INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Sürdürülebilir Başarı ve Başarı Öyküleri

Herkes hayatında belirli alanlarda başarılı olmak ister. Başarıya ulaşmanın oldukça zorlu ve uzun yolları olduğu gibi başarının devamlılığını korumak çok daha zordur. Kişilerin veya kurumların özelliklerine ve şartlarına göre değişse de, başarıya ulaşan herkesin ortak noktalarından bir tanesi gösterdikleri çabadır.

Sürdürülebilirlik Başarı Öyküleri
  • Yayınlanma Tarihi: 21 Ekim 2021
  • Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024
  • Yazan: Speaker Agency
690X460 (3)

Herkes hayatında belirli alanlarda başarılı olmak ister. Başarıya ulaşmanın oldukça zorlu ve uzun yolları olduğu gibi başarının devamlılığını korumak çok daha zordur. Kişilerin veya kurumların özelliklerine ve şartlarına göre değişse de, başarıya ulaşan herkesin ortak noktalarından bir tanesi gösterdikleri çabadır. Başarılı insanların hayat hikayeleri, kuşkularını aşarak zorlukları geçen ve değişimlere uyum sağlayan kişileri anlatır. Başarı öykülerinden birçok faydalı bilgi öğrenerek kendi hikayenizi yazmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca başarılı insanların hikayeleri, toplum tarafından neyin başarı olarak görüldüğü konusunda size fikir de verecektir.

Başarı Öyküsü Nedir?

Başarı öyküsü, sahip olduğu yetenekleri nerede ve ne zaman kullanacağını bilen kişilerin çabalarının karşılıklarını aldıkları durumlar olarak nitelendirilebilir. Başarının matematiğini anladıktan sonra önüne gelen formülleri hayata geçiren kişilerden bir tanesi olmak teknolojinin günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmasıyla artık çok daha kolay. Bir başarı hikayesi yaratmak için çağımızın en büyük nimetlerinden biri olan interneti kullanabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için internette bulunan sayısız makaleden faydalanarak kendinizi geliştirebilir, çevrimiçi kaynaklardan eğitim paketlerine ulaşabilirsiniz.

Elde edilen başarıyı sürdürülebilir kılmak bazen başarının kendisi kadar önemli olabilir. Çünkü sürekli gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmek kimi zaman başarı hikayesinden bile zor bir süreç olabilir. Öğrenme ve gelişme azmini yitirmeden çalışmaya devam eden ve bunu yaparken çevresindeki olayları ve fırsatları görerek değerlendiren kişiler başarının gerçek formülünü bulmuş olarak değerlendirilebilir.

Sürdürülebilir Bir Başarının Önemi Nedir?

Başarmak, istenilen hedefe ulaşıldığında eşsiz bir haz ve mutluluk hissi yaratır. Bununla birlikte bu başarı korunmadığında tekrar başlangıç noktasına dönülebilir. Bu durumdan kaçınmak için globalleşen dünyada her şeyin çok hızlı bir şekilde değiştiği çevresel koşullar karşısında sürdürülebilirliği soyut bir kavram olmaktan çıkartarak kalıcı bir durum haline getirmek gerekir. Değişimin karşısında durmak yerine benimsemek ve değişimden yararlanmak yaptığınız işte daha iyi olmanıza yardımcı olarak sizi rakiplerinizin bir adım önüne geçirir. Her zaman daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmemek ve elde edilen sonuçlar ile yetinmemek başarının korunmasını sağlar.

Bu noktada durum analizini yapabilmek ve hedefleri gerçekçi bir şekilde belirlemek sürecin gidişatını belirler. Elinizde olan imkan, zaman ve bütçeyi planlı bir şekilde yöneterek ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olarak gelişmeye ve hedeflerinize ulaşmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Sürdürülebilir olmayan başarı sonrasındaki başarısızlıkla karşılaşmamak ya da süreçte karşılaştığınız zorluk ve stresle başa çıkmanız için kendinize ve ekibinize güvenmek büyük öneme sahiptir.

Sürdürülebilirlik Odaklı İş Modelleri Nelerdir?

Sürdürülebilirlik odaklı iş modelleri, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamaya odaklanarak iş faaliyetlerini yürüten ve uzun vadeli başarı için bu ilkelere dayanan işletme modelleridir. 

Sürdürülebilirlik odaklı iş modellerine örnekleri şu şekillerde sıralayabiliriz:

Yeşil Üretim ve Satış Modelleri

Sürdürülebilir ham maddelerin kullanılmasıyla üretilen ve çevreye zarar vermeyen ürünlerin üretimi ve satışını yapan işletmelerdir.

Döngüsel Ekonomi Modelleri

Atık azaltımı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı teşvik eden işletmelerdir. Bu işletmeler, ürünlerin yaşam döngüsünü maksimize ederek atık üretimini minimize etmeyi amaçlar.

Sosyal Sorumluluk Projelerine Dayalı Modeller

Toplumsal ihtiyaçlara yönelik çözümler sunan ve sosyal sorumluluk projelerini iş modelinin merkezine alan işletmelerdir.

Yenilenebilir Enerji Odaklı İş Modelleri

Güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji üreten ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen işletmelerdir.

Adil Ticaret ve Eşitlikçi Modeller

Üreticilere adil ücretler ödenmesini sağlayan ve tedarik zincirinde eşitlik ve adalete önem veren işletmelerdir.

Paylaşım Ekonomisi Modelleri

Paylaşım ekonomisi prensiplerine dayanan işletmeler, kaynakların daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını teşvik eder. Örneğin, araç paylaşımı, konaklama paylaşımı gibi.

Eğitim ve Bilgilendirme Odaklı Modeller

Sürdürülebilirlik konusunda eğitim ve bilgilendirme sağlayan işletmeler, bireylerin ve toplumun sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırır ve bu yönde adımlar atılmasını teşvik eder.

Bu iş modelleri, sürdürülebilirlik ilkesine dayanarak çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin farklı yollarla sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

Sürdürülebilirlik Odaklı Başarı Öyküleri

Sürdürülebilirlik odaklı başarı öyküleri, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerine dayanarak elde ettikleri başarıları içerir. İşte sizin için bazı başarılı örnekler:

Patagonia

Patagonia, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusundaki öncü çalışmalarıyla bilinen bir outdoor giyim ve ekipman şirketidir. Şirket, üretim süreçlerinde geri dönüşümlü malzemeler kullanarak çevresel etkiyi azaltmayı ve işçi haklarını korumayı hedeflemektedir.

Tesla

Tesla, elektrikli araçlar ve güneş enerjisi sistemleri üretimiyle tanınan bir otomobil ve enerji şirketidir. Şirket, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik ederken, yenilenebilir enerjiyi kullanarak enerji verimliliğini artırmayı hedefler.

Unilever

Unilever, dünyanın en büyük tüketici ürünleri şirketlerinden biridir ve sürdürülebilirlik konusunda öncü bir rol oynamaktadır. Şirket, sera gazı emisyonlarını azaltmak, su tüketimini optimize etmek ve toplumsal eşitsizlikleri azaltmak gibi hedeflerle sürdürülebilirlik stratejileri benimser.

Interface

Interface, halı ve zemin kaplamaları üreten bir şirkettir ve sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atmıştır. Şirket, atık azaltımı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı teşvik eden iş modelleri geliştirerek çevresel etkiyi azaltmayı hedefler.

Danone

Danone, gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir ve sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atmıştır. Şirket, çevresel sürdürülebilirlik için su tasarrufu, ambalajın yeniden kullanılabilirliği ve atık yönetimi gibi stratejileri benimserken, toplumsal sorumluluk projeleriyle de etkisini artırmayı hedefler.

Sürdürülebilirlik Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, mevcut kaynakları gelecek nesiller için koruyarak ve kullanarak; çevresel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları dengeleyen bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, çevresel kaynakların etkin kullanımı, toplumsal adaletin sağlanması ve ekonomik kalkınmanın sürdürülmesini içerir.

Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik, gezegenimizin ve insanlığın geleceği için kritik öneme sahiptir. Doğal kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada, sürdürülebilirlik, kaynakların verimli kullanımını teşvik eder, çevresel etkileri azaltır, toplumsal refahı artırır ve ekonomik büyümeyi destekler.

Şirketler Sürdürülebilirlik İçin Neden Önlem Almalı?

Şirketler, sürdürülebilirlik önlemleri alarak hem çevresel hem de ekonomik avantajlar elde edebilirler. Sürdürülebilirlik uygulamaları, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayarak maliyet tasarrufu sağlayabilir, iş süreçlerinde verimliliği artırabilir ve marka itibarını güçlendirebilir.

Sürdürülebilir Bir Başarı Sağlamanın Yolları

Sürdürülebilir bir başarı sağlamak herkes için farklı yollardan oluşsa da genel olarak uyulması gereken belirli kriterler mevcuttur. Başarının sürdürülebilir olmasında hedeflerin ve yapılan planların da uzun vadeli olması önemlidir. Bir yol haritası oluştururken geleceğe yönelik düşünmek ve oluşabilecek durumlara karşı tedbirli olmak bu süreçte büyük kolaylık sağlar. Planı oluşturduktan sonra atılacak adımların somut ve doğru zamanda olması yolunuzda daha güçlü bir şekilde ilerlemenize katkıda bulunur. Her zaman büyük adımlar atmak yerine kimi zaman ufak adımlar atmak gelecekte daha büyük etkiler yaratabilir. Bu adımları atarken kendinizle birlikte çevresel faktörleri de dikkatli bir şekilde inceleyebilirsiniz. Böylece olumsuz durumlara karşı da hazırlıklı olabilirsiniz. Başarıyı sürdürülebilir kılmanın en önemli kriterlerinden bir tanesi olan başarıya olan açlığın korunması büyük fark yaratır. Hedeflerin ve çalışma prensiplerinin benimsenmesi uzun sürede istediklerinizi başarmanızı kolaylaştırır.

Başarıyı yakalamış kişilerin öykülerinden çıkarımlar yakalamak için Speaker Agency’nin web sitesinden Semih Saygıner, Şahika Ercümen, Dilek Livaneli, ve Nasuh Mahruki’nin sayfalarına göz atabilir, diğer Başarı Öyküleri Konuşmacılarının sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.