INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

Finans, herhangi bir işin çok önemli bir parçasıdır, herhangi bir endüstrinin dili gibidir. Finansal analiz de, herhangi bir iş veya iş projesinin özelliklerini analiz etme sürecini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Finans ve Ekonomi
  • Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2023
  • Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024
  • Yazan: Speaker Agency
Finansal Analiz 690X460 (2)

Finansal analiz, bir kuruluşun performansını belirlemek ve performansın nasıl daha fazla geliştirilebileceğine ilişkin stratejiler oluşturmak için finansal bilgilerin kullanılmasını içerir. Finansal analiz ayrıca bir kuruluşun kaynaklarını oluşturmak için kullandığı fon kaynaklarına odaklanır.

Mali analistler şirketin geçmiş bilgileri araştırmak ve kuruluşun daha sonra nasıl davranacağına dair tahminler yapmak için genellikle işlerini Excel'de veya bir muhasebe sayfası kullanarak yaparlar.

Bir yatırımcıysanız, nereye yatırım yapacağınıza ve nereye yatırım yapmayacağınıza nasıl karar verebilirsiniz? Tam bu noktada finansal tablo analizi, şirketin finansal durumundan haberdar olmanızı sağlayarak size çok yardımcı olabilir. 

Yazımızın geri kalanında; finansal analiz çeşitlerini, finansal analizin önemini ve temel analiz ile teknik analiz arasındaki farkları anlatacağız.

Finansal Analiz Nedir?

Finansal analiz, performanslarına ve uygunluklarına karar vermek için organizasyonları, projeleri, finansal planları ve hesapla ilgili diğer değişimleri değerlendirme prosedürüdür. Genellikle finansal analiz, bir unsurun istikrarlı, akıcı veya finansal bir yatırımı garanti edecek kadar verimli olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Ebeveyn Adayları İçin Finansal Sağlık 690X460 (1)

Finansal analiz dahili olarak yapıldığında yöneticilere gelecekteki iş tercihleri konusunda karar vermede veya geçmiş verilen başarılı kararlar için geçmişteki eğilimleri gözden geçirmede yardımcı olabilir. Finansal analiz dışarıdan yönlendirilirse yatırımcılara mümkün olan en iyi yatırım fırsatlarını seçmede yardımcı olabilir.

Finansal analiz kurumun finansal sağlığına ve sınırına ilişkin içgörüleri teşvik ettiğinden, tüm iş görevlerinin temel bir parçasıdır. Bu nedenle finansal tablolardan oranları ölçmek ve bu oranları şirketlerin veya diğer rakip şirketlerin geçmiş verileriyle ilişkilendirmek gibi finansal verileri analiz etmenin birkaç bilindik yolu vardır.

Finansal Analiz Türleri

İki ana finansal analiz türü vardır Bunlar; temel analiz ve teknik analizdir. Bu iki temel analiz türü farklı kaynaklar ve yöntemler kullanır.

Temel Analiz

Temel analiz, ilgili ekonomik ve parasal bileşenleri analiz ederek size bir kuruluşun karakteristik teşvikinin bakış açısını verir. Normalde analistler bu prosedürü finansal güvenliğin değerini etkileyen ana hususları değerlendirmek için kullanırlar.

Finansal Analiz 690X460 (1)

Bu nedenle temel analiz, kuruluşları uzun vadeli spekülasyonlar için tanımanız ve yeni zenginlikler yaratmanız için size üstün bir bakış açısı veren bir stratejidir.

Analistler, şu anda hafife alınan veya abartılan hisse senetlerini keşfetmek ve daha sonra yatırımcılara yatırım seçimlerinde yardımcı olmak ve bu hisse senetleri hakkında dürüst bir değerlendirme yapmak için bu prosedüre yönelirler. Bu türde şirketin değerini tahmin etmek için finansal tablolardan toplanan veriler kullanılır.

Teknik Analiz

Öte yandan teknik analizde analistler, hacim ve maliyet gibi ölçülebilir unsurları inceleyerek yatırım fırsatlarını değerlendirir. Teknik analistler hisse senedi maliyetlerinin anormal bir şekilde hareket etmek yerine önceki modeli takip etmeye mecbur olduğunu kabul ederler.

Borsada, her şey piyasa psikolojisi ile tanımlanır. Teknik analiz, bu duyguları incelemek için geçmiş bilgİlerin ana hatlarını kullanır ve hisse senedi ile tanımlanan daha olası tüm kalıpları kavramak için piyasa değişikliklerini kullanır.

Teknik analistler, tarihin kendisini yeniden şekillendireceğini kabul eder ve önceki örnekleri veya kalıpları kavradıklarında katkıda bulunma fırsatlarını daha iyi anlayabileceklerini düşünür. Öte yandan teknik analiz, bir menkul kıymetin temel yönlerini değerlendirmek yerine kalıplara ve eğilimlere göz atarak fiyat eğilimlerinin ardındaki piyasa duygusunu anlamaya çalışır.

