HAKKIMIZDA INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Bir Konuşmacı Etkinliği Nasıl Değerli Kılar?

Dünya genelinde birçok farklı alanda yıl boyunca sayısız etkinlik düzenlenir. Bunlardan bazıları halen daha geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak bir salonda izleyicilere doğrudan hitap edilerek gerçekleştirilir.

Sunum ve Moderasyon
  • Yayınlanma Tarihi: 02 Mayıs 2023
  • Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024
  • Yazan: Speaker Agency
690X460etkinlikte Sunum Yapan Konuşmacılar

Özellikle teknoloji ve oyun firmalarının başını çektiği kayda değer sayıdaki şirket ise online etkinlik düzenlemeyi tercih eder. Bizzabo tarafından yayımlanan 2022 verileri de bu görüşü destekler. Paylaşılan istatistiklere göre 2022 yılı içerisindeki etkinliklerin %40’ı sanal ortamda gerçekleşti. Zira bu yolla dünyanın farklı yerlerinde bulunan ve hedef kitleye ulaşmak kolaylaşır.

Düzenlenme türü ne olursa olsun günümüzde bir etkinliğin, deyim yerindeyse, demirbaşları arasında konuşmacılar yer alır. Peki, etkinliğin kapsamına bağlı olarak sayıları değişen konuşmacılar katıldıkları organizasyonlara ne gibi faydalar sağlar, hiç düşündünüz mü? İsterseniz bu sorunun cevabı niteliğindeki detayları hep birlikte bulmaya çalışalım. Tabii öncesinde “Konuşmacı seçimi nasıl yapılmalıdır?” sorusuna odaklanmaya ne dersiniz?

Konuşmacı Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Başarılı bir konuşmacının en önemli amacı, konuşma sırasında göz teması kurarak, jest ve mimikleriyle karşısındaki kitleyi etkilemek, dinleyicinin dikkatini çekmek ve bilgi vermektir. Yani bir nevi mentorluk yapması beklenir. 

Konuşmacılar, sözleri ve hareketleri ile dinleyenleri daha önce belki de hiç görmedikleri, bilmedikleri veya inanmadıkları bir şeye ikna etmeye çabalar. Tabii tüm bunların yapılabilmesi için konuşmacı arama evresinde, bu alanda uzman bir konuşmacı ajansı vasıtasıyla hitap edilecek kitleye ve kurumsal pazarlama stratejilerine uygun konuşmacı ya da konuşmacıların seçilmesi gerekir.

Profesyonel etkinlikler düzenlemek için en doğru konuşmacıyı aramak ve bulmak için profesyonel ajanslara başvurarak yeterli deneyime sahip konuşmacıları bulabilirsiniz. 

Speaker Agency’nin konuşmacı hizmetleri kapsamında sağladığı avantajlardan bazıları şunlardır:

  • Dünyanın en iyi, önde gelen ve ilham veren konuşmacılarına ulaşabilirsiniz.
  • Portföyde yer alan ve sosyal medya bilinirliği yüksek konuşmacılar arasından size uygun olan kişileri tercih edebilirsiniz. 
  • Sahip olduğu networking ile doğru kişilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
  • Doğru konuşmacıyı seçerken profesyonel ekibin bilgi birikimini göz önünde bulundurarak bu bilgilerden faydalanabilirsiniz.
  • Katılımcılarınızın beklentilerini öğrenebilirsiniz.

Doğru Konuşmacı Etkinliğin Değerini Nasıl Yükseltir?

Hedef kitle ve pazarlama stratejileri kapsamında doğru ve en uygun konuşmacıyı seçmeniz, çeşitli yönlerden etkinliğinizin değerini yükseltir. Çoğu zaman bu yükseliş yalnızca organizasyonun popülaritesi ve ilgi çekici olması ile sınırlı kalmaz. Konuşmacının sağlayacağı etki dolayısıyla tüketicilere sunduğunuz hizmet ya da ürünlere yönelik ilgide de dikkat çekici yükselişler meydana gelebilir.

690X460 Etkinlikte Sunum Yapan Konuşmacılar (2)

Etkinlik konuşmacısı aracılığıyla sağlanan bu etki, dünya genelindeki çeşitli araştırmalarla kanıtlanmış durumdadır. Markletic tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre etkinliklerinde alanlarında uzman konuşmacılara yer veren dünyanın en büyük markalarının yaklaşık %74’ü, organizasyondan altı ay sonra yatırım getirilerinin arttığını belirtmektedir. 

Peki, bir konuşmacı bu katkıyı nasıl sağlar? İşte iyi bir konuşmacının etkinliğe yönelik değer artışı sağlayan etkileri:

Dinleyicilere Farklı Bakış Açıları Sunar

Kelimeler, insanları hızlıca harekete geçirmek gibi bir güce sahiptir. Tecrübeli bir etkinlik konuşmacısı, bu gücün sonuna kadar farkındadır. İzleyiciyi harekete geçireceğine inandığı kelimeleri, kendi tarzıyla harmanlayarak sunumlarında kullanır. Böylece konuşmacı olarak, hitap ettiği kitleye farklı bakış açıları sunarak ufkunu genişletmesi ve düşüncelerini değiştirmesi için yeni fikirlere alan yaratır. Yeri geldikçe ilk bakışta direkt konuyla alakalı gözükmeyen, doğru mesajlar içeren deneyimlerini kendisini dinleyenlere aktarmayı da bir yol olarak seçebilir. 

Dinleyicilere farklı bakış açıları sunmaya yönelik anlatım tarzı, gündelik hayata dair karışık fikirlerin daha kolay anlaşılabilmesini sağlar. Katılımcılar, örnekler ile desteklenmiş anlatımlarla olayları net biçimde görebilir. Başarılı bir konuşma, dinleyicilerin konuşma ve kendi tecrübeleri arasında bağ kurmasına yardımcı olur. Dolayısıyla dinleyiciler etkinlik ile ilgili deneyimlerini başkalarına aktarırken pozitif yönde görüş sunmaya meyilli hâle gelirler.

Sözleri ile İlham Kaynağı Olur

Tecrübeli bir konuşmacı, kitlesine yalnızca farklı bakış açıları kazandırmakla yetinmez. Yerine göre onlara başarılı girişim örnekleri vererek ilham kaynağı olma misyonunu da üstlenir. Tabii bu aşamada, anlatılacak başarı hikayesinin hedef kitlenin profili ile uyumlu olması önemlidir. Uyum ne kadar yüksek olursa, dinleyenlerin kendilerine pay çıkarması ihtimali de o kadar yüksek hâle gelir. Dolayısıyla etkinlikten alınan haz artar.

TED Talk gibi organizasyonların temelini oluşturan bu konseptin yanı sıra dinleyenlerin hayranı oldukları kişileri sahnede görmeleri de benzer etkiye sebep olur. Etkili konuşma ile kendilerine pay çıkarabilecekleri motivasyonu artırıcı sözler işitmeleri, zihinlerindeki olumsuz düşüncelerden kurtulmalarını kolaylaştırır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da etkinlik öncesinde çekimser oldukları konulara konuşmacıyı dinledikten sonra çok daha kararlı biçimde yaklaşabilirler.

Kitle ile Pozitif Bağ Kurar

İster sanal isterse de yüz yüze katılım söz konusu olsun, profesyonel bir konuşmacının öncelikli amacı karşısındaki kitle ile pozitif bağ kurmaktır. Böylece katılımcıların etkinliğe odaklanmalarının önündeki engeller büyük oranda kalkar.

Konuşmacılar, kitleleri ile bağ kurmak için birçok farklı yöntem uygular. Bazıları baskın bir üslupla kendi hikayelerini anlatır. Kimileri ise dost canlısı bir kimlikle izleyici karşısına çıkıp eğlenceyi ön planda tutar. 

Konuşmacı ile izleyici arasındaki bağ bir kez kurulduğunda bozulması epey zordur. Üstelik kurulan bağ sayesinde müşteri edinme amaçlı mesajları vermek ve kitleyi ürün ya da hizmetlere yönlendirmek ciddi anlamda kolaylaşır. Zira konuşmacı ne derse, izleyici de o yönde hareket etmeye gönüllü hâle gelir.

Topluluğun Enerjisini Yükseltir

Katılımcıların iyi vakit geçirmeyi beklemediği yadsınamaz bir gerçektir. Organizasyona yönelik olarak bazı katılımcılar umutluyken, diğerleri şüpheci yaklaşım benimseyebilir.  Negatif enerjinin coşkuya baskın gelmemesini sağlayacak en pratik yöntem, deneyimli bir konuşmacı ile programın içeriğini zenginleştirmektir. İşinin ehli etkinlik konuşmacısı, topluluğun enerjisini kontrol altında tutabilir. Sözleri ve hareketleri ile olumsuz düşünceye sahip kişilerin düşüncelerini değiştirerek salonun enerjisini yükseltebilir.

690X460 Etkinlikte Sunum Yapan Konuşmacılar (1)

Konuşmacının bu etkisi, iyi hazırlanmış bir içerik programı ile desteklendiğinde uzun süre devam eder. Doğal olarak seyirciler de büyük bir heyecanla kendilerine sunulan içeriği takip ederek keyifli vakit geçirebilir. Üstelik eğlence düzeyinin yüksek oluşu, bir sonraki etkinlikle ilgili de pozitif düşünceler geliştirmelerini sağlar. 

Bazı katılımcılar yeni düzenlenecek aktivitelerde potansiyel katılımcısı olmanın yanı sıra taraftar kimliğine de bürünebilirler. Yani büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri konuşmayı beraber izlemek için çevrelerindeki kişileri ikna etmeye çabalayabilirler.

Etkinliğin Prestijini Yükseltir

Konuşmacıların sunum yetenekleri genelde deneyimleri ile doğru orantılı seviyededir. Sektöründe önde gelen bir konuşmacı, bilgiyi somutlaştırarak karşısındakilere aktarır. Yeri geldikçe tema ile alakalı eğlenceli, merak uyandırıcı, bilgilendirici ve en önemlisi doğruluğundan kuşku duyulmayacak detayları dinleyenlerle paylaşır. Alanında uzman bir konuşmacı sayesinde etkinliğin prestiji kayda değer oranda artar.

Kendi sektöründe otorite sahibi konuşmacılar, etkinlikleri prestijli kılmanın yanı sıra adeta bir pazarlama kaynağı vazifesi görür. Programda önde gelen bir uzmanın yer alması söz konusu konuşmacının hayranları ve seçtikleri konuyla ilgilenenler dahil olmak üzere geniş  bir kitlenin ilgisini çeker. Özellikle teknoloji, finansal yönetim ve e-ticaret gibi alanlara odaklı girişimler bu etki sayesinde dinleyicileri kendi müşteri portföylerine dahil etme fırsatı yakalayabilir.

Etkinliklerinizin değerini yükseltecek doğru konuşmacılara erişim konusunda yardıma ihtiyaç duyduğunuz her an Speaker Agency olarak yanındayız!

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.