Search Button

Engin Güvenç | Konuşmacı

Sürdürülebilirlik Danışmanı, SVS Türkiye Kurucu Ortağı

KONUŞMACI PROFİLİ

Engin Güvenç

Sürdürülebilirlik anlayışının gelişimi ve uygulamaların yayılması hedefi ile çalışmalar yapmakta olup, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği‘nin (SKD) kurulması için resmi adımları atan ilk girişimcidir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezundur. Kendi alanında İngiltere’de kısa dönem öğrenim görmüştür. Ulusal ve uluslararası şirketlerde finans, pazarlama, satış ve iş geliştirme pozisyonlarında profesyonel olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında kendi şirketini kurmuştur.

Kurumsal Sorumluluk anlayışının şirket stratejilerine entegrasyonu ile bütünleşen ve iş dünyasının yeni çağ iş yapma modelini yansıtan, ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ alanında uluslararası çalışmaları incelemiş ve FTSE500 şirketlerinin de içinde yer aldığı, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ile ilişkileri 2003 yılında başlatmıştır. Türkiye için gerekliliğine inandığı İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) kurulması için Türkiye’nin önde gelen profesyonel yöneticileri ile beraber çalışmıştır.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)’nin, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) Türkiye bölge ofisi olması ve ilişkilerin geliştirilmesi aşamasından başlayarak, Türk İş Dünyasında sürdürülebilir kalkınma anlayışının tanınmasında liderlik yapmıştır. Sürdürülebilirlik çalışmalarının şirketlerde hayata geçirilmesi amaçlı projelerde kamu, uluslararası kurumlar, sivil toplum örgütleri, akademi ve özel sektör ile beraber çalışmıştır.

2004 – 2013 arası pek çok projeye imza atmış, lider Türk üniversitelerinde sürdürülebilir kalkınma bilincini teşvik amaçlı ‘Üniversitelerde Sürdürülebilir Kalkınma Bilincinin Arttırılması’,‘WBCSD Vizyon 2050’ projesinin Türk iş dünyasına tanıtımı, 2009 yılında çalışmaları başlatılan ‘IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi’, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve UN Global Compact ile beraber gerçekleştirilen ‘Rio+20 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ve En İyi Uygulamalar’ süreci, ‘WBCSD Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesinin’ Türkiye’de hayata geçirilmesi proje yönetimini yaptığı çalışmalarından bazılarıdır.

Avrupa Birliği projesi olan ‘Sürdürülebilir Yaşam, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modelleri (SPREAD)’ projesindeTürkiye adına danışmanlık çalışmaları yapmıştır.

2013 yılında ‘sürdürülebilirlik’ konularında uluslararası ve ulusal ağlar ile çalışmalar yapmak üzere SVS Türkiye’yi yeniden yapılandırmıştır.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD)’nin yerel ağı içinde yer alan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)’nin kurucu üyesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesi ve SVS (Sustainability Value Services) Türkiye kurucu ve yönetici ortağıdır.