DOÇ. DR. DENİZ TUNÇALP

DOÇ. DR. DENİZ TUNÇALPİstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Keynote & Konuşma

 • Büyük Bir Şirkette Girişimci Gibi Düşünmek
 • CoronaVirüs Sonrası Girişimcilik
 • Dünyadan ve Türkiye’den Yüksek Potansiyelli Girişimler (Yapay Zeka, Fintek, Güvenlik, Sağlık, Biyoteknoloji, Akıllı Şehir vb)
 • Girişimciyi Severken Öldürmek: Yanlış Yatırım İştahları Girişimleri Nasıl Yok Ediyor?
 • Yatırım Yapılacak Girişimler: İyi Girişimi Nasıl Tanırsınız?
 • B2B/B2C Yenilikçi Ürün Yönetimi ve Growth Hacking
 • SWOT Yaparken Kaybolmak: Başka Türlü Strateji Mümkün
 • İş Dünyası Nereye? Ofissiz Şirketler, Şirketsiz Endüstriler ve Küresel Tekeller
 • Organizasyon Tasarım 2.0: Şirketleri Girişim Ağlarına Bölmek
 • Blockchain Teknolojisi ile Dağıtık Bir Gelecek
 • Bodyware: İnsan Nerede Bitiyor, Robot Nerede Başlıyor?
 • Endüstri 4.0 ve Internet Yakınsaması: Sektörel Duvarlar Kalkıyor
 • Şirketinizin İş Modelini Kâğıda Dökelim: İş Modeli Kanvası ile Aynaya Bakmak

Konuşmacı Profili

Lisans derecesini 1997 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Endüstri Mühendisliği Bölümünden; doktorasını 2006 yılında, Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden aldı. Doktora tezinde organizasyonların teknolojik değişimlere adaptasyonu konusunu çalışan Dr. Tunçalp’in ayrıca yine ODTÜ’den Bilgi Sistemleri (Yönetim Sistemleri), ODTÜ’den Endüstri Mühendisliği (Sistem Yönetimi), İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Hukuk yüksek lisans dereceleri mevcuttur.

2011 yıllından bu yana çeşitli unvanlarla, İTÜ’de Yönetim, Strateji, Örgüt Kuramı, Mühendislik Tasarımı ve Girişimcilik üzerine dersler vermekte olan Dr. Tunçalp, bu görevinin yanı sıra birer yıl süreyle Carnegie Mellon (ABD) ve Milano Politeknik (ITA) üniversitelerinde ziyaretçi akademisyen olarak bulunmuş, araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılmıştır.

Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmaya başlamadan önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim (BTİ) sektöründe danışman, kıdemli uzman, birim ve bölüm yöneticisi gibi görevlerde çalışmış olan Tunçalp, Turkcell, Gartner Group ve META Group şirketlerinde aldığı görevlerin yanı sıra 200’den fazla şirkete ilişkili konularda danışmanlık yapmıştır. Dr. Tunçalp, çalıştığı BTİ sektöründe, sibergüvenlik dikeyinde kendi girişimini de kurmuş, ilk denemesinde ekonomik kriz nedeniyle iflas eden şirketi ikinci denemede büyüterek satma başarısını göstermiştir. Dr. Tunçalp’in girişimciliğin yanı sıra melek yatırımcılık tecrübesi de bulunmaktadır.

Dr. Tunçalp, yaklaşık beş yıl süreyle İTÜ ARI Teknokent’in üst yöneticiliği görevinde bulunmuş ve bu sürenin son 1,5 yılında CEO’luk görevini yerine getirmiştir. Bu süre zarfında İnovasyon ve Girişimcilik alanında Rektör Danışmanlığını da yürüten Dr. Tunçalp, Türkiye Girişimci Üniversite Endeksi’nde İTÜ’nün 6. Sıradan 2. Sıraya çıkmasına katkıda bulunmuş, ekibiyle birlikte İTÜ Çekirdek’in Dünya’nın en iyi 5 üniversite kuluçka merkezinden birisi haline gelmesini, İTÜ ARI Teknokent’in Türkiye’nin en iyi teknoparkı olarak sıralanmasını, İTÜ Magnet İleri Aşama Girişimcilik Merkezi’nin kuruluşunu ve Innogate Uluslararası Girişimcilik Programı’nın Türkiye’de en fazla girişimi globale açan program haline gelmesini gerçekleştirmiştir. Dr. Tunçalp ayrıca İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi ve İTÜ Ginova Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönetim kurulu üyesidir. Dr. Tunçalp, halen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İTÜ ekosisteminde yeni bir teknopark ve bir kuluçka merkezinin kurulumu hazırlık çalışmalarını da gerçekleştirmektedir.

Kelime Bulutu

 • Girişimcilik

 • İnovasyon

 • Future of Work

 • İşin Geleceği

 • Teknoloji

 • Sanal Evren

 • Değişim Yönetimi