Search Button

Dijital Dönüşüm

Mustafa İçil - Kurumsal Çözümler

Dijital Dönüşüm Workshops

Dijital Dönüşüm şirketler için artık sadece bir rekabet avantajı elde etme aracı olmaktan çıktı, varlıklarını sürdürebilmek için bir gereklilik haline geldi. Bu workshop çalışması ile birlikte şirketin dijital dönüşümünde önceliklendirilecek fikirleri ortaya çıkarıyor olacağız.

Konular:

• Dijital Dönüşüm Yapıtaşları ve Yaklaşımları
• Sektör/Şirket/Rekabet Analiz Çalışmaları
• Dijital Dönüşüm Grup Çalışmaları
• Fikirlerin KPI'lara Göre Önceliklendirmesi
• Fikirlerin Detaylandırılması ve Grup Değerlendirmeleri
• Zorluklar ve Sonraki Adımların Değerlendirilmesi