BEKİR AĞIRDIR

BEKİR AĞIRDIRKonda Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi

Keynote & Konuşma

 • Başka Bir Dünya
 • Türkiye’deki Ekonomik Daralma Sonucunda Değişen Tüketici Davranışları Nelerdir?
 • Dünyada ve Türkiye'de Neler Oluyor?
 • Küresel Ara Buzul Dönemin Şifreleri neler?
 • Evrensel ve Yerel Toplumsal Dip Dalgalar.
 • Gündelik Hayatımız ve Zihin Haritalarımızdaki Değişim. Ne Oluyor, Ne Olacak?
 • Şirketler ve Markalar İçin Küresel Ara Buzul Dönemde Nasıl Etkilenecek?
 • Şirketler ve Markalar İçin Strateji Önerileri.
 • Markalar ve Şirketler Değişen Ekonomik Koşullara ve Tüketici Davranışlarına Nasıl Ayak Uydurabilir?

Konuşmacı Profili

1956 yılında Çal/Denizli’de doğdu. 1979 yılında ODTÜ/İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1979- 2003 yılları arasında çeşitli sanayi şirketlerinde yöneticilik yaptı.

2003–2005 yıllarında TARİH VAKFI’nda önce Koordinatör, sonra Genel Müdür olarak çalıştı.

2005 Yılından bu tarafa da KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürlüğü yapıyor.

Demokratik Cumhuriyet Programı kurucu üyesi, TESEV ve TÜSES Vakıfları Yönetim Kurulu Üyesi, T24 İnternet Gazetesi yazarıdır.

Bekir Ağırdır konuşmalarında;

• Gündelik hayatın ritminde ve kimyasında neler değişti?
• Bu değişim zihin haritalarımızda ve paradigmalarda nelerin değişmesini tetikledi?
• Ritm ve zihin haritalarındaki değişimin toplumsal ve siyasal sonuçları neler?
• Toplum son yüz yılda ne yönde ve nasıl değişti?
• Bu değişimler iş hayatımızı, yönetim sistematiğini nasıl etkiliyor?
• Önümüzdeki 10 yılda hangi dinamikler bu değişimi nereye taşıyacak?
• Önümüzdeki on yılın muhtemel senaryoları, bu senaryoları etkileyecek muhtemel riskler neler?
• Günümüzde birey artık yalnızca tüketici, müşteri, okur, izleyici midir?
• Hayat tarzları, kültürel kimlikler, aidiyetler tüketici olarak bireyi nasıl ve ne yönde etkiliyor?

sorularının cevabını somut resmi veriler ve KONDA'nın araştırma verileriyle destekleyerek vermektedir.

Master Class Workshops

Krizleri Yönetmek ve Krizden Çıkmanın Yolları

Program yaşanan yerel ve küresel krizin dinamiklerinin analizinden yola çıkarak, şirketlere sunduğu fırsatlara, krizin ve değişimin yönetimi konusuna odaklanıyor ve somut öneriler üretiyor.

Konular

 • Küresel krizin tanımı, dinamikleri, boyutları
 • Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve siyasi krizinin dinamikleri, boyutları
 • Türkiye’nin bugününü belirleyen dip dalgalar ve bugünün hayat tarzları farklılaşmaları, trendleri
 • Gündelik hayatın evrensel ve yerel ritmindeki ve zihin haritalarındaki değişim
 • Krizi ve değişimi yönetmek için temel paradigma değişiklikleri

Kelime Bulutu

 • Kriz Yönetimi

 • Kriz

 • Krizleri Yönetmek ve Krizden Çıkmanın Yolları

 • Türkiye’deki Ekonomik Daralma

 • Müşteri & Tüketici Trendleri

 • Tüketici Davranışları

 • Konda Araştırma

 • Toplumsal Dip Dalgalar

 • Küresel Ara Buzul Dönemi