DR. AHMET AYDEMİR

Dr. Ahmet AydemirBahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve
BAU Global Eğitim Ağı Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Keynote & Konuşma

 • Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
 • Sürdürülebilir Kalkınma, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eşitsizliklerin Azaltılması
 • Sürdürülebilir Yönetim
 • Küresel Değişim Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
 • Duygusal Zeka ve Duygusal Bulaşıcılık
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • Sürdürülebilir Kalkınma, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ve Amaçlar için Ortaklıklar

Konuşmacı Profili

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydemir 

1984, İstanbul doğumlu Ahmet Aydemir, Robert Kolej’in ardından Koç Üniversitesi’nde psikoloji ve  sosyoloji çift ana dal lisans programları ve Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans ve doktora  programlarını, doktorasının bir dönemini Belçika’daki Gent Üniversitesi’nde geçirerek tamamlamıştır.  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) iletişim eğitmenliği ve TÜV NORD Türkiye’de insan kaynakları koordinatörlüğü yapan Aydemir, MEF Üniversitesi’nde profesyonel gelişim koordinatörü olarak kariyer  merkezini kurmuş ve işletme ve psikoloji bölümlerinde öğretim görevlisi olarak yer almıştır. Bahçeşehir  Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) ortaklığında, Türkiye ve Doğu  Avrupa’da sürdürülebilir kalkınmayı nitelikli eğitim aracılığıyla sağlamayı amaçlayan Yönetici ve Liderler için  Uluslararası Eğitim Merkezi CIFAL Istanbul’u kuran ve direktörlük ve danışma kurulu üyeliğini yürüten  Aydemir, şu anda Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde  öğretim üyesi ve BAU Global Eğitim Ağı’nda Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak  görev almaktadır. Türk Psikologlar Derneği (TPD), Amerikan Psikoloji Derneği (APA), Amerikan Sosyoloji  Derneği (ASA) ve Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) üyesi olan Aydemir, endüstri psikolojisi,  örgütsel davranış, insan kaynakları ve sürdürülebilirlik alanlarında makale ve kitap bölümleri yazmakta ve  ders ve eğitimler vermektedir.

Kelime Bulutu

 • Sürdürülebilirlik

 • İklim Krizi

 • Küresel İklim Değişikliği

 • Küresel Isınma

 • Çevresel Sürdürülebilirlik

 • Ekonomik Sürdürülebilirlik

 • Toplumsal Sürdürülebilirlik

 • Duygusal Zeka