INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Finansal Astroloji: İş Dünyası ve Astroloji

Geleceği öngörebilseydiniz bugün ne yapardınız? Öngörülemeyen bir buhran yaşandığında iş dünyasının en çok üzerine düştüğü konu da bu: “Her türlü darbeye hazırlıklı mıyız?”

Astroloji
 • Yayınlanma Tarihi: 12 Mart 2022
 • Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024
 • Yazan: Speaker Agency
Astroloji Blog 690X460

Günümüzde bilgi ve bilginin nasıl ve ne hızla işlendiği, iş dünyasının sürdürülebilirliği için hayati bir önem taşıyor. Hızla gelişen teknolojilere, yeni trendlere, global yönelimlere ayak uydurmanın yanı sıra, zaman ve finansal kayıpların yaşanmaması adına bunları tahmin edebilmek daha zor bir hal aldı. Bu zorlukların üstesinden gelmek için mevcut parametrelere alternatif olarak farklı tahmin yöntemleri arayışında olan iş dünyası yönünü yıldızlara çeviriyor olabilir mi? 

Bu noktada tarih öncesi zamanlardan beri yıldız hareketlerinin dünya üzerindeki etkilerini yakından inceleyen astroloji devreye girerek yeni dayanak noktaları öne sürüyor: Finansal Astroloji!

Speaker Agency olarak bu içeriğimizde, finansal astrolojinin iş dünyasıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Temel kavramları ele alarak finansal astrolojinin iş stratejilerini nasıl şekillendirebileceğini anlamaya çalışacağız. Ayrıca, finansal astrolojinin tarihçesine ve modern iş dünyasında nasıl daha fazla önem kazandığına dair izleri sürerek bu ilginç konuyu aydınlatmaya çalışacağız.

Göklerin Bilgeliğinin Ekonomiye Geçiş Serüveni

Dünyada astrolojinin ekonomide kullanılması yeni bir haber değil, M.Ö. 4. ve 2. milenyumda hüküm sürmüş Sümerlilerin kil tabletlerin üzerinde de yer verdiği gibi astrolojik tahminlerin devlet yönetimi ve ekonomi üzerindeki etkilerini görebiliyoruz. O tarihlerden günümüze kadar geometri, matematik, astronomi ile birlikte astroloji de gelişimini sürdürüyor. 

Astrolojinin ekonomide sistematik olarak kullanılması ise tarihin en başarılı ekonomistleri arasında yer alan William Delbert Gann’ın ekonomide tahmin yöntemlerinin geometri, astronomi ve astroloji ile matematiğe dayandığını öne sürmesi ile başlıyor. Gann’ın yıldız hareketlerinin dünyayı nasