Search Button
  1. »
  2. Konular
  3. »
  4. İnternet Girişimciliği Konuşmacıları

İnternet Girişimciliği Konuşmacıları

Yeni bir iş kolu olarak hayatımıza giren internet girişimciliğinde tek sınır yaratıcılık. Yaratıcı fikrin bir girişime dönüşmesi için tüketici trendleriyle örtüşmesi, devam edebilir olması için de bu trendlerin ne yönde seyredeceğine dair doğru öngörülerde bulunmak gerekiyor. Speaker Agency İnternet Girişimciliği konuşmacıları, tekno girişimlerden nesnelerin internetine kadar çok geniş bir yelpazede ele aldıkları internet girişimciliği konusunda kurumlara ve geleceğin liderlerine rehberlik ediyor.

Dijital ve teknolojinin marka iletişime faydası nedir? | Sosyal Medyayı Anlamak ve Efektif Kullanabilmek | Kurum içi girişimcilik nasıl geliştirilir? | Dünya Değişirken Mobil Trendler | Milyon Dolarlık Bir Yolculuğun Hikâyesi | Dönüşümün Algoritması - Dijital Dönüşümün kodları, Nesil, Teknoloji ve Verinin Dönüşümü | Veritokrasi (Toplum 5.0) - Endüstri 4.0 vs Toplum 5.0 | Mobil Ticaret’in Haritası Yeni Çiziliyor | Nesnelerin İnterneti İle Yeni Dünya Düzeni | Tekno Girişimciler ve Girişimler | Growth Hacking | Yazılımcılarla Çalışma Sanatı (Harakiri'den Önceki Son Çıkış)…

İnternet Girişimciliği konuşmacılarımız hakkında daha fazla bilgi almak için konuşmacımızın sayfasını inceleyebilirsiniz: