INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Sürdürülebilirlik: Daha Yeşil Bir İşletme Olmanın 7 Püf Noktası

Sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirlik iş yaşamına nasıl entegre edilebilir? Daha yeşil ve sürdürülebilir esaslara uyumlu bir işletme olmanın en iyi yolları bu yazıda!

Sürdürülebilirlik İş Hayatı Çevre ve Enerji
 • Yayınlanma Tarihi: 21 Ağustos 2023
 • Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024
 • Yazan: Speaker Agency
Sürdürülebilirlik Nedir 690X460

Günümüzde işletmelerin sürdürülebilirliği sağlaması giderek önem kazanıyor. Sürdürülebilir işletme modelleri arasında yer almak doğal kaynakları korumak, çevreye zarar vermemek, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak anlamına geliyor. Bu nedenle her geçen gün daha fazla işletme, sürdürülebilirliği iş stratejilerinin bir parçası haline getiriyor.

Daha yeşil bir işletme olmak, hem çevre hem de işletme açısından birçok avantaj sağlar. Bu nedenle işletmelerin sürdürülebilirliği iş stratejilerinin bir parçası haline getirmeleri, geleceğin iş dünyasına uyum sağlamaları açısından da son derece önemli oluyor. Türkiye’nin en iyi konuşmacılarını sizlerle buluşturan Speaker Agency olarak hazırladığımız bu içerik ile sürdürülebilir bir işletme olmanın püf noktalarını, avantajlarını ve daha fazlasını size sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, kaynakların gelecek nesillere zarar vermeden kullanılması ve doğal dengeyi korumak amacıyla sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin birlikte değerlendirildiği bir kavramdır. 

Bu kavram, insanların ihtiyaçlarını karşılarken doğal kaynakların tükenmesini önlemeyi ve çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefler. Sürdürülebilirlik, toplumların ihtiyaçlarını karşılarken doğal kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı amaçlar. 

 • Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir yaklaşım, kaynakların adil ve dengeli bir şekilde dağıtılmasını, iş fırsatlarının yaratılmasını ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmasını sağlar. 
 • Sosyal açıdan sürdürülebilirlik ise toplumların ihtiyaçlarını karşılamak için eşitlik, adalet ve insan hakları temelinde bir yaklaşım benimser.
 • Çevresel açıdan sürdürülebilirlik ise doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması üzerine odaklanır. 

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin de sağlıklı ve yaşanabilir bir dünyada yaşama hakkını korumayı hedefler.

Daha Yesşil Bir İşletme Olmak

Sürdürülebilir İşletme Olmanın 7 Püf Noktası

Sürdürülebilir bir işletme olmanın püf noktaları şunlardır:

1) Sürdürülebilirlik Stratejisi Belirlemek

İşletmenizin sürdürülebilirlik hedeflerini ve stratejilerini belirlemeli ve işletme faaliyetlerini buna göre planlamalısınız.

2) Kaynak Kullanımını Optimize Etmek

Kaynak kullanımını optimize etmeniz, enerji ve su verimliliğini artırmanız ve atık miktarını azaltmanız sürdürülebilirlik açısından önemlidir.

3) Tedarik Zincirini Yönetmek

Tedarik zincirlerini yönetmeniz, tedarikçileri sürdürülebilirlik konusunda teşvik etmeniz ve tedarik zincirindeki riskleri de yönetmeniz gerekir.

4) Toplumsal Sorumluluk Projeleri Yürütmek

Sürdürülebilir bir işletme olmanın püf noktaları arasında sosyal sorumluluk projeleri yürütmek, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek ve topluma katkı sağlamak da yer alır.

5) Yönetim ve Şeffaflık

Yönetim yapınız sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olmalı ve şeffaflık ilkesini benimsemelisiniz.

6) Paydaş İlişkileri

Paydaşlarınızla iyi ilişkiler kurmanız, onların beklentilerini anlamanız ve bu beklentilere yanıt vermeniz de sürdürülebilir işletme uygulamaları arasında yer alabilir.

7) İnovasyon ve Teknoloji

İşletmelerin inovasyon ve teknoloji kullanımı, sürdürülebilirlik açısından önemlidir. İnovasyon ve teknoloji kullanarak işletmenizin çevresel ve sosyal etkilerini azaltabilirsiniz.

Sürdürülebilir İşletme Olmak

Sürdürülebilir İşletme Modeli Hangi Sektörlerde Yaygın Olarak Kullanılır?

Sürdürülebilir işletme modeli, birçok sektörde kullanılmaktadır. Ancak bazı sektörlerde diğerlerine göre daha yaygın olarak tercih edilir. Bunlar arasında aşağıdaki sektörler yer alır:

Gıda ve Tarım Sektörü

Gıda ve tarım sektörü doğal kaynakların kullanımı, çevre koruma ve toplum sağlığı açısından büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle sürdürülebilir işletme modeli, gıda ve tarım sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Enerji Sektörü

Enerji sektörü, çevresel etkileri nedeniyle sürdürülebilirlik için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle sürdürülebilir işletme modeli, enerji sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği ve karbon ayak izi azaltma gibi konularda sürdürülebilir işletme uygulamaları yaygındır.

Tekstil ve Giyim Sektörü

Tekstil ve giyim sektörü su kullanımı, atık yönetimi ve işçi hakları gibi sürdürülebilirlik konuları açısından zorluklarla karşı karşıyadır ve sürdürülebilir işletme modeli, tekstil ve giyim sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Otomotiv Sektörü

Otomotiv sektörü, çevresel etkileri nedeniyle sürdürülebilirlik için önemli bir sektördür. Sürdürülebilirlik yaklaşımları otomotiv sektöründe otomobil üreticilerinin üretim süreçlerinde kaynak verimliliği, atık yönetimi ve çevresel etkileri azaltmalarına yardımcı olmaktadır.

Turizm Sektörü

Turizm sektörü, doğal kaynakların kullanımı, çevre koruma ve toplum sağlığı açısından büyük bir etkiye sahiptir. Sürdürülebilir turizm uygulamaları, turizm endüstrisinde çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamak için kullanılır.

Sürdürülebilirlik konusunda her sektörde farklı zorluklar vardır ve her işletme için sürdürülebilirlik uygulamalarının özelleştirilmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilir İşletme Modeli

Sürdürülebilir İş Stratejileri ve Avantajları Nelerdir?

Sürdürülebilir iş stratejileri işletmelerin ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan sürdürülebilirliği sağlamak için kullanabilecekleri yöntemlerdir. 

Sürdürülebilir iş stratejileri işletmelerin uzun vadeli başarılarını sürdürülebilirliğe ve topluma katkı yapmaya odaklanarak sağlamalarına yardımcı olur. İşletmelerin uygulayabileceği sürdürülebilir iş stratejileri arasında şunlar yer almaktadır:

Kaynak Verimliliği

Kaynak verimliliği, işletmelerin doğal kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlar. Bu strateji ile işletmenizin atık miktarını, enerji ve su tüketimini azaltarak ve hammaddelerin kullanımını optimize ederek doğal kaynakların tükenmesini önleyebilirsiniz.

Yeşil Enerji Kullanımı

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevre dostu enerji üretebilirsiniz. Böylece işletmenizin karbon ayak izi seviyesini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği arttırabilirsiniz.

Atık Yönetimi

Atık yönetimi stratejileri, işletmenizin atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi uygulamalarla atıkları etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zincirinde sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek tedarikçilerin sürdürülebilirlik konusundaki performanslarını değerlendirebilir ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun tedarikçilerle iş birliği yapabilirsiniz.

Çevresel Etki Analizi

Çevresel etki analizi, işletmenizin faaliyetlerinin çevresel etkilerini belirlemenize ve bu etkileri azaltmak için stratejiler geliştirmenize olanak tanır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal sorumluluk projeleri yürüterek topluma katkıda bulunabilirsiniz. Bu projeler eğitim, sağlık, sosyal adalet ve diğer konularda topluma fayda sağlar.

Sürdürülebilirlik Raporlama

İşletmenizin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek ve raporlamak için sürdürülebilirlik raporlama stratejilerini kullanabilirsiniz. Bu strateji, işletmenizin sürdürülebilirlik performansını açıkça belirlemenize ve paydaşlarınızı bilgilendirmenize olanak tanır.

Sürdürülebilir İş Stratejileri

Sürdürülebilirlik Yönetimi Nasıl Yapılır?

Sürdürülebilirlik yönetimi işletmenizin ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğini sağlamak için uygulayabileceğiniz stratejilerin belirlenmesi, uygulanması, takip edilmesi ve raporlanması sürecidir. Sürdürülebilirlik yönetimi yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Sürdürülebilirlik stratejisi oluşturmalı ve bu stratejiyi işletmenin tüm faaliyetlerine entegre etmelisiniz.
 • Çevresel etkileri en aza indirmek için enerji tasarrufu, atık yönetimi, su kullanımı, malzeme seçimi, tedarik zinciri yönetimi gibi konulara odaklanmalısınız.
 • İşletmenizin faaliyetleri sırasında doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve çevreye zarar verilmemesi için sürdürülebilirlik konusunda etkinlikler düzenleyebilirsiniz.
 • Speaker Agency’nin başarılı sürdürülebilirlik konuşmacıları arasından beklentilerinize ve işletme alanınıza uygun bir konuşmacıyı kurumunuza davet ederek bu konuda bilinç kazandıran ve motive eden bir etkinliğe imza atabilirsiniz. Bu noktada davet edebileceğiniz isimlere Dr. Sertaç Doğanay, İdil Türkmenoğlu, Ali Rıza Ersoy, Güven İslamoğlu örnek olarak verebileceğimiz başarılı konuşmacılardır. 
 • Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarınızı açık bir şekilde raporlayıp paylaşarak müşterilerinizin ve paydaşlarınızın güvenini kazanmalısınız.
 • Sürdürülebilirlik konusunda kendinizi sürekli geliştirip yenilikçi çözümler geliştirerek çevreye ve topluma katma değer sağlayabilirsiniz.
 • Sürdürülebilirlik konusunda çalışanlarınıza farkındalık eğitimleri vererek tüm paydaşlarınızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmalısınız.
 • Bu konuda iş birliği yaparak daha geniş bir etki oluşturabilir ve daha büyük sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilirsiniz.
Sürdürülebilirlik Yönetimi Nedir

Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir?

Sürdürülebilirlik raporlaması bir işletmenin ekonomik, çevresel ve sosyal performansını ölçmek, raporlamak ve paydaşlarına açıklamak için kullanılan bir yöntemdir. 

Sürdürülebilirlik raporlaması, işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmelerine ve geliştirmelerine, paydaşlarının beklentilerine yanıt vermelerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir

Sürdürülebilirlik Raporlaması Nasıl Yapılır?

Sürdürülebilirlik raporlaması yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Paydaş Analizi Yapın

Sürdürülebilirlik raporlaması yapmadan önce, işletmenizin paydaşlarını belirlemek ve onların beklentilerini anlamak önemlidir. Paydaşlar işletmenin hissedarları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, toplum ve çevre gibi gruplar olabilir.

Veri Toplayın

Verilerin toplanması ve analiz edilmesi de sürdürülebilirlik raporlaması için gereklidir. Bu veriler işletmenizin finansal performansı, çevresel etkileri, toplumsal etkileri ve sürdürülebilirlik stratejileriyle ilgili olabilir.

Raporlama Standartlarını Uyum Sağlayın

Sürdürülebilirlik raporlaması yaparken kullanılan raporlama standartlarına uyulması önemlidir. GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) ve IIRC (International Integrated Reporting Council) gibi standartlar sürdürülebilirlik raporlaması için yaygın olarak kullanılan standartlardır.

Raporlama Formatını Belirleyin

Sürdürülebilirlik raporlaması için farklı formatlar kullanabilirsiniz. Bu formatlar ayrı bir rapor, finansal raporlarla bütünleştirilmiş bir rapor veya web sitesi üzerinden erişilebilir bir rapor olabilir.

Şeffaf İletişim Kurun

Sürdürülebilirlik raporlaması yapıldıktan sonra, raporun paydaşlarla paylaşılması ve iletişimi önemlidir. Raporun açık ve şeffaf bir şekilde sunulması, paydaşların işletmenizin sürdürülebilirlik performansına ilişkin beklentilerini anlamalarını sağlar.

Sürdürülebilirlik Raporlaması Yapmak
Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.