HAKKIMIZDA REFERANSLAR BLOG İLETİŞİM

İş Dünyası ve Kurumsal Astroloji

Geleceği öngörebilseydiniz bugün ne yapardınız? Öngörülemeyen bir buhran yaşandığında iş dünyasının en çok üzerine düştüğü konu da bu: “Her türlü darbeye hazırlıklı mıyız?”

Astroloji
  • Yayınlanma Tarihi: 12 Mart 2022
  • Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023
  • Yazan: Speaker Agency
Astroloji Blog 690X460

Günümüzde bilgi ve bilginin nasıl ve ne hızla işlendiği, iş dünyasının sürdürülebilirliği için hayati bir önem taşıyor. Hızla gelişen teknolojilere, yeni trendlere, global yönelimlere ayak uydurmanın yanı sıra, zaman ve finansal kayıpların yaşanmaması adına bunları tahmin edebilmek daha zor bir hal aldı. Bu zorlukların üstesinden gelmek için mevcut parametrelere alternatif olarak farklı tahmin yöntemleri arayışında olan iş dünyası yönünü yıldızlara çeviriyor olabilir mi? Bu noktada tarih öncesi zamanlardan beri yıldız hareketlerinin dünya üzerindeki etkilerini yakından inceleyen astroloji devreye girerek yeni dayanak noktaları öne sürüyor: Kurumsal Astroloji ve Finansal Astroloji!

Göklerin Bilgeliğinin Ekonomiye Geçiş Serüveni

Dünyada astrolojinin ekonomide kullanılması yeni bir şey değil, M.Ö. 4. ve 2. milenyumda hüküm sürmüş Sümerlilerin kil tabletlerin üzerinde de yer verdiği gibi astrolojik tahminlerin devlet yönetimi ve ekonomi üzerindeki etkilerini görebiliyoruz. O tarihlerden günümüze kadar geometri, matematik, astronomi ile birlikte astroloji de gelişimini sürdürüyor. Astrolojinin ekonomide sistematik olarak kullanılması ise tarihin en başarılı ekonomistleri arasında yer alan William Delbert Gann’ın ekonomide tahmin yöntemlerinin geometri, astronomi ve astroloji ile matematiğe dayandığını öne sürmesi ile başlıyor. Gann’ın yıldız hareketlerinin dünyayı nasıl etkilediğine ve bunun ekonomi üzerindeki yansımalarına bakarak bir dizi tarihi analiz sonucunda belirli tarihler arasında süregelen ve tekrarlanan bir döngü olduğunu keşfediyor. Gann bu keşfinde yalnız değil, astroloji ve iş dünyasını bir araya getiren Edward R. Dewey ve Louise McWhirter gibi ekonomistler de “finansal zaman çizelgeleri” geliştirerek bu görüşe destek veriyorlar. Bu görüşün doğuşunun en büyük tetikleyicisi, 1929’da yaşanan Büyük Buhran’ın nedenlerinin öğrenilmesi konusunda mevcut ekonomi modellerinin işleyişindeki aksaklıklar ve bu aksaklıkların öngörülemeyen sonuçları farklı yöntemlerle tahmin edilebilir miydi, sorusunda yatıyor.

Tarihte astrolojinin ekonomi üzerindeki etkileri konusunda döngüler teorisi ile tahmin edilebilirliğine dikkat çekmiş olan ekonomistlerin yöntemleri, bugünün iş dünyasının da son zamanlarda dikkat kesildiği bir nokta haline geldi. En önemli dönüm noktaları ise yaşanılan finansal krizlerin tarihlerinin Gann ve Dewey gibi ekonomistlerin döngülerine denk geliyor oluşu. 1990’ların sonunda yaşanan Dot-com krizi ve Covid-19 pandemisinin sebep olduğu küresel kriz tam da 1929’da yaşanan Büyük Buhran sonrası öne sürülen 60 ve 90 yıllık döngülere denk geliyor. Astroloji de bu kapsamda kişisel ve klasik burç yorumlarından daha geniş kapsamlı bir çerçeveye evrilerek uluslararası astroloji boyutunda önem kazanıyor.

Finansal ve Kurumsal Astroloji Nedir?

Finansal Astroloji, dünya astrolojisi içinde yer alan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Finansal astroloji belli bir yatırıma yönelmekten ziyade yatırımın ne zaman yapılmasının uygun olabileceği ile ilgileniyor. Konunun uzmanı olan astrologlar, kullandıkları teknik analizler sayesinde belli bir zaman çizelgesi oluşturuyor ve bu zaman çizelgesi gezegenlerin konumlarının nerede olacağına ve nasıl etki edebileceğine dair tahmin yürütmelerine olanak sunuyor. Astrologlara göre dünyada var olan her şeyin doğum haritasını çıkarmak mümkün. Örneğin bir işletmenin kurulduğu tarih işletmenin doğuşu kabul ediliyor ve buna göre bir çizelge yani şirket haritası çıkartılabiliyor. Yıllardır, açıkça beyan edilmese de, bu yöntemle varlığını sürdüren ve başarılı olan birçok isim ve şirketin olduğu biliniyor. Dünyanın en büyük girişimcisi olarak tarihte yerini almış olan John Pierpont Morgan; “Milyonerlerin astrologlara ihtiyacı yok, milyarderlerin ihtiyacı var.” sözü ile başarısının temel kaynaklarından birinin astroloji olduğunu da itiraf ediyor.

İş dünyasındaki yönelimlerinin hızla değişmesi ve bu değişikliklere uyum sağlama konusunda astrolojinin de daha fazla başvurulan bir kaynak olarak kullanılması bugünün dünyasının kaçınılmaz bir gerçeğidir. Uluslararası astroloji, kurumsal astroloji, şirket haritası gibi başlıklarda uzmanlaşmış ve dünya astrolojik yönelimleri ile daha detaylı bilgi almak için web sitemizdeki Astroloji Konuşmacıları sayfamızı inceleyebilir ve astroloji ile ilgili tüm konularda uzman olan Hande Kazanova, Zeynep Turan ve Binnur Zaimler’in konuşmalarına Speaker Agency aracılığıyla kulak verebilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.