Search Button

Co-Creation

Ahmet Akın - Kurumsal Çözümler

Co-Creation Workshop

Co-Creation workshop takımların gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve hayata geçirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir çalışmadır.

Co-Creation Workshop neyi hedefler?

  • Co-Creation workshop değişim yönetim süreçlerine destek verir.
  • Takım üyelerinin birbirlerine uyumlanmalarını güçlendirerek süreçleri hızlandırır.
  • Katılımcıların hedeflerine ulaşabilmeleri için aksiyon alanlarını belirlemelerine yardımcı olur.

Co-Creation Workshop hangi koşul ve durumlarda etkili olur?

  • Takımlar yeni bir döneme, yeni bir vizyona hazırlandığında.
  • Takıma çok sayıda yeni katılanlar olduğunda ya da yöneticileri değiştiğinde.
  • Ulaşmak istedikleri hedefleri için birlikte çözüm aradıklarında.
  • Farklı birimlerin bir araya gelerek ortak bir çalışma kültürünü yaratmaları gerektiği dönemlerde
  • Sistem içinde her birimin sesinin duyulmasına daha çok ihtiyaç duyulduğu zamanlarda