Finansal Analiz Araçları Gereksinimi

Şimdi finansal analiz araçlarına geçelim. Finansal analiz için araçlar olduğunu biliyor olabilirsiniz. Ancak neden gerekli olduklarını biliyor musunuz? Burada, bu konuda ayrıntılı olarak tartışacağız.

Bir şirketin borsaya yatırım yaparken hem kısa hem de uzun vadede nereye gittiğini görmek önemlidir. Finansal analiz araçlarının yardımcı olduğu yer burasıdır.

Bir kuruluşun bütçe raporunu incelemek bu yolu kavrayabilmek için yeterli değildir. Rakamları sıralamak ve önemli deneyimleri kuruluşun sunumuna dahil etmek için mali tablo analizi tekniklerinden yararlanılmalıdır.

Yine de bu tekniklerin borsa ötesinde çok daha geniş bir kullanımı vardır. Bu nedenle, burada finansal analiz araçlarının heyecan verici kullanım denemelerinin listesini göreceğiz.

Bankalar bu araçları kullanarak bir şirketin ödeme gücü hakkında karar verebilir.

Finansal Analiz 690X460

Şirketler kaynakları nereye dağıtacakları ve hangi grubu kapatacakları gibi sektörel sonuçlara varmak için bunları kullanabilir.

Güvenlik kuruluşları ve kredi derecelendirme kuruluşları, çeşitli tehditleri incelemek için finansal analiz yöntemlerini kullanabilir.

Denetçiler ve düzenleyiciler, bunları bir şirketin mali tablolarında ve hatta şirket işlemlerinde olası eşitsizlikleri tespit etmek için kullanabilir.

5 Finansal Analiz Tekniği

Burada bir yatırımcının bir işletmeye yatırım yapıp yapmamasına karar vereceği finansal tablo analizi tekniklerinden bazılarının bir listesini göreceğiz.

1. Dikey Analiz

Bu yöntemde bir işletmenin faktörleri sabit bir değerin yüzdesi şeklinde gösterilir. Bu sayede tüm faktörlerin yüzdesi, işletmenin nereye gittiğini belirlemek için kullanılabilir. Ayrıca bu farklı faktörler arasındaki ilişkiyi ve bunların birbirleri üzerindeki etkilerini bulmak için kullanılabilir.

2. Moda analizi

Bu yöntem borsaların nasıl ilerlediğini analiz etmeyi içerir. Bu basitçe hisse senedi fiyatlarının önceden belirleneceği anlamına gelir. Bu sayede beklenen fiyatın yüksek olması, yatırımın karlı olacağı anlamına gelir. Eğer yüksek bir sonuç elde edilmezse durağan bir değer olacağı anlamına gelir.

Bu nedenle moda analizi finansal analizin benzersiz araçlarından biridir. Çünkü bir dizi dış faktörün bir hisse senedi üzerindeki etkisini tahmin etmek için kullanılabilir.

690X460 (4)

3. Nakit Akışı Analizi

Bu teknikte bir şirketin net gelir ve giderlerini, işletmenin işletme sermayesini ve net gereksinimlerini belirlemek için kullanılır. Ayrıca piyasadaki borç ve genişlemeyi de belirler.

4. Oran analizi

Bu yöntem belirli bir şirketi pazardaki rekabeti ile karşılaştırır. Bu, diğer şirketlerin aynı boyut ve türde olduğu anlamına gelir.

Bu oranlar, kazanç / fiyat oranını, net gelir / satış oranını ve aktif getiri oranını içerir. Aynı sektördeki daha iyi şirketi belirlemek için de kullanılabilir.

5. Yatay Analiz

Yatay analiz tekniği finansal tablo analizinin en ünlü yöntemidir. Bu yöntem genellikle bir işletmenin çeşitli faktörlerindeki değişimi belirlemek için kullanılır. 

Bu faktörler arasında net gelir, satışlar, maliyet ve benzeri unsurlar yer alır. Bu faktörlerde belirli bir dönemde meydana gelen değişim miktarı, herhangi bir projenin veya işletmenin geleceğini analiz etmeye yardımcı olur.

Finansal Analistler Ne Yapar?

Bir finansal analistin işi karmaşıktır ve finansal piyasalar hakkında bilgi, muhasebe becerileri, Excel'de finansal modelleme gibi finansal modelleme becerileri, problem çözme becerileri, liderlik becerileri, iletişim becerileri ve daha fazlasını gerektirir.

Finansal analistler genellikle finans, muhasebe, matematik, işletme yönetimi veya ilgili bir alanda MBA veya lisans veya yüksek lisans derecesine sahiptir.

Finansal analistler çoğunlukla bankalarda, finansal kurumlarda veya orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışırlar. Mali verileri analiz etmekten ve işletmelerin genel mali ve yatırım stratejilerini tanımlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmaktan sorumludurlar.

Bunu başarmak için; geçmiş performansı, yatırım fırsatlarını, finansal stratejinin tahminlerini ve raporları, borsa verilerini, ekonomik eğilimlerini, tahminleri, koşulları, iş haberlerini ve benzeri her türlü finansal veriyi analiz ederler.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.