Search Button

Prof. Dr. Çağrı Erhan | Konuşmacı

Altınbaş Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Çağrı Erhan - Kurumsal Çözümler

KONUŞMACI PROFİLİ

Prof. Dr. Çağrı Erhan

Prof. Dr. Çağrı Erhan 1972’de İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1993’te mezun oldu. 1996’da aynı bölümde yüksek lisansını, 2000’de de Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktorasını tamamladı. 1994’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih kürsüsünde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik meslek hayatına, aynı fakültede öğretim Öğretim Görevlisi (2000-2002), Yardımcı Doçent (2002-2003), Doçent (2003-2009) ve Profesör olarak (2009-2015) devam etti. Haziran 2015’te İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ATAUM) 2000-2003 yılları arasında Müdür Yardımcılığı, 2005-2015 yılları arasında da Müdürlük yapan Prof. Dr. Erhan’a, 2013’te Avrupa Birliği tarafından Jean Monnet Kürsüsü Başkanı unvanı verildi.

Prof. Dr. Erhan, Uluslararası İlişkiler ve Ankara Avrupa Çalışmaları dergilerinin kurucu editörlerindendir. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), Türk Askeri Tarih Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı Tarih Yazıcılığı Milli Komitesi, Avrupa Konseyi (Council of Europe) Tarih Eğitim Projeleri Editörler Kurulu, Uluslararası Siyasi ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi gibi kuruluşlarda muhtelif makamlarda bulunmuş / bulunmaktadır. Şubat 2007'de seçildiği Türk-Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. 2013'te Başbakanlık Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu'na, 2014'te Dışişleri Bakanlığı Arşivi Otomasyon Danışma Kurulu'na seçilmiştir.

Prof. Dr. Erhan’ın kitaplarından bazıları şunlardır:

 • “Greek Occupation of Anatolia and Adjoining Territories, Report of the Interallied Commission of Inquiry”, SAM, 2000.
 • “American Documents of Greek Occupation of Anatolia”, SAM, 2000
 • “Beyaz Savaş: Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu”, Ankara, Bilgi, 1996
 • “Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri”, Ankara, İmge, 2001
 • “Turkish-Israeli Relations in Historical Perspective”, London, Frank Cass. 2003. - “Yaşayan Lozan” (der.), Ankara, Kültür Bakanlığı, 2003
 • “Turkish-American Relations: Past, Present and Future”, (co-ed. Mustafa Aydın’la birlikte) London, Routledge, 2003
 • "Bizim Kırmızı Çizgilerimiz Vardı", Ankara, Siyasal, 2006
 • "Avrupa Birliği Politikaları", (der.), Ankara, İmaj, 2007
 • "Avrupa Birliği Temel Konular" (der.), Ankara, İmaj, 2007
 • "Türk Dış Politikası'nın Güncel Sorunları", Ankara, İmaj, 2010
 • "Siyasi Tarih" (ed. Esra Yakut’la birlikte), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
 • "Kafkasya'nın Yükselen Yıldızı: İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan" (ed.) Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, 2013

Prof. Dr. Çağrı Erhan - Kurumsal Çözümler

Konuşma Konuları