HAKKIMIZDA INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Sporda ve İş Hayatında Takım Oyununa Liderlik Etmek

İş hayatında olduğu gibi sporda da başarıya ulaşmak için takım çalışması oldukça önemlidir. Basketbolda, voleybolda, futbolda ve bunlar gibi takım halinde mücadele edilen daha birçok spor dalında takım ruhu ortak bir amaca ulaşmanın olmazsa olmazıdır.

Spor İş Hayatı Liderlik
 • Yayınlanma Tarihi: 10 Ocak 2022
 • Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024
 • Yazan: Speaker Agency
690X460 (30)

İş hayatında olduğu gibi sporda da başarıya ulaşmak için takım çalışması oldukça önemlidir. Basketbolda, voleybolda, futbolda ve bunlar gibi takım halinde mücadele edilen daha birçok spor dalında takım ruhu ortak bir amaca ulaşmanın olmazsa olmazıdır. Takım üyeleri arasında bu ahengi yakalayabilmek için ise takım oyununa liderlik edilmesi gerekir. Peki sporda takım çalışması nedir? Sporda takım oyununa nasıl liderlik edilir?

Sporda Takım Çalışması

Takım halinde oynanan spor dallarında oyuncuların yetenekleri ve becerisi, başarılı bir takım oluşturmanın en temel şartıdır. Bununla birlikte ortak bir hedefe ulaşabilmek için bundan daha fazlası gerekir. Her biri bireysel olarak yetenekli olan oyuncuların arasında güçlü bağlar kurulduğu zaman hedeflere ulaşmak mümkün olur. Sporcular takımın iyi performans göstermesini istiyorlarsa, kişisel farklılıklarını ve çatışmalarını bir kenara bırakmaları gerekir. Kendi yeteneklerini ön plana çıkarmaya çalışmak yerine takımın menfaatine hareket etmeleri gerekir. Sporda başarıya ulaşmak takım çalışması ile mümkünken, bu takım ruhu ise ancak bir liderin önderliğinde oluşturulabilir.

Sporda Liderlik Kavramı

Sporda liderlik en temel tanımıyla takım üyelerine oyun ile ilgili görüş ve taktik vermeyi, yeteneklerini nasıl kullanacaklarına yönelik fikir vermeyi ifade eder. Etkili bir lider olabilmek için öncelikle takım kültürünü kurmak gerekir. Takım kültürü yalnızca oyuncuları değil yardımcıları ve bu sportif mücadeleye katkıda bulunan her kademedeki çalışanı kapsayacak şekilde oluşturulur. Lider, birbirinden apayrı yetenekleri, özellikleri, karakterleri ve istekleri olan oyuncuların güçlü yönlerini ön plana çıkararak ortak bir paydada buluşturur. Bir takımın her bir üyesinin birbirinden farklı güçlü yönleri olabilir; bunları keşfederek takım menfaati doğrultusunda yön vermek sporda liderlik yapmak anlamına gelir. Bu amaç takım oyuncuları ile hem yakın hem de uzun soluklu bir ilişki içinde olmayı gerektirir.

Sporda Takıma Liderlik Etmek İçin Neler Yapmak Gerekir?

Takım liderinin takımı başarıya ulaştırabilmesi için yerine getirmesi gereken belli başlı görevler şu şekilde sıralanabilir:

 • Takım üyelerine ilgili spor dalı ile ilgili her türlü teknik ve pratik bilgiyi aktarmak.
 • Takım üyelerine bir yöneten gibi yaklaşmak yerine aksine onlarla sıcak ilişkiler kurmak. Dostça yürütülen ilişkiler takım ruhunu daha da güçlendirir.
 • Takım üyelerinin güçlü yönlerini ön plana çıkarmak için onları desteklemek. Başarılı oldukları noktaları tekrarlayarak motivasyonlarını yüksek seviyede tutmak. Eksik oldukları konularda onları beslemek.
 • İlgili alan hakkında çıkan yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek bunları takım üyeleri ile paylaşmak.
 • Yöneticiler başta olmak üzere takımın diğer kademeleri ile oyuncular arasındaki ilişkileri düzenlemek. Buna bağlı olarak diğer takımlar ile olan ilişkilerin de sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Takımın etkin şekilde antrenmanları yapması için sezon içi ve sezon öncesi çalışma takvimini hazırlamak.

Sporda Liderlik Çeşitleri

Sporda ortak hedef olan takımın kazanması için bir lidere ihtiyaç olduğundan bahsettik. Tıpkı işyerindeki yöneticiler gibi takım oyunlarında da liderlerin birlikte çalıştıkları kişilere farklı yaklaşımları olabilir. Sporda takımlara liderlik edebilmek için aşağıdaki yaklaşımlardan biri benimsenir:

 • Demokratik lider: Bu tip liderlerin amacı tüm takım üyelerinin sorumluluğa katılmasını sağlamaktır. Takımın amaçlarının neler olduğu ve bu amaçlara ulaşmak için neler yapılması gerektiğinin tespiti noktasında sporcuların daha çok dahil olmalarını sağlar. Bir diğer deyişle sorumluluğu herkese eşit şekilde dağıtır.
 • Otokratik lider: Kendini esas alarak alarak tek merkezden yönetim anlayışını belirlemiş lider tipidir. Takımın amaçlarını ve bu amaca ulaşmak için kimin hangi sorumluluğu üstleneceğini tamamen kendisi belirler.
 • Tam serbesti tanıyan lider: Otokratik ve demokratik lider tipleri arasında yetki miktarı anlamında bir fark olmamakla birlikte, bunun kullanımı noktası değişiklik gösterir. Tam serbesti tanıyan lider tipinde ise yetkilerin azaldığını görürüz. Her takım üyesinin kendi yeteneklerine ve isteklerine göre bir planlama yapması konusunda serbestlik tanınır. Belirtmek gerekir ki bu liderlik tipi takım üyeleri arasında farklı amaçların doğmasına neden olabilmek gibi bir risk taşır.

Tıpkı sağlıklı yaşam ve spor arasındaki bağ gibi, liderlik ve takım başarısı arasında da kuvvetli bir bağ vardır. Bu bağ iş hayatıyla da doğrudan ilişkilidir. Spor yaparken belirli bir plan dahilinde ilerlendiği düşünülürse, takım oyunlarında başarıya ulaşmak için planlamanın ve bunu gerçekleştirebilecek bir liderin varlığının ne kadar önemli olduğu daha net anlaşılır.

Takım olmak ve takıma liderlik etmek ile ilgili deneyimlerini iş hayatına uyarlayabileceğiniz Speaker Agency Spor Konuşmacıları ile sizleri tanıştırmak isteriz. Çetin Yılmaz, Semih Saygıner, İpek Şenoğlu, Caner Eler, Nasuh Mahruki, Ebru Karaduman, Bakiye Duran, Gökhan Edman ve Ertan Balaban’ın tecrübelerini dinleyerek bilgiler edinmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.