Search Button
  1. »
  2. Kurumsal Çözümler
  3. »
  4. Master Class Workshops - Konuşmacılar
  5. »
  6. Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket

Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket

M. Serdar Kuzuloğlu - Kurumsal Çözümler

Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket

Dijital araç ve hizmetlerle beraber dünya köklü bir değişim yaşıyor. Müşterisinden şirketine iş yapış şekilleri, reklam, pazarlama ve iletişim modelleri değişiyor. Artık çok farklı araçlarla bilgileniyor ve etkileniyoruz. Dijital mecralar iletişim ve pazarlamanın ana ekseni haline geldi. Ancak kurumların önemli bir bölümü kendi süreçlerini bu dönüşüme entegre edebilmiş değil.

• Yeni tüketicinin kodları: kimdir, ne bekler, ne ister, neyden hoşlanmaz, neye ilgi duyar, hangi mecraları kullanır, nereden ulaşılır?
• Yeni nesil şirket: Dijital çağın 24 saat yaşayan ve hizmet bekleyen dünyasında kurumlar ne yapıyor? Yaptığı ve yapmadıklarının bedelleri.
• Yeni nesil iletişim: Reklam ve pazarlamada geleneksel mecraların azalan etkisi ve yaygınlığına karşın yeni medyada yer almak, aradan sıyrılmak ve fark edilmek her geçen gün zorlaşıyor. Bu konudaki başarı ve başarısızlık örnekleri.
• Yeni nesil çalışan: Kurumlarda beliren ve önemini arttıran dijital destekli yeni yapılanmalar.

Konular:

• Tüketicinin Dönüşümü
• Pazarlamanın Dönüşümü
• Farma, FMCG ve Otomotiv Sektörünün Dönüşümü
• Mega Trendler ve Sektörlerin Dönüşümü