INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Uygulamaları

Günümüz koşullarını dikkate alarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözetmeyi sağlayan modeller sunmak, sürdürülebilirliği ifade ediyor. Bu kavram iş dünyası için söz konusu olduğunda, şirketlerin toplumsal çıkarlar ile örtüşen bir anlayışa sahip olmasını gerektiriyor.

Sürdürülebilirlik İş Hayatı
  • Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2021
  • Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024
  • Yazan: Speaker Agency
690X460 (5)

Günümüz koşullarını dikkate alarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözetmeyi sağlayan modeller sunmak, sürdürülebilirliği ifade ediyor. Bu kavram iş dünyası için söz konusu olduğunda, şirketlerin toplumsal çıkarlar ile örtüşen bir anlayışa sahip olmasını gerektiriyor.
Şirketler sürdürülebilir geri dönüşüm yaklaşımlarını dikkate alarak yalnızca ekonomik büyümeyi değil, çevresel ve sosyal konuları da kendi gündemlerinde değerlendirebilir. Böylece şirketler ve toplumlar, birbirlerine çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde iş birliği yapabilir. Siz de iş hayatında sürdürülebilir yaklaşımlardan ilham alarak, küresel ısınmadan iklim krizine kadar pek çok global sorunun çözümüne katkıda bulunabilirsiniz.

Güncel Gelişmeleri Takip Etmenin Önemi

Sektörler arasındaki farklılıklar, çalışma koşulları ile sürdürülebilirlik uygulamalarını da çeşitlendiriyor. Hangi sektör olursa olsun, öncelikli olarak mevcut durumun değerlendirilmesi sürdürülebilirlik verimi için önem taşır. Bu süreçte fırsat ve risklerin şirketlerin mevcut pozisyonları doğrultusunda değerlendirilmesi gerekir.

Ekonomik ve sosyal açıdan karşılaşılan yeni durumlar şirketlerin iş düzenlerinde değişiklikler yapılmasını zorunlu kılabilir. Bu tür değişiklikleri doğru uygulayarak olabildiğince hızla adapte olabilen şirketler, sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar atabilir. Çağın gereklerine en hızlı şekilde uyum sağlayarak, rakiplerinden her zaman bir adım önde olmaya aday olabilirler.

Zaman geçtikçe çağın ihtiyaçları da değişime ayak uydurur. Bu bağlamda müşteri ve yatırımcı talepleri bazı değişiklikler gösterebilir. Sürdürülebilirlik uygulamalarının bu talepler doğrultusunda güncellenmesi, şirket büyümesini olumlu yönde etkileyecektir. Ürün ve hizmet üretimi söz konusu olduğunda en güncel müşteri ve yatırımcı talepleri dikkate alınabilir. Böylece kar-zarar dengesi en iyi şekilde yönetilerek sürdürülebilir yaklaşımlar uygulanabilir. Talep değişiklikleri, iklim değişikliğinden tüketim alışkanlıklarına kadar pek çok faktörden etkilenir. Bu açıdan her sektörün içerisinde yer aldığı toplumsal koşulları iyi analiz etmesi başarıyı artırır.

Sürdürülebilirlik ve Şirketlerin Rolü

Şirketlerin temel amaçları arasında kar elde etmek, yeni yatırımlar yapmak ve büyümek vardır. Günümüz koşulları söz konusu olduğunda sürdürülebilirlik de amaçlar arasında yerini alır. Toplumsal ortaklara karşı olan sorumlulukları yerine getirmek önemlidir. Eski düzende yalnızca şirket ortaklarına karşı sorumlulukların var olduğu düşüncesi hakimdi. Günümüz koşullarında ise hakim olan, sürdürülebilirlik uygulamaları ile toplumsal iş birlikleri doğrultusunda hareket edilmesi gerekliliğidir. Yenilenebilir enerji ve karbon ayak izi benzeri konularda daha fazla toplumsal farkındalık geliştirmek, verimli sürdürülebilirliği destekler. Bu alanda yayınlanan bildirilerden ilham alarak sürdürülebilir yaşam için önemli adımlar atılabilir. COP26 olarak bilinen BM İklim Değişikliği Konferansı’nın bildirilerini inceleyerek çok sayıda ipucuna ulaşabilirsiniz.

Günümüzde şirketlerin, bir parçası oldukları toplumdan bağımsız olması sürdürülebilir başarı açısından mümkün değildir. Bu nedenle büyümeyi hedeflemek yanı sıra topluma fayda sağlamak misyonları beraberdir. Sürdürülebilir kalkınma hem topluma hem de şirketlere çok yönlü faydalar sağlar.

Sürdürülebilirlik stratejileri çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarla iş birliği içerisinde uygulanır. Her şirketin benimseyebileceği bu yaklaşımlar, özel sektör ve kamu kurumlarının ortak çalışmalarıyla verimli uygulamalara imza atar. Bu uygulamalar, risk yönetiminden insan kaynakları çalışmalarına kadar pek çok alanda çok yönlü katkılar sağlar. Bu nedenle küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler iş birliğine açık adımlar atarak sürdürülebilir bir büyüme hikayesi yazabilir.

Sürdürülebilirlikte İç Denetim

Gelecekte de iş hayatında var olmaya devam edecek sürdürülebilirlik uygulamalarının iş dünyası ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi için çalışmaların artırılmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu uygulamalar belirli birkaç büyük şirketin değil, farklı ölçek ve sektörlerdeki şirketlerin de ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Çalışma politikaları belirlenirken sürdürülebilirlik ile ilgili etkili uygulamalar planlanabilir. Bu da iş süreçlerinin devamlı olarak iyileşmesine zemin hazırlar. Stratejik yönetim ve iç denetim ile hem operasyonel hem de finansal riskler doğru bir şekilde değerlendirilebilir.
İç denetim verileri, sürdürülebilirlik uygulamalarını çağın gereklerine yanıt veren yapılandırmalar ile güncellemeyi sağlar. Yeşil ekonomi ve yeşil mutabakat olarak da bilinen yaklaşımlar, sürdürülebilir ve yenilenebilir iş süreçlerinde değerlendirilebilir. Bu uygulamalar hem şirketler için hem de toplumsal açıdan pozitif etkiler yaratabilir.

Sürdürülebilirliğin iş hayatına uyarlanması konusunda, Speaker Agency Sürdürülebilirlik Konuşmacıları’ndan Cem SeymenGüven İslamoğluBünyamin SürmeliSelen BaranoğluEbru Baybara DemirŞahika Ercümen ve Ediz Hun’un konuşmalarından ilham alarak şirketiniz için sürdürülebilir çalışmalara imza atarken ekonomik, çevresel ve toplumsal refaha da katkı sağlayabilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.