Search Button

Prof. Dr. İlber ORTAYLI | Konuşmacı

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İlber ORTAYLI - Kurumsal Çözümler

KONUŞMACI PROFİLİ

Prof. Dr. İlber ORTAYLI

1947 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Master çalışmasını Chicago Üniversitesi’nde Prof. Halil İnalcık ile yaptı. “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı tezi ile doktor, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla da doçent oldu. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı, seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve Rusya tarihiyle ilgili makaleler yayınladı. 1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçmiştir. İlber Ortaylı, Uluslar arası Osmanlı Etüdleri Komitesi Yönetim Kurulu üyesi, Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesi, Makedonya Bilimler Akademisi üyesi, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Onursal Profesörü’dür.


Prof. Dr. İlber ORTAYLI - İlham Veren Konuşmacılar

Konuşmacımız, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber ORTAYLI, “Gelenekten Geleceğe”, “Tarihin Sınırlarına Yolculuk”, “Türkiye'nin Yakın Tarihi” ve “Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek” başlıklı konuşmalarında tarih konusundaki engin bilgilerini paylaşıyor.

Prof. Dr. İlber ORTAYLI - Kurumsal Çözümler