INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Dönüşümü

Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan kuraklık ve küresel ısınma her geçen gün etkisini hissettirmeye devam ediyor. Küresel iklim değişikliği bölgelerin hem peyzaj açısından hem de beşerî faktörler açısından en çok dikkat edilmesi gereken konuları oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik
  • Yayınlanma Tarihi: 10 Mart 2022
  • Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024
  • Yazan: Speaker Agency
Sürdürülebilirlik Blog 690X460

Doğada, yenilebilir ve yenilenemeyen çok sayıda enerji kaynakları bulunuyor. Dolayısıyla bu enerjilerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için uygulanması gereken bazı yöntemler bulunuyor. Özellikle değişen çevresel politikalar, uzun vadede küresel iklim değişikliklerinin azalmasına yardımcı oluyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Gezegenin sürdürülebilir olması için doğada yenilenebilir enerji kaynakları bulunuyor. Söz konusu bu kaynakların uzun vadede prensipli bir şekilde çalışması, hem çevresel düzeni korunmasına yardımcı oluyor hem de günlük yaşama katkı sağlayacak enerjilerin üretilmesine katkı sağlıyor. Sürdürülebilirlik kavramı ise; söz konusu bu kaynakların kendi içerisinde aktif bir şekilde ve yenilenerek kullanılması amacından yola çıkarak, insan yaşamının daimi kılınabilmesi için yapılan tüm sistematik çalışmaları bünyesinde barındırıyor. 

Güneş paneli, rüzgâr paneli ve bu panellerin bir arada yer aldığı enerji santralleri sayesinde birçok yöntem uygulanarak enerji üretimi sağlanıyor. Özellikle güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi ile çalışan santraller kendi enerjisinin üretebilme potansiyeli ile günümüzde oldukça tercih ediliyor. Güneş panelleri, iklim ve çevresel bakı faktörleri sonucunda düzlemsel alanlara uygulanabiliyor. Özellikle güneşli gün sayısı fazla olan bölgelerde güneş enerjisi kullanımı enerji kaybının açığa çıkmasına engel oluyor. Aynı şekilde çatılarda kullanılan güneş panelleri, yapının elektrik ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor.

Rüzgâr enerjisi ise rüzgâr gülleri aracılığı ile rakım olarak yüksek alanlarda faaliyet gösteriyor. Özellikle yoğun rüzgâra maruz kalan alanlarda enerji üretimi büyük oranda artıyor. Rüzgâr ve güneş gibi enerji üretimine yardımcı olan jeotermal enerji kaynakları ve benzeri santraller bulunuyor. Yenilebilir enerji kaynakları küresel sorunların azalmasına yardımcı oluyor.

Sürdürülebilirlik ve Küresel Isınma

Ekolojik açıdan kentlerin sürdürülebilir bir şekilde topluma fayda sağlayabilmesi için doğal kaynakların uygun ölçüde değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle yeşil ve beton dengesinin kontrol edildiği kentlerde sürdürülebilirlik kavramı etkili oluyor. Peyzaj mimarları, şehir bölge plancıları ve çevre mühendislerinin profesyonel alanını oluşturan bu sürdürülebilir kent kavramı, insan ölçeğindeki değişikliklerin başlamasıyla yürürlüğe giriyor. Ekolojik sürdürülebilirlik kavramı sayesinde kentlerde ekstra su tüketimine ihtiyaç duyan bitki ve yeşil alan dengesi optimum koşullarda sağlanıyor. Özellikle sera gazı emisyonlarında oluşan bu uygulama, küresel ısınmanın azalmasına katkı sağlıyor. Kişilerin bilinçlenmesi ve bilirkişilerin uygun faaliyetler yürütmesi sonucunda sürdürülebilir ve ekolojik kentler tasarlanıyor. Sürdürülebilirlik kavramı sayesinde kentin havasının değişmesine ve yağışların optimum koşullara ulaşmasında etkili olacak biyokütle enerjisi gibi uygulamalar destekleniyor.

Ekolojik Kent Anlayışı

Küresel anlamda iklim değişikliği, gelişen kentlerde ve popülasyon açısından fazla sayıya sahip ülkelerde birçok problemi beraberinde getiriyor. Küresel sorunların da dahil edildiği problemlerin açığa çıkmasını önleyecek ve kentlerin ekolojik anlamda sürdürülebilir olmasını sağlayacak çevresel alanlar oluşturuluyor. Geri dönüşüm faaliyetlerinin artmasıyla beraber birçok materyalin doğaya kazandırılması destekleniyor ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının tükenmesi önlenmiş oluyor. Özellikle kâğıt, cam ve plastik gibi materyallerin doğa üzerinde yok olmasını önleyecek geri dönüşüm üniteleri bulunuyor. Toplumun bilinçlenmesi dolayısıyla bu geri dönüşüm ünitelerinin sayıları da artıyor. 

Küresel iklim değişikliği çerçevesinde önemini günden güne artıran sürdürülebilirlik, ekolojik kent anlayışı, geri dönüşüm, yenilebilir enerji kaynakları gibi konularda daha fazla bilgi almak için ‘Sürdürülebilirlik Konuşmacıları’ sayfamızı inceleyebilir ve Güven İslamoğlu, Ebru Baybara Demir, Bünyamin Sürmeli, Coşkun Aral, Hüseyin Çağlar İnce ve Ediz Hun gibi konuşmacılarımızın sürdürülebilirlik konusunu farklı açılardan ele alan konuşmalarıyla kurumsal ve toplumsal değişime aracılık ederek bakış açınızı genişletebilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.