INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Sivil Toplum Örgütleri Ne Yapar?

Sivil toplum örgütleri; bağımsız bir şekilde faaliyetlerini yürüten ve sosyal konuları hedef alan topluluklardır. Bu topluluklar sosyal alanda çevre, kültür, sanat, hukuk, çocuk ve kadın hakları gibi pek çok dalda çeşitli çalışmalar yürütür.

Sosyal Girişimcilik
 • Yayınlanma Tarihi: 31 Ocak 2022
 • Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024
 • Yazan: Speaker Agency
690X460 (36)

Sivil toplum örgütleri; bağımsız bir şekilde faaliyetlerini yürüten ve sosyal konuları hedef alan topluluklardır. Bu topluluklar sosyal alanda çevre, kültür, sanat, hukuk, çocuk ve kadın hakları gibi pek çok dalda çeşitli çalışmalar yürütür. Sivil toplum örgütlerinin temel amacı temsil ettiği kitlenin hukuki haklarını savunmak, ekonomik destek sağlamak, demokratik menfaatlerini anlatmak, doğal afetlerde ekipman sağlamak, sağlık hizmeti vermek, arama kurtarma çalışmalarına katılmak ve çevreyi korumaktır.

Sivil Toplum Örgütlerinin Oluşumu

Sivil toplum örgütleri, halkın çeşitli kesimlerinden meydana gelen bir grup insanın aynı hedef ve istekler doğrultusunda birleşerek sistematik bir şekilde çalışmaları doğrultusunda oluşur. Bu örgütler genel olarak insan haklarının uygulanması ve herkesin daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için çalışır. Sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösterebileceğiniz ve aralarına katılarak destek olabileceğiniz bazı topluluklar şunlardır:

 • Sendikalar ve işçi haklarını savunan örgütler
 • Dini kuruluşlar ve dini eğitimi destekleyen topluluklar
 • Belirli bir ideolojinin gelişimine ve sürekli olarak yayılmasına katkı sunmaya çalışan düşünce kuruluşları
 • Kar amacı gütmeyen dernek, vakıf ve topluluklar
 • Belirli bir meslek grubuna yönelik etkinlikler düzenleyen, onların maaş ve yan hakları konusunda minimum değerleri sunan, iş çevrelerini genişletmeye yarayan ve teknik eğitimlerle destek olan ticaret, sanayi, ve meslek odası kuruluşları
 • Sosyal etki ve bağlılık oluşturmayı hedefleyen çeşitli siyasi partiler
 • Gençleri sosyal yaşama kazandıran, hobi edinmelerini sağlayan ve arkadaş çevrelerinin genişlemesine yardımcı olan gençlik dernekleri

Sivil Toplum Örgütlerinin Özellikleri Nelerdir?

Pek çok dalda faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarına dahil olarak toplumdaki eksikleri belirleyebilir ve bu konularda ilgili kişilere ya da ortama yardımcı olmak amacıyla yeni çözüm  yolları geliştirebilirsiniz. Bir sivil toplum kuruluşunun ve bu kuruluş ile çalışan kişilerin sahip olması gereken bazı özellikler şunlardır:

 • Sosyal girişimler ve sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına göre faaliyetlerini yürütürler. Dolayısıyla herhangi bir sivil toplum kuruluşuna dahil olmadan önce gönüllü olma durumunuzu ve zaman kısıtınızı iyi derecede analiz etmeniz gerekir.
 • Sivil toplum kuruluşları genel olarak toplumda var olan sorunların giderilmesi için çalışır. Siz de üstlendiğiniz göreve farklı bakış açıları ile yeni çözüm yolları üretebilirsiniz.
 • Bir sivil toplum kuruluşunda faaliyet gösteren her birey dayanışma ve yardımlaşma içinde olmalıdır. O sıcaklığı hissederek çalışmalarınıza daha verimli bir şekilde devam edebilirsiniz.
 • Sivil toplum kuruluşları projeleri için gerekli maddi desteği üyelerinin yardımıyla toplar.

Sivil Toplum Örgütlerinin Amaçları

Sivil toplum örgütleri temel olarak sosyal sorumluluk projeleri yaparak hem kişilere hem de topluma fayda sağlamayı hedefler. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarının toplum için sunduğu ya da sunmayı hedeflediği faaliyetlerine verilen bazı örnekler şunlardır:

 • Özellikle doğal afetler sonucunda devletin stokları ve çalışmaları ülkenin her bölgesi için yeterli olmayabilir. Bu durumlarda hem can hem de mal sağlığını korumak için sivil toplum kuruluşları devreye girer.
 • Sivil toplum kuruluşları ilgilendiği kitleye ait olan konularda kamuoyunu bilgilendiren ve bu alanda eğitimler düzenleyen kuruluşlardır. Dolayısıyla bu topluluklarda aktif olarak faaliyet göstererek toplumu aydınlatma görevini de üstlenebilirsiniz.
 • Bazı durumlarda halkın haklarını ve menfaatlerini korumak veya savunmak için eylem faaliyeti gösterebilir.
 • Sivil toplum kuruluşları yalnızca günümüzü değil aynı zamanda geleceği düşünerek çalışmalarını yürütür. Örneğin; çevrenin korunması, su tüketiminin dengelenmesi, yenilenebilir enerjinin oluşturulması, denizlerin temizlenmesi, hava kirliliğinin azaltılması ve her yaştan insanın çevrenin ve hayvanların korunması konusunda bilinçlendirilmesi.
 • Sağlık alanında toplumun dikkatini çekecek bilgilendirmelerin yapılması ve bu alanda uzman kişiler tarafından eğitimlerin düzenlenmesi de bazı sivil toplum örgütlerinin görevleri arasındadır. Bu topluluklarda yer alarak sağlıklı yaşam ve spor konusunda bilinçlenebilir ve toplum sağlığını gözetebilirsiniz.

Sivil toplum, sosyal girişimcilik, gönüllülük ve kapsayıcılık konuları başta olmak üzere bu alandaki birçok başlıkta bilgi almak ve İbrahim BetilEbru UygunEsra OdabaşıYonca TokbaşŞule Yücebıyık, Jülide Erdoğan ve Ebru Baybara Demir‘in yönetici ve çalışanlarınızı sosyal sorumluluk konusunda bilinçlendirmesi, mevcut projelerinizi geliştirmek üzere yol haritası sunması ve yepyeni yollar açmak üzere ilham vermesi için web sitemizdeki 'Sosyal Girişimcilik Konuşmacılarısayfamızı inceleyebilir veya doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.