HAKKIMIZDA REFERANSLAR BLOG İLETİŞİM

İşin Geleceği (Future of Work) Nedir?

Future of Work olarak adlandırılan işin geleceği kavramı; ilerleyen yıllarda teknoloji ve sosyal değişimlerden etkilenen iş yaşamının nasıl olacağına dair değerlendirmeleri tanımlar.

Future Of Work
  • Yayınlanma Tarihi: 12 Mayıs 2022
  • Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023
  • Yazan: Speaker Agency
392929258 690X460

Şirketler, nesiller, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere iş biriminde ya da iş birimi dışında çalışmaları etkileyen tüm unsurlar işin geleceği kapsamındadır. Teknolojinin gelişmesi, dijitalleşme, yeni çalışma modeli ve alışkanlıkların ortaya çıkması, yapay zeka, akıllı ve dijital ofislerin yaygınlaşması gibi uygulamaların ve nesil farklılıklarının etkisiyle şekillenen işin geleceği kavramının en önemli unsurları şunlardır:

İş Organizasyonu

İş organizasyonu; vizyon, performans, başarı ve stratejik değerlerin oluşturulması açısından önemlidir. Organizasyonel yapıda ekipler, kişilerin yetkinliklerine göre çeşitli birimlere dağılarak iş veriminin artması sağlanır. Örneğin, yeni bir teknolojik gelişme olduğunda iş organizasyonunu bu doğrultuda genişletebilir ya da ekipler arasında görev dağılımı yaparak yeni bir birim açabilirsiniz. Böylelikle iş organizasyonu ve ekipler yeni nesil dijital dönüşüme uyum sağlayabilir.

Çalışanlar, Ekipler ve Yeni Çalışma Modelleri

Çalışanlarına yatırım yapan ve onları geleceğe hazırlayarak şirket faaliyetlerini sürdürülebilir bir hale getiren kuruluşlar, uzun vadede kar etmeye devam eder. Bu nedenle çalışanların teknik anlamda geleceğin teknolojik altyapı, ekipman ve sistemlere hazırlanmasının yanı sıra çalışma performansları, geri bildirimleri ve yetenek matrisleri de oldukça önemlidir. Çalışanların performansı ve işin gereklilikleri doğrultusunda yeni çalışma modelleri de ortaya çıkmaya devam eder. Dijital ofislerin artması, çalışanlara esneklik sağlanması ve bireysel otonominin gelişmesi için kısmi uzaktan ya da tamamen uzaktan çalışma modelleri gelecekte de yaygın olarak kullanılabilir.

Teknoloji ve Sistemler

Dijitalleşme ve teknolojik dönüşümle birlikte hem kullanıcılar hem müşteriler hem de çalışanlar için gelecekte en önemli konulardan biri de şüphesiz teknoloji ve sistemlerdir. Yerel ve uluslararası bölgelerde teknoloji ekosisteminin ve sistem altyapılarının gücünü yakalayan şirketler; işlerini daha hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde yapmaya devam edebilir. Bu sayede entegre sistemlerde çalışıp işin geleceğinde kullanıcı deneyimi sonucundaki geri bildirimlerden aktarılan memnuniyet yüzdesini artırmanız mümkündür.

Kurumsal Kültür ve Çevre

İşin geleceği kavramında en önemli unsurlardan biri de kurumsal kültür ve çevredir. Yapılan araştırmalara göre çalışanlar maaş ve sosyal hakların yanı sıra işveren markasına, kurumsal kültüre ve çevreye de dikkat eder. Bu nedenle işin geleceğinde liderlik, paydaş desteği, yetkilendirme ve yönetişim kavramları sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm sürecinde oldukça önemlidir. Liderlerin ve paydaşların tutum ve davranışları çalışanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler bırakırken aynı zamanda kurumsal kültür ve çevreyi de oluşturur. Kurumsal kültür ve çevrenin oluşmasında etkili rol oynayan diğer kavramlar da kurumsal politikalar, değerler ve stratejilerdir.

İşin geleceği başlığı altında tasarlanan tüm kavramlar ve uygulamalar çalışanları teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme ile çevik bir hale getirmeyi ve değişen iş hizmetleri için hazır bir iş gücüyle yüksek performanslı ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefler. Gelecekte proaktif çalışanlara, güçlü teknoloji ve sistem altyapısına, verimli çalışma modellerine, yenilikçi çözümlere ve gelişmiş iş stratejilerine sahip olmayı isteyen kurum ya da kuruluşlar; işin geleceği kavramlarını benimser ve uygular.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.