Search Button

Çok Denklemli Kârlı Büyüme Stratejileri

Çok Denklemli Kârlı Büyüme Stratejileri
25 yıllık profesyonel iş deneyimi boyunca PepsiCo, Nike, Philips, Wella-Procter & Gamble, Nestlé gibi firmalarda Türkiye’de ve yurt dışında üst düzey yöneticilik yapan Ergin Akman ekonomik dinamiklerin zorlaştığı, rekabetin her geçen gün çetinleştiği; teknolojik gelişmelerin tüketicileri, kurumları ve iş yapış şekillerini kökünden değiştirmeye başladığı bu dönemde Büyüme Stratejileri, Stratejik Pazarlama, Fiyatlandırma ve İnovasyon konularında firmanıza özel eğitimler ve workshop çalışmaları düzenliyor.

  • Çok Denklemli Kârlı Büyüme Stratejileri
  • Rekabet Avantajı Yaratmak için Strateji ve Stratejik Pazarlama
  • Değer Odaklı Fiyatlandırma Stratejileri
  • Dijitalle Dönüşen Tüketici Trendleri ve İnovasyon