Search Button

Sugata Mitra

Global Educational Researcher

Konular
VİDEOLAR PLAYLIST
Video Yok
Video Yok
Video Yok
Konular
KONULAR BAŞLIKLAR

Sugata Mitra

TED ödüllü Sugata Mitra günümüzün tekloloji çağında çocukların eğitimi ve yeni eğitim modelleri konusunda söz söyleyebilecek isimlerin başında yer almaktadır.

Britanya’da Newcastle Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Bölümünde profesör olan Mitra, ABD’nin saygın MIT (Massachussets Institute of Technology) üniversitesinde de misafir öğretim üyeliği yapmıştır.

Sugata Mitra halen dünya çapında on yılı aşkın sürdürdüğü araştırma ve gözlemlerin bir toplamı olan School in the Cloud projesiyle meşguldür. The School in the Cloud kendi kendini organize etme fikrine dayalı, çocukların öğrenme davranışını derinlemesine keşfeden bir topluluk, ortam ve deneyim olup kaos içinde öğrenme olarak anılmaktadır.

Delhi’de NIIT bünyesinde Hole in the Wall projelerinde çalışırken edindiği tecrübelerle Sugata Mitra, çocukların küçük gruplar halinde interneti keşfetmelerine izin verildiğinde öğrenme davranışlarının arttığı tespitine ulaşmıştır. Bunda çocukların SOLE (self organised learning environments) kendi kendine organize olan öğrenme ortamlarında bulunmalarının etkisi vardır.

Hangi dili konuşurlar ve kim olursa olsunlar, çocuklar bu tür ortamlarda “önemli sorulara” yetkin bir şekilde cevap aramaya çalışmakta ve araştırmalarından akılcı ve mantıklı sonuçlara ulaşmaktadırlar. Bu önemli sorular ise çocukların okul müfredatında karşılarına çıkabilecek sorulardan çok daha zor niteliktedir.

1999 yılında Sugata Mitra ve NIIT’deki çalışma arkadaşları Delhi’de bir gecekondu mahallesinde bir deneme yaptılar. İnternet bağlantılı bir bilgisayarı sokağa kurup ne olacağını izlemeye başladılar. Bilgisayar kurulduktan hemen sonra etraftaki çocuklar gelip cihazı kurcalamaya ve bu esnada birbirlerine cihazla ne yapılacağını öğretmeye, internete girmeye başladılar.

Bu deney 2009 yılında çok sayıda Oscar ödülü kazanan filmin uyarlandığı ‘Slumdog Millionaire’ kitabı için bir ilham kaynağı oldu ve Hindistan’ın kentleşmiş ve kırsal kesimlerinde benzer sonuçlar elde edilecek şekilde tekrarlandı.

Resmi ve bilinen eğitim yöntemlerinin anahtar çıkarsamalarının sorgulandığı deney bir öğretmen tarafından doğrudan müdahele olmadan da öğrenmenin gerçekleşebileceği ve bunun da merakın harekete geçirilmesi ve kendi kendine öğrenme ve bilgiyi paylaşma yoluyla olabileceğini göstermiş oldu.

Buna rağmen Mitra’nın araştırmaları öğretmen faktörünü tamamen dışlayan bir yapıyı öngörmemektedir; kırsal kesimde pekçok çocuğun okul başarısızlığı iyi öğretmenin olmayışıyla açıklanabilmektedir.

Araştırmalarını sürdüren Mitra ve ekibi, bu şartlar altında cesaret kaynağı bir yetşkinin rolünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyunca Granny Cloud projesi doğmuş oldu. Granny Cloud projesinde Mitra, Britanya’da emekli öğretmenlere bir çağrıda bulundu. İsterlerse Hindistan’daki çocuklarla Skype üzerinden bağlantı kurup öğrenmeye katkı sunabileceklerdi. Bu şekilde Granny Cloud hayata geçirilmiş oldu.