Search Button

Değişim & İnovasyon

Ali Rıza Ersoy - Kurumsal Çözümler

Değişim & İnovasyon

Sektörel gereksinimleri hızlı, güvenilir ve yenilikçi bir anlayış ile karşılamaya çalışan endüstri sektörü, hızla gelişen teknoloji olanakları sayesinde yeni bir sanayi reformu olan Endüstri 4.0 dönemine giriyor. Türkiye’de, hızlı bir sektör olmasından dolayı şu an otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanan Endüstri 4.0 konsepti, ürünlerin pazara çıkış sürelerini kayda değer oranlarda düşürüyor. Türkiye Endüstrisi de 4.Sanayi devrimine geçişini büyük bir hızla tamamlayacak gibi gözüküyor.

  • Değişimi Yakalayalım: Endüstri 4.0
  • Değişim İçinde: Business Burnout
  • İnovasyon İçin: Değişim
  • Değişim İçin: Coaching
  • K: Eksi Karbon