Search Button

Nora Berra

2009-12 Dönemi Fransız Hükümeti, Sağlık Bakanı

Konular
VİDEOLAR PLAYLIST
Video Yok
Video Yok
Video Yok
Konular
KONULAR BAŞLIKLAR

Nora Berra

Nora Berra 2009 ve 2012 yılları arasında Nicolas Sarkozy başkanlığındaki Fransız hükümetinde bakan olarak görev yapmış bir tıp doktorudur. Berra 2010’da Avrupa Parlamentosu’na temsilci olarak gönderilmeden evvel, gerek mükemmel profesyonel geçmişi gerekse başarılı siyasi deneyimi sebebiyle Sarkozy tarafından 2009 yılında Sosyal Politikalar Bakanlığı görevine atanmıştır. 2010 yılında Sağlık Bakanlığına getirilen Berra, 200 milyon avroluk yıllık bütçeyle, dünyanın en başarılı sağlık hizmetleri sistemine sahip ülkelerden biri olan Fransa’da, sağlık ve sosyal yardım konularında gelinebilecek en üst düzeydeki pozisyonlara sahip olmuştur. Bu anlamda kendisine gösterilen haklı güvenin teminatıdır.

Nora Berra kendisine okuma-yazma bilmeyen Cezayirli ailesinin mirası olan bir çalışma ahlakına sahiptir. Fransız toplumun kalbinde geröek bir başarı hikayesi olarak yer bulan Berra siyasi cesareti, alanındaki hakimiyeti ve yeniliklere açık karakteriyle Fransa toplumunu bekleyen değişikliklere insiyatif tanıma becerisi olan bir siyasetçidir.

Tıp doktoru olarak 1991’de Lyon Devlet Hastanelerinde başladığı profesyonel hayatını 20 yıl boyunca sürdürmüştür. Tıbbi meslek hayatını AIDS ile mücadeleye vakfeden Berra gerek HIV pozitif hastaların bakımı gerekse önemli klinik deneylerin geliştirilmesi konularında çalışmıştır. Yetkinliğinin en önemli ve en büyük ilaç firmalarınca fark edilmesi çok zaman almamış ve Berra bu firmaların bazılarında HIV ve HIV enfeksiyonları labaratuvarlarında tıbbi uzman olarak görev yapmıştır.

Siyasi hayatına Lyon Kent Meclisi seçimlerini kazanarak başlayan Nora Berra 2009’da Avrupa Parlamentosu’na seçilmiştir. Ardından Başkan Sarkozy’nin kabinesinde görev alma teklifi gelir. 2014 yılında Lyon Metropole heyetine seçimle girmiştir. Halen Nicolas Sarkozy liderliğindeki Fransız “Les Républicains” partisinin yönetim kurulunda yer almaktadır.

Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşarlık görevini yürütürken Nora, bütün yoğunluğu yaşlanmakta olan nüfusa ve demografik yaşlanma meselesine vermiş ve tıbbi, sosyal ve ekonomik katmanların birleştiği yenilikçi bir yaklaşım geliştirmiştir. Bu insiyatifle beraber, yaşlanan nüfus fenomeni tüm Fransız milli kamu politikalarında yer almaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler’in 2009 Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde Fransa’yı temsil eden Nora başlattığı bu insiyatiflerin tümünü Birleşmiş Milletler platformunda da paylaşmıştır.

Sağlık Bakanlığı görevindeyken son derece ciddi birkaç sağlık hizmeti krizini başarıyla atlatmış, Fransız halkının sağlık sistemine olan güvenini tazelemiştir. Yapısal bazı reformların uygulanmasında anahtar rol üstlenen Nora Fransız devlet hastanelerinin finansal yönden desteklenmesi hususunda da yeni bazı uygulamaları hayata geçirmiştir. Bunlara ek olarak Fransız sağlık hizmetlerinde daha eşitlikçi, yeni bazı sağlık sorunlarına ve beklentilere daha doğru cevap verebilecek halk sağlığı planları hazırlatmış ve uygulamaya sokmuştur. Bu yeni saplık sorunları arasında kronik hastalıklarda görülen artışlar (AIDS, kanser, kronik kalp ve damar hastalıkları) ve örneğin beslenmeyle doğrudan ilgili sorunlar (Milli Beslenme ve Sağlık Planı, Obeziteyle Mücadele Planı – Başkan Obama yönetimiyle ortak çalışma) ve bir de yaşlanmayla birlikte gelen sorunlar (Palyatif Sağlık Hizmetleri ve Bakım Planı, Alzheimer Planı, Bio-etik Yasal Düzenlemeler vs.) sayılabilir.

Nora tabiatı gereği global meseleler olan sağlık hizmetleri problemlerine uluslararası ve evrensel bir vizyon kazandırmak için durmadan çalışmış bir siyasetçidir. “Çevre ve Sağlık” başlığıyla ilk kez toplanan Avrupa Bakanlar Düzeyindeki Komiteye başkanlık etmiş ve uluslararası işbirliğini etkin kılmaya yönelik birkaç insiyatifi hayata geçirmiştir. Bu insiyatiflere örnek olarak Cezayir ve Libya (Libya krizi esnasında yaralı Libyalıları Fransa’ya getirtmek gibi dikkate değer bir karar sonrasında) ve ayrıca Rusya, Çin ve Lübnan gibi ülkeler gösterilebilir.

Nora’nın faaliyetleri ve tüm çalışmaları sadece global özellikler değil aynı zamanda daima sosyal eşitlik ve çevrenin korunması gibi ilkeleri vurgulayan özellikler taşımaktadır. Temel global değişikliklere yönelik karar alma süreçlerinde kadınların da muhakkak yer alması gerektiğine olan inancıyla, bu yönde de özel olarak gayret sarf etmiştir. Bir Hillary Clinton insiyatifi olan “Women in Public Service Project” (Kamusal Hizmetlerde Kadınlar Projesi) ile “European Summit of Women in Power” (Avrupa Karar Merciindeki Kadınlar Zirvesi) projelerinde aktif olarak yer almıştır.