Search Button

Growth Hacking

Dijital Dönüşüm Strateji ve Yol Haritası

Dijital dönüşümün etkisiyle yeniden şekillenen pazarlama ve iletişim yaklaşımlarını anlamayı, örneklerle ve önerilerle sosyal medya dünyasını stratejik ve pratik olarak tanımayı ve konvansiyonel pazarlama yaklaşımı ile entegrasyonunu sağlamayı hedefler.

• Data Temelli Pazarlama Strateji ve Yol Haritası  (Big Data, Performans vs.)
• Dijital Dönüşüm Strateji ve Yol Haritası (Somut yol haritalı, neler yapılmalı? Daha çok bu nedir? Var ama nasıl yok?)
• Content Marketing Strateji ve Yol Haritası
• Yeni Nesil eTicaret Yönetimi Strateji ve Yol Haritası