Toplumsal Tarih ile Şirket Kültürü İlişkisi Nasıl Kurulur?

Bir ülkenin tarihi, aynı zamanda o ülkenin kültürünü oluşturan olaylar bütünüdür. Türkiye’nin yakın tarihine göz attığımızda toplumsal iş birliği ve dayanışmanın önemi göze çarpar. Bu aynı zamanda Türkiye’deki şirket kültürünün de temel yapı taşlarından biridir.

20 Şubat 2022 ・ Yazan: Speaker Agency

Tarih, kültür ve şirket kültürü arasındaki ilişki

Bir ülkenin tarihi, aynı zamanda o ülkenin kültürünü oluşturan olaylar bütünüdür. Türkiye’nin yakın tarihine göz attığımızda toplumsal iş birliği ve dayanışmanın önemi göze çarpar. Bu aynı zamanda Türkiye’deki şirket kültürünün de temel yapı taşlarından biridir. Toplumsal kültürden hareketle kurumlar da tıpkı bireyler gibi içinde bulunduğu toplumdan ve toplumun tarihinden izler taşır. Temelde içinde bulunduğu toplumu yansıtan yapılar, aynı zamanda kendi yapısına ait alt kültür özelliklerini de yansıtmaktadır. Bu nedenle her kurumun kendi kültürü ve bu kültüre duyulan bağlılık farklılık gösterebilir. Diğer bir deyişle; çalışanların şirket değerlerine verdiği önem ve duyduğu bağlılık kurum kültürünün ne derece benimsendiğini ifade eder. Şirket kültürü, çalışanların ait olma duygusunu beslerken aynı zamanda haklarını korur. Bu nedenle var olan ortak değerlere bağlılığı sağlamak ve bu değerleri pekiştirmek için yapılan etkinlikler, kurumlar için oldukça önemlidir. Çalışanların bu anlayışı benimsemesi, başarıya giden ilk ve en önemli adımlardan biridir.

Şirket Kültürü Oluşturmak

Bir kurumu oluşturan en önemli yapı taşlarından biri, şirket kültürüdür. Kurumun uzmanlık alanı, çalışma saatleri, iş olanakları, piyasa değeri gibi konuların tümü, şirket kültüründen sonra gelir. Bunun nedeni, ortak değerlere duyulan bağlılığın olmadığı bir ortamda, başarının mümkün olmayacağı gerçeğidir. Bir kurumun değerleri tüm çalışanları tarafından benimsenmişse ve kusursuz bir şekilde devamlılığı sağlanıyorsa, başarı kaçınılmazdır. Peki bu kadar önemli olan şirket kültürü, nasıl oluşturulur? Bunun için birkaç temel maddeyi incelemek gerekir.

 • Nihai hedefleri belirlemek ve bu hedeflere uygun bir yol haritası çizmek.
 • Şirketin tarihi, kuruluş hikayesi ve hizmet ettiği alan çerçevesinde ana değerlere bağlı kalmak ve oluşan şirket değerlerini sürdürülebilir hale getirmek.
 • Başarı yolculuğunda sadece şirketin çıkarlarını değil, aynı zamanda çalışanların haklarını da gözetmek.
 • Tüm kazanımların çalışanların eseri olduğunu bilmek ve takım ruhuna duyulan inançla başarıları ödüllendirmek.
 • Kazanılan başarılar gibi, yaşanan olumsuzlukların da sorumluluğunu birlikte üstlenmek.
 • Çalışanların gelişimine katkıda bulunacak aktivitelere katılım sağlamak ve tüm bu çabanın sonucunda edinilen kazanımları birlikte kutlamak.
 • Her bir çalışanın, bağlı bulunduğu kuruma güven duymasını sağlamak ve yeni çalışanların bu kültüre uyum sağlaması için oryantasyon programı uygulamak.

Bu ve benzeri adımlar uygulandığında, şirket kültürünün oluşturması ve çalışanların bu kültüre uyum sağlaması kolaylaşır. Aynı zamanda başarı oranı da artış gösterir.

Tarih Araştırmalarının Şirket Stratejilerine Etkisi

Tarih araştırmaları sadece toplumsal konulara ışık tutmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun sosyolojik yapısını ve bu yapının gelişimini gözler önüne serer. Toplumun sosyolojik yapısı da şirketlerin stratejilerini belirleyen en temel unsurlardan biridir. Bu nedenle yapılan her tarihi araştırma, şirketlerin yol haritası için önemli bir rehber olma özelliğini taşır. Ancak bu rehberi en etkili şekilde kullanabilen kurumlar, başarıya ulaşabilir.

Türkiye’nin yakın tarihi, şirket kültürü yaratmanın önemi ve şirket kültürünün çalışanlar üzerindeki etkisi gibi konular hakkında daha detaylı bilgi edinmek için web sitemizdekiTarih Konuşmacıları sayfamızı inceleyebilir ve Prof. Dr. İlber OrtaylıSunay AkınAhmet Ümit, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Saffet Emre Tonguç, Doğa Taşlardan, Prof. Dr. Zafer Yenal’ın ilham veren konuşmalarını dinlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kelime Bulutu

 • Tarih

 • Tarih & Kültür

 • Toplum

 • Türkiye Tarihi