Search Button
  1. »
  2. Kurumsal Çözümler
  3. »
  4. Master Class Workshops - Konuşmacılar
  5. »
  6. Tepe Yönetimde Liderlik Gelişimi

Tepe Yönetimde Liderlik Gelişimi

Yiğit Oğuz Duman - Kurumsal Çözümler

Tepe Yönetimlerde Birlikte Başarma ve Liderlik Gelişimi için Rasyonel Çözümler

Kurumların en değerli varlıkları insanları. Bu varlık için aklı başında kurumlar özellikle işe alırken ve içeride büyütürken çeşitli değerlendirme araçları ve gelişim çözümleri arıyor, buluyor, kuruyor ve kullanıyor.

Ancak kurumların stratejik önceliklerinin belirlendiği, liderlik modelinin şekillendiği, kültürünü tanımlayan üst yönetim ekipleri ne yazık ki bu değerlendirme ve sürekli gelişim fırsatlarından en az faydalanabilen kesim oluyor. Bu zafiyetin en öncelikli sebebi “meşguliyet” gibi gözükse de asıl sebebin çoğu zaman ortak yön eksikliği ve odaklanamamak olduğunu görüyoruz.

Tepe yönetim ekiplerinin ortak ajandalarında “ne”yi tanımlamanın ötesinde “nasıl” başaracaklarını bulmaları, birbirlerinin gündem ve önceliklerini anlayarak bir takım olarak başarabilme iradesini güçlendirmek en öncelikli odağımız. Zira kurumsal stratejik önceliklerimizi birlikte tanımlamak ve bu öncelikler için birlikte bir yol haritası yaratmak bireysel gelişim yolculuklarımızı tanımlamak için de şart.

Kurumsal ya da fonksiyonel öncelikli ihtiyaçları bilmek bireysel liderlik gelişimimiz için çok değerli bir girdi sunuyor. Bu bilgiye ek olarak rolümüzün gerektirdiği liderlik yetkinliklerinde nerede başarılı olduğumuzu ve bizi heyecanlandıranları da tespit ettiğimizde bu üçlünün buluşma noktasında keyifli ve değer katan bir liderlik gelişim planı yapmak çok kolaylaşıyor.

Bir kurumun ya da fonksiyonun liderleri ile “Birlikte Başarmak” üzerine çalışmak ve bu liderlerin her biri için odaklı ve rasyonel gelişim planları yapıp yönetebilmek kurumsal gelişim ve sürdürülebilirliği garanti ediyor.

Konular:

  • Yüksek Performanslı Takımlar
  • Sıradışı Liderlik
  • Dijitalleşen Dünya’da İşin Ortağı İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Yeni İnsan, Yeni Lider