JÜLİDE ERDOĞAN

JÜLİDE ERDOĞANYenibirlider Derneği Direktörü & Sivil Toplum Uzmanı

Keynote & Konuşma

  • Sosyal Etki Odaklı Marka Nasıl Olunur?
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinden -Kurumsal Aktivizme
  • Kurumlarda Aktivizm, Girişimcilik
  • Etkin Çalışan Gönüllüğü

Konuşmacı Profili

Jülide Erdoğan, sivil toplum alanında 18 yıldan fazla saha ve yöneticilik deneyimine sahip, 2019 yılından bu yana Yenibirlider Derneği’nin Genel Direktörü olarak çalışmalarına devam ediyor.

Gönüllülük, sivil toplum ve gençlik çalışmalarıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarında tanışan Jülide Erdoğan, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Beyoğlu Gençlik Merkezi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda çok paydaşlı ve katılımcı saha projeleri yönetti. 2010 yılında, dönemin en yaygın gençlik STKlarından olan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda projeler departmanında çalışmaya başladı. TOG’daki görevleri boyunca sayıları 75.000’i aşan gönüllüler ve 70 kişilik ekiple birlikte özel sektörün, yerel paydaşların, kamunun ve aktif genç gönüllülerin toplumsal dönüşüme birlikte katkı sağladığı projelerin etkisinin büyüyerek sürdürülmesine katkı sağladı. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın genel müdürü olduğu dönemde sivil toplum, gençlerin katılımı, çok paydaşlı programların yürütülmesi, yönetişim konularında ekipleriyle birlikte TOG’un büyümesine ve ödüllü projelerin geliştirilmesine katkıda bulundu.

Marmara Üniversitesi’nde Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansı bulunan Erdoğan, son yıllarda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Proje ve Fon Geliştirme Teknikleri” dersi ile geleceğin sivil toplum çalışanlarına bilgi ve deneyimlerini aktarıyor, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve platformlarda jüri ve danışman olarak yer alıyor. Saha deneyiminin etkili liderlik ve yönetişimle kesiştiği projelerden heyecan duyuyor. Kırsal kalkınma, sağlıklı yaşam ve gastronomi ilgi alanları arasında bulunuyor.

Kelime Bulutu

  • Sosyal Girişimcilik

  • Sosyal Etki

  • Aktivizm