Search Button

EXECUTIVE CAMP

Speaker Agency, eski bir bahriye subayı olan Ernur Kaya ile birikte, 30 yıllık denizcilik ve 20 yıllık çokuluslu firmalarda edinilen iş tecrübesinin deniz ve doğanın güçleri ile harmanlandığı bir Master Class programı olan Executive Camp - Denizcilik Kampını sizlere sunuyor.

Denizcilik Kampı;
günümüz yöneticilerine, çevik (agile) liderliği, takımın gücünü, diğer takımlarla uyumu denizin kendi kuralları içerisinde hatırlatırken bireylerin öğrenilmiş içgüdülerini fark etmelerini ve anlamlandırmalarını sağlamak yolunda bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir.
Böylece çevresini iyi anlayan, bunu analiz edebilen ve durumsal hedeflerini iyi belirleyebilen liderin hem denizde hem de iş hayatında ulaşacağı kaçınılmaz başarıyı ortaya koymaktır.

Denizcilik ise pek çok insan için bir meslek olarak algılansa da aslında bir yaşam biçimidir, kültürdür, hayata yaklaşımın tanımıdır.
Denizciler, her şeyden önce karşılarındakinin doğanın en yenilmez güçleri olduğunu bilirler ama bu tevazu onlara ancak korkusuzca, planlı bir şekilde, yüksek bir bilinçle mücadele edildiğinde bu güçler ile birlikte yaşamayı öğrenerek aşılamayacak hiçbir engel olmadığını öğretir.

Denizci olarak doğulmaz, denizci olmak öğrenilir. Denizci olmak insana en yenilmezlerin bile nasıl yenilebileceğini, ekibin devamı için gereken hoşgörüyü, limana varmak için gereken dayanışmayı, yanınızda sizinle vardiya tutan arkadaşınıza güvenmeyi, geminizi yüzdürecek beceriyi ve çalışkanlığı öğretir.
Bir de limana varıldığında kazanılan zaferin keyfini sürmeyi…

Diğer yandan denizci olmak, bir kurallar ve disiplin manzumesidir. Birlikte yaşamak, öğrenmek, çalışmak, başarmaktır. Ekibi olmadan bir denizci, sadece yaşam mücadelesi içinde çabalayan küçük bir insandır. Moby Dick’teki Kaptan Ahab bile ancak gemisi ve bu gemiyi yüzdüren tayfanın desteği ile var olabilir. Her denizci bir liderdir ama liderlerden oluşan bir sistemde sonsuz bir alçak gönüllülük ile yer almayı da bilendir.

Denizcilik saygıdır. Kaptana gösterilen hürmet ile işini yapan bir kamarota gösterilen saygı arasında hiçbir fark yoktur.

İşte biz bu kampta, sizlere denizcinin dünyasına kısa bir göz atma ve iş hayatının içerisinde yaşadığınız günümüz Krakenleri ile mücadele etmenizi sağlayan iç derinliği bulmak için gerekenlere dair küçük bir tecrübe sunuyoruz.

Çevrenizi saran denizde hayatı hissetmeyi, bu uçsuz bucaksız ortamda bir birey olmayı ama bunları yaparken yetkin bir ekiple bir araya gelince katlanan gücünüzün sonuçlarını anlamanızı hedefliyoruz.

Geriye döndüğünüzde ise bir ekibin, bir yelkenli tekne ile nasıl bütünleşebildiğini ve hedefe ulaşmak için nasıl demir bir bilye gibi sımsıkı bağlandığını anlamanızı, bu iç güç ile iş hayatındaki en büyük zorluklarla nasıl mücadele edeceğinize dair ipuçlarını yanınızda götürmenizi istiyoruz.

Son olarak, denizcilik mesai saatleri ile sınırlı bir kimlik değildir. Geminiz gece gündüz selametle hedefine ulaşmak için seyir halindedir. Aynen günümüzün global dünyasında saatlerin giderek anlamını yitirmesi ve liderlerin saatlerin sınırları içerisinde hareket etme lüksünü kaybetmesi gibi denizciler de günün tüm saatlerini değerlendirmek zorundadır.

İşte tam bu nedenle bu kamp programı, başka hiçbir örneğinde rastlanmayacak şekilde katılımcılara 24 saat boyunca deniz üzerinde kalacakları eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

 

  • Denizi ve gücünü, bu güç karşısında ne kadar küçük olduğunuzu ama onu yenecek iç motivasyonunuzu
  • Ancak bütün olduğunuzda aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını, parçalar olmadan bir bütünün asla olamayacağını ve zincirin gücünün her bir baklasından geldiğini
  • Sistem içerisinde liderlerin tevazu içerisinde nasıl bir araya geleceğini ve buradan çıkan başarının büyüklüğünü
  • Başarmayı ve başarıyı paylaşarak alınacak keyfin nasıl arttığını

Ve her şeyden önemlisi hayatınızdaki tüm sorunlara farklı bir bakış açısı ile bakabilmenin önemini…

C-Level Yöneticiler, Direktörler, Üst Düzey Yöneticiler, Üst Düzey Yönetici Adayları

 

 

1987 yılında Deniz Lisesine girdikten sonra deniz ve yelken ile tanışmış, 1995 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olduktan sonra Deniz Kuvvetlerinde göreve başlamıştır.
Kısa süre sonrasında iş hayatına atılmış ve çoğunlukla yabancı yatırım veya çokuluslu şirketlerde satış, proje yönetimi alanlarında çeşitli seviyelerde görevlerde bulunmuştur.
2002-2011 yılları arasında Scientific Games International firmasının 27 ülkeden sorumlu satış yönetici olarak çalışmasının ardından, 2014 yılına kadar Nobel İlaç bünyesinde McKinsey ile Strateji Projesi ve IMS Health ile Ticari Dönüşüm projelerinde PMO olarak görev yaptıktan sonra, aynı projelerde birlikte çalıştığı Pınar Işık’la birlikte kurdukları Sherpa firmasında çalışma hayatına devam etmektedir.

Deniz ve denizcilik ise son 30 yıldır hayatının her alanında en önemli yeri teşkil etmiş ve elinden geldiğince bunu çevresi ile paylaşmanın yollarını aramıştır.

Katılımcı Sayısı: 4 ila 20 kişi
Yer: Göcek, Fethiye Körfezi
Zaman: Yılın 12 ayı

Türkçe, İngilizce
Kamp programı ve detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

GaleriGaleriGaleriGaleriGaleriGaleriGaleriGaleri