HAKKIMIZDA REFERANSLAR BLOG İLETİŞİM

Şirketlerde Çeşitlilik, Dahiliyet ve Kapsayıcılık

Şirketlerde çeşitlilik, dahiliyet ve kapsayıcılık yalnızca çalışanların performansına değil işverenin marka ve kimliğine de yansır. Dolayısıyla bu değerleri uygulamak ve geliştirmek çalışanların memnuniyetinin korunmasının yanı sıra şirket kültürünün oluşmasına, şirketin iyi bir şekilde temsil edilmesine ve farklı bakış açılarıyla çalışma performansının artmasına katkı sunar.

Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Yayınlanma Tarihi: 19 Mayıs 2022
 • Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023
 • Yazan: Speaker Agency
Çeşitlilik Blog Photo 690X460

Yapılan araştırmalar ve çalışan değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan veriler; farklı ırk, etnik köken, cinsiyet ve kültürlere sahip olan şirketlerin hem yerel bölgelerde hem de ulusal çapta daha başarılı olduğunu gösterir. Güçlü bir kültürel yapı üzerine inşaa olup finansal gelirlerini artırmak isteyen şirketlerin çeşitlilik, dahiliyet ve kapsayıcılık adına uygulayabileceği yöntemler şunlardır:

Cinsiyet Eşitliği

Şirket içinde pozisyon fark etmeksizin tüm çalışanlara eşit gelişim koşulları sağlanmalıdır. Bu sayede oranla daha geride kalan kadın çalışan ve yöneticiler, daha esnek ve desteklenen bir çalışma ortamına erişebilir. Cinsiyet dengesinin iyileştirilmesi; şirket politikalarının güçlenmesine, çalışan memnuniyetinin artmasına, yeniliklere ve olumlu değişimlere ön ayak olur. Cinsiyet eşitliği kapsamında yapılabilecek çalışmalar şunlardır:

 • Eğitim, gelişim, mentorluk ve koçluk programları
 • Esnek çalışma ortamı
 • Doğum ve anne ya da babalık izinleri
 • Liderlik eğitimleri
 • Üst yönetimdeki cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Önyargıların kırılması adına yapılacak bilinçlendirme çalışmaları
 • Teşvik ve motivasyonlar

Kültürel Çeşitlilik

Farklı ulus ve kültürlerden kişilere sahip olan şirketler; çalışmalarına farklı bakış açıları ile devam etme şansı bulabilir. Bunun yanı sıra kültürel çeşitliliğin şirketlere sunduğu imkanlar şunlardır:

 • Kültürel anlamda zenginlik çalışanların ufkunu genişletir.
 • Farklı kültürlere sahip olan çalışanlar etkili geri bildirimler ile politikalara olumlu yönde katkı sunar.
 • Şirketler kültürel çeşitlilik ile ulusal çaptaki yenilikleri daha yakından takip edebilir ve mevcut şartlara göre dijital dönüşüm prensiplerini uygulayabilir.
 • Farklı kültürler çalışanlar arasındaki sosyal bağı ve iletişimi güçlendirir.

Farklı Kuşaklara İmkan Sağlamak

İş hayatında her ne kadar deneyimli ve alanında uzman kişiler önemli bir rol oynasa da sürdürülebilir bir şirket politikası için yeni nesillere de imkan tanınmalıdır. İnsana yatırım yapan ve genç kuşakların enerji ve yenilikçi çözümlerinden yararlanan şirketler, uzun vadede yatırım ve planlamalarını daha etkili bir şekilde yapabilir. Şirketlerde farklı kuşakların iş hayatına dahil olabilmesi için yapılabilecekler şunlardır:

 • Tecrübelilerin bilgi ve birikimlerini genç nesillere aktarması için eğitim ve gelişim programları düzenlemek.
 • Her kuşaktaki çalışanın fikirlerine ve geri bildirimlerine değer vermek.
 • Yeni kuşaklara da şirkete karşı aidiyet ve dahiliyet duygusunu yaşatmak.
 • Yaş farklılıklarını zenginlik olarak görmek.

Yeteneklere Değer Vermek

Performans verimliliğini artırmak isteyen şirketlerin en çok özen göstermesi konulardan biri de çalışanların ilgi alanları ve yetenekleridir. Böylelikle ilerleyen süreçlerde şirket stratejileri doğrultusunda ilgili çalışanlar farklı birimlerde de değerlendirilebilir ve özveriyle çalışmaları sağlanabilir. Yeteneklere değer vermek adına uygulanabilecek yöntemler ise şunlardır:

 • Çalışan memnuniyet anketleri yapmak ve iş dışındaki konuları da kapsayan çeşitli sosyal aktiviteler düzenleyerek çalışanların farklı ilgi alanlarını ve yönelimlerini keşfetmek.
 • Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilmelerine imkan sağlamak.
 • Organizasyon şemasını ve ilgili birimlerin görev dağılımlarını çalışanların yetkinlikleri doğrultusunda yapmak.
 • Engelli bireyleri de istihdam etmek, eğitim programları düzenlemek ve şirket çalışmalarında rol oynamalarını sağlamak.
 • Çalışanlar ve idari birimler arasındaki iletişim bağını güçlendirmek.

Siz de şirketlerde çeşitlilik, dahiliyet ve kapsayıcılık konuları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konuşmacıları sayfamızı inceleyebilir ve bu alanda uzman olan Evrim Kuran, Judith Liberman, Murat Yeşildere, İdil Türkmenoğlu, Duygu Alptekin, MCC ve Şengül Hablemitoğlu gibi önemli isimlerin bilgilendirici ve ilham verici konuşmalarını dinlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.