tamamını, duygusal ve sosyal zekâ öğretisi üzerine inşa ederek, etkin programlar kurgulayan Beceren, bu çalışmalarını serbest olarak sürdürmekte, birlikte çalıştığı kurumlara değer katan pek çok projeye liderlik etmektedir.

Eray Beceren - Kurumsal Çözümler

Konuşma Konuları