Search Button
  1. »
  2. Kurumsal Çözümler
  3. »
  4. Keynote - Konuşma
  5. »
  6. Yerli Konuşmacılar
  7. »
  8. Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu | Konuşmacı

Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü Kurucu Direktör - Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu - Kurumsal Çözümler

Videolar

VİDEOLAR

PLAYLIST
Video Title
Video Title

KONUŞMACI PROFİLİ

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu

1986 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun oldu, Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı’nda 1989 yılında yüksek lisansını, 1996 yılında doktorasını tamamladı. TÜBA Sosyal Bilimlerde Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu ile 1997 yılında gittiği ABD’de Purdue Üniversitesi Kadın Çalışmaları Programı’nda misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1998 yılında Doçent ve 2005 yılında Profesör oldu, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’ne kurucu Bölüm Başkanı olarak atandı. Görev yaptığı yıllarda Ankara Üniversitesi’nde sosyal hizmet alanında çok sayıda farklı lisansüstü programın açılmasını sağladı.

2008-2015 yılları arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Dekanlık görevine seçilen Hablemitoğlu, bu görevin sonunda Ankara Üniversitesi’nden ayrılarak bağımsız bir kuruluş olan Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü’nü kurdu ve burada aile danışmanlığı yapmaya başladı. Uzun bir süredir Enstitünün çalışmaları kapsamında, öncelikle aile danışmanlığı olmakla birlikte, çeşitli kuruluşlara yönelik bireysel ve kurumsal gelişim odaklı modüler eğitim programları, workshoplar düzenlemekte, aile ilişkileri, yasla başa çıkma ve sosyal hizmet alanına ilişkin çeşitli konularda seminerler vermektedir. TÜBİTAK, BAP, AB ve Ankara Kalkınma Ajansı destekli gençler ve yaşlılarla ilgili farklı projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmış, çok sayıda projeye danışmalık yapmış ve eğitmen olarak katkıda bulunmuştur. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IASSW)’na üyedir. Hablemitoğlu’nun temel bilim alanına ilişkin çalışmalarının yanı sıra aile sorunları, toplumsal cinsiyet, gerontoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makale ve araştırmaları, yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. Halen Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmekte, çalışmalarına Kuzey Kıbrıs’ta ve Ankara’daki Hablemitoğlu Enstitüsü’nde devam etmektedir.

Eserleri:

Küreselleşme: Düşlerden Gerçeklere (2004)
Toplumsal Cinsiyet Yazıları: Kadınlara Dair Birkaç Söz (2004)
Risk Çağı ve Gençler (2010)
Gri Kitap - Yolculuk (2016)
Sardunyalar ve Kadınlar (2018)


Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu - İlham Veren Konuşmacılar

Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü Kurucu Direktör, Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Konuşmacımız Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “Yas; Kaybın Üstesinden Nasıl Geliriz?”, “Toplumsal Cinsiyet; Eşitlik ve Çeşitlilik”, “Belirsizlik Karşısında Dayanıklılığımız” başlıklı konuşmalarıyla karşılaşılan sorunlarla başa çıkma yöntemlerini anlatıyor.

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu - Kurumsal Çözümler