INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

DOĞA TAŞLARDAN

Doğa Taşlardan Bağımsız Araştırmacı (I-MBA, M.A.)

icon

Konuşmacı Çözümleri

Keynote & Konuşma

DOĞA TAŞLARDAN  2024 Konuşma Başlıkları DOĞA TAŞLARDAN 2024 Konuşma Başlıkları

  • TANRIÇA ARKETİPLERİNİN GÜNÜMÜZ KADIN PSİKOLOJİSİNE YANSIMALARI® (Psikomitoloji Semineri / Jung-temelli özfarkındalık macerası)
  • TARİH ÖNCESİ’NDEN GEÇ ANTİK ÇAĞ’A: ANADOLU TANRIÇALARI® (Arkeomitoloji Sohbeti / Kadın-merkezli Alternatif Dinler Tarihi Anlatısı)
  • ANADOLU’NUN KADİM DİŞİL BİLGELİĞİ® (Sosyomitoloji Macerası / Orta Asya Türk-Altay Mitolojisi, Sanatı ve Yaşantısında “Umay Ana” Kültü, Anadolu’da “Ma” Kültü, “Meryem Ana” Kültü, “Kadın Ana”, “Kadıncık Ana”, Alevî-Bektaşi-Kızılbaş Geleneğinde Kadın, “Sarı Kız”, Şahmeran, Şaman Kadınlar, Şifacı Kadınlar, Azizeler, Kadın Erenler & Evliyalar)
  • ANADOLU’NUN SAVAŞÇI KADIN GELENEKLERİ® (MS 13. yüzyıl Anadolusu’nda Türkmen kadınların kurduğu dünyanın ilk kadın örgütü “Bacıyan-ı Rum”/“Anadolu Bacıları” + MÖ 13. yüzyıl Anadolusu’nda barışın mimarı Hitit Büyük Kraliçesi Puduhepa) (Güçlendiren Mitoloji Anlatısı)
  • AMAZON KADINLARINDAN “AGILE” DERSLERİ (Güçlendiren Mitoloji Anlatısı)
  • ANADOLU KRALİÇELERİNDEN “LİDERLİK” DERSLERİ: PUDUHEPA, ARTEMİSİA & THEODORA (Güçlendiren Tarih Anlatısı)
  • AKDENİZ KÜLTÜR HAVZASININ ANTİK ÇAĞ KADINLARINDAN “GİRİŞİMCİLİK” DERSLERİ: İSKENDERİYELİ HYPATİA, MİLETOSLU ASPASİA, PATARALI PLANCİA & ROMALI CLAUDİA QUİNTA (Güçlendiren Tarih Anlatısı)
  • ESKİ MEZOPOTAMYA, AKDENİZ VE ANADOLU’DA KADININ YÖNETİM VE HUKUKTAKİ YERİ® (Güçlendiren Tarih Anlatısı)
  • KADIN HİKAYELERİYLE İSTANBUL® (İstanbul’un yaklaşık 8.000 yıllık yerleşim tarihini Neolitik, Arkaik, Antik Yunan, Helenistik, Roma, Doğu Roma (Bizans), Osmanlı ve Cumhuriyet kadınları üzerinden keşfe çıkartan özgün, öncü, özel ve güçlendiren “bellek-tazeleme rotası”) (Güçlendiren Kent Anlatısı ve Gezi Rotası)

Mîladî 1977 senesinde, Anadolu Yarımadası’nın tam kalbinde, MÖ 9. ve 8. asırlarda Frig varlığıyla tarih sahnesinde arz-ı endam eyleyen [özellikle de Frig tümülüsleri ve mermer duvarlarına “Res Gestae Divi Augusti” (“Tanrılaşmış Augustus’un Yaptığı İşler”) başlıklı kitabe ile Roma İmparatorluğu’nun kurucusu Augustus’un icraatlarının nakş olunduğu Augustus ve Tanrıça Roma tapınaklarının temelleri altında kalması muhtemel Frig Baş Tanrıçası Kubileya Mâbedi], dört ana Galat boyundan Tektosagların, Roma eyaletlerinden Galatia’nın, Moğol istilalarının ardından 13. ve 14. asırlarda Anadolu Ahilerinin kurdukları ilk anti-feodal ve bağımsız şehir devletinin, Millî Mücadele’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kemalist Devrim’in başkenti Ankyra’da nevzuhur eyler. 

Bir dönem Orta Asya’nın en büyük şehirlerinden, Mâverâünnehir’in yönetim merkezi, İpek Yolu’nun işlek ticaret durağı Semerkant’tan kalkıp göç eyleyen, Horasan ve Suriye coğrafyaları üzerinden gelip kondukları Çukurova topraklarını, dönemin Osmanlı padişahının fermanıyla yurt edinen Yörüklerin ve Kafkaslar üzerinden Malatya’da Fırat suyu kenarlarına inen Türkmen boylarının Anadolu’nun bi'l-cümle yerli halkıyla karışıp kaynaştığı melez bir sülâlenin mensubudur.  

Mîladî 1995 senesinde Eyüboğlu Mekteb-i İ'dâdî’sinden mezuniyetinin ardından istikbâli için kendisini tekinsiz Londra gettolarından, kasırgalı Texas çöllerine, büyüleyici Avusturya şatolarından, görkemli İskandinav fiyortlarına, gizemli Meksika piramitlerinden, Barcelona’nın Orta Çağ karakterli sokaklarına vuracağı beynelmilel yüksek tahsil hayatı başlar. Amma velâkin, maceranın ilk adımı İstanbul olacaktır. İrfâniyesine devam ettiği üniversitenin ikinci sınıf talebesiyken Milliyet Gazetesi’nde polis muhabiri olarak çalışmaya başlar. Polis amcalarla birlikte şehrin arka sokaklarındaki vukuat mahallerîne intikal edip, haberleri sür’atle baskıya yetiştirmelidir. NATO donanmasına ait savaş gemilerinin yıllık mutat tatbikatları için Dolmabahçe açıklarına demirledikleri sıcak bir Temmuz günü, amiral gemisindeki basın toplantısını takip için vazifelendirilir. Telaş içerisinde gemiye binmeye çalışırken sol ayağı sürat motoru ile güverte arasına sıkışınca ailesinin “tehlikeli” bulduğu gazetecilik kariyeri de sert bir ültimatomla sona erdirilir. 

Ancak vazgeçmez. Gazeteciliğin cezbesine kapılmıştır. Omuzunda keşkülü, sırtında abası, gönlünde tevekkülüyle neşriyat camiasında farklı eşikleri aşındırır. Nihayetinde medya âleminin o nurlu kapıları bu gâfile de aralanacaktır. Kendisine teveccüh gösteren Kanal D’nin BBC Londra ile ortak yayın yapan haber kanalı Radyo Foreks’te çalışmaya başlar. Her sabah canlı yayında “Günebakan” adlı kültür-sanat programını hazırlayıp sunmaktadır. Mîladî 1997 senesinde, üzerinde güneş batmayan imparatorluğun başkenti Londra’ya taşınır. London Turkish Radio’da akşam haberlerinin sunulması vazifesi, London Community Post’ta ise kültür-sanat sayfası editörlüğü bu fakîrenin mesʾūliyyetine verilir. Başlı başına bir umman, bir cihan, bir kitap ve ilim denizi olan Londra sokaklarında 72 milletle cem-ül cem eyler. İlmî hakikatlere ve âlimlerine verdikleri ehemmiyete şahitlik eder. Muhtelif vesilelerle katıldığı ilm ü irfân meclislerinden kabı kadar nasiplenip, hayran bir halde Yol’a devam edecektir.  

Yirmili yaşların başında, rahle-i tedrîsâtından geçmek üzere Yeni Kıta Amerika’ya ayak basar. Bizzat müdir, müdire ve bi'l-'umum hey'et-i muhterem-i ta’lîmiyenin taktirlerini topladığı Abilene Christian University, College of Arts, Humanities and Social Sciences, Department of Journalism and Mass Communication tedrîsâtındaki “Integrated Marketing Communications” bölümünü birincilikle bitirip iftihar öğrencisi nişanıyla mezun olmuştur. Mezuniyetten üç gün sonra Wall Street’ten iş teklifi alır. İlk uçakla Manhattan’dadır. Heveslerle dolu murdar dünyaya bağlanıp geçici şeylere sevdalanan ahâlisi haşmet, debdebe ve şaşaya gark olsalar da sulh ve sükûn içinde yaşayıp giderlerken, mîladî 2001 senesi 11 Eylül sabahı, World Trade Center tepelerine yıkılacaktır. Babil Kuleleri’nin yerle yeksân oluşu zamanın ruhunu bir ‘an’da değiştirmiş, New York’u sür’atle terk etmekten başka çare kalmamıştır. Hal böyle olunca, dünyanın kirinden pasından arınıp University of South Carolina, Darla Moore School of Business tedrîsâtındaki “International Master of Business Administration (I-MBA)” yüksek lisans derecesiyle irfâniyesine devam etmekte karar kılar. Muaffakiyetle kemâle erdirdiği tahsilini tâkîben de köklerinin bulunduğu Anadolu topraklarına ric'at eylemeyi seçer. Amma velâkin ilm-ü irfâna meftun, mâlûmata doymaz olmuştur. Daha derûnî irfâniyet için Sabancı Üniversitesi tâlimlerinden “European Studies” üzerine ikinci bir yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi’nde ise “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” üzere ise ikinci bir lisans diplomasıyla daha rızıklanarak, kendi mütevâzî ‘seyr u sülük’ünde ilerlemeye devam eder.

Finans sektöründeki on senelik zamân-ı me’mûriyetlerinde ise ekseriyetle pazarlama, proje yönetimi, süreç tasarımı, dijitalizasyon, merger & acquisition ve seküritizasyon gibi şatafatlı işlemlerle iştigâl eyleyip muvaffakiyete erdirecektir. Finansbank’ta başlayan kariyerinde ibrâz eylediği gayret, himmet ve vazife şinaslığına binâen; Merrill Lynch ile Türkiye’nin ilk mortgage seküritizasyonu, KPMG ile data integrity ve hukuk auditleri, MOODY’s ile seküritizasyon işleminin derecelendirilmesi üzerine çalışıp, az zamanda çok ve büyük işlere bulaşır. Bankanın dehlizlerinde kaybolduğunda teşkilatın diğer mensuplarına müşküllerini sorar, danışır, aydınlanır, nurlanır. Hayreti her geçen gün artmakta, tekâmülü hızlanmaktadır. Morgan Stanley ile bankanın satışı için yürütülen “M&A Due Diligence” çalışmasında Bireysel Bankacılık operasyonlarını temsilen data room’lar için veri üretimini koordine edip, tertip eylemekle vazifelendirilir. Yunanistan’ın en büyük, Balkanların ise hatırı sayılır bankalarından National Bank of Greece (NBG)’in Finansbank’ı satın almasından sonra ise müsaadesini ister ve Yapı Kredi’ye geçer. 

Ulaştığı tekâmül merhalesinin tabiî neticesi olarak Yapı Kredi’nin İtalyan ortağı UniCredit Bank ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde Türkiye’de ilk kez randevu sistemi ile konut kredisi danışmanlığı (Mortgage Bilirkişi®), real-time, multi-user web-game (MortgageMania®), community management platformu (Mortgage Club®), Mortgage Bilgi Hattı, yapikredimortgage.com ve Kredi Şimdi® gibi projeleri hayata geçirir. Bilâhare, bankanın yurtdışı iştirâklerinden Yapı Kredi Azerbaycan’da Bireysel Bankacılık operasyonlarını sıfırdan tesis, tertib, terakkî ve te'alisi için Hazar Denizi kıyılarında Bakü’ye hicret eyler. Yüzünden âriflik tebessümü eksik olmadan ibrâz eylediği intizâm-ı idâreye binâen, pây-ı tahta geri döndüğünde “Mevduat, Yatırım ve Birikim Ürünleri Müdürü” gibi şatafatlı bir unvan ve engin yetkilerle donatılmış bir makamla mükâfatlandırılır. Hulâsa, artık Yapı Kredi Bankası’nın Bireysel Bankacılık çatısı altındaki bi'l-'umum mevduat hesapları; TL’leri, Euroları, Dolarları, tahvilleri, bonoları ve dahi hisse senetlerinin ürün yönetimi bu fakirin mesʾūliyyetindedir.

Amma velâkin, ilahlar kurban istemektedir! Ve bu bîçâreyi ağır bir sıhhat ve âfiyet imtihanına çekerler. Her geçen gün giderek kötüleşen sağlık durumu karşısında sistemin zerk eylediği bütün o kariyer, başarı ve hırs teamülleri hızla eriyip anlamsızlaşmaktadır. Aczini, kırılganlığını ve faniliğini iliklerine kadar idrak ettiği noktada ise çantasını kapıp, topuklularını fırlattığı gibi bankadan koşarak uzaklaşmayı seçer. 

Yıllara yayılan derman arayışlarında, branşlarında “âlimlerin kutbu” ya da “üstad-ı muhterem” olarak geçen 25 farklı doktor gezer. Fakat hiçbirisi doğru dürüst teşhis bile koyamamış, tedavileri meseleyi kâti şekilde halle kâfi gelememiştir. Modern tıbbın kara deliklerinde kaybolduğunda Anadolu’da asırlardan beri “el sahibi” ya da “ocak” olarak bilinen, Orta Asya şaman geleneklerinin taşıyıcıları şifacı kadınların eteğine tutunur. Kadim şifa öğretileri onu efsunlamıştır. İyice peşlerine düşmeye niyetlenir. Okumaları derinleştikçe bir uçtan bir uca tanrıçalar, kraliçeler, imparatoriçeler, valide sultanlar, hükümdar hatunlar, savaşçı kadınlar, şifacılar, ebeler, hemşireler, hekimler, azizeler, kadın erenler ve evliyalar yurdu olan Anadolu’nun kadrini kıymetini bilmek ve ondan beslenebilmek gerekir diye düşünmeye başlar.

O güne kadar nefsinin ne kadar beyhûde işlere bulaştığını fark edip, mânâ arayışlarını mitoloji, psikoloji, arkeoloji, dinler tarihi, Anadolu'nun kadim dişil bilgeliği ve Akdeniz kültür havzasının ürettiği Ana Tanrıça kültleri gibi heyecan verici alanlara odalayacaktır. Klasik Mitoloji’den aşina olduğumuz “Yunan Tanrıçaları” üzerinden Jung-temelli özfarkındalık maceraları olarak psikomitoloji seminerleri, yurt tuttuğumuz coğrafyalarda asırlardan beri tapınım gören “Anadolu Tanrıçaları” üzerinden ise bireyi köklendiren, merkezlendiren ve güçlendiren arkeomitoloji sohbetleri tasarlayıp sunmaya başlar. Ayrıca Türkiye’de ilk kez kadın-merkezli alternatif tarih anlatılarını mayasına çaldığı ANA TANRIÇA’NIN İZİNDE® üst markası ile Likya, Pamfilya, İyonya, Lidya, Galatya gibi tarihi coğrafyaları sadece ve sadece tanrıça kültleri ve güçlü kadın profilleri üzerinden gezdiren; KADIN HİKAYELERİYLE İSTANBUL® markası ile de İstanbul’un yaklaşık 8.000 yıllık yerleşim tarihini (Neolitik, Arkaik, Antik Yunan, Helenistik, Roma, Doğu Roma (Bizans), Osmanlı ve Cumhuriyet) kadın-eli değmiş kültürel miras üzerinden sokak sokak keşfe çıkartan özgün, öncü ve özel “bellek-tazeleme rotaları” tasarlayıp danışmanlığını yapmaktadır.

Vodafone, Doğuş Holding, Renault Türkiye, Allianz Sigorta, B/S/H (Bosch-Siemens) Türkiye, QNB Finansbank, Denizbank, Alternatif Bank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Turkish Engine Center (TEC), DOLUCA Şarapları, Moroğlu Arseven Hukuk Hizmetleri, B-fit: Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi, İstanbul Vakfı [İstanbul Büyükşehir Belediyesi], Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı [İstanbul Büyükşehir Belediyesi], Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı [um:ag], Nesin Vakfı [Nesin Matematik Köyü], Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi [İzmir Büyükşehir Belediyesi], Gediz Deltası Sivil Toplum Buluşması [Doğa Derneği], Doğa Okulu [Doğa Derneği], Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi [Çanakkale Belediyesi], Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi ve Kent Müzesi [KUAKMER], Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri [Mersin Büyükşehir Belediyesi], ArkeoPera Kitabevi [Arkeoloji ve Sanat Yayınları], FEST Travel, Sanatla Randevu [Sacred Seven Travel], Akantus Travel, Good Life Travel, Robert Kolej Okul Aile Birliği, Rezan Has Müzesi & Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi, Yeditepe Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi [Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOKAMER)], Atılım Üniversitesi [Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) gibi ülke çapında vakıf, dernek, belediye, kütüphane, üniversite, müze, yayınevi ve kurumsal firmalarda duymak isteyenlerle tasarladığı “kadın-merkezli alternatif tarih anlatıları”nı eğitim, seminer, workshop ve danışmanlığını yaptığı butik tur formatlarında paylaşmaktadır. En azından bu kadarını bir kadın olarak bu topraklara borçlu hissetmekte ve yüreğinde nihayetsiz ateşle tutkusundan kariye inşa etmeye devam etmektedir.

DOĞA TAŞLARDAN kurumunuza ilham vermek için hazır!
Farklı çözümleri ile davet etmek için:

Formu Doldurun

Bize +90 212 401 35 45 numaralı telefondan ulaşabilir veya info@speakeragency.com.tr mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

mikrofon arkaplan
Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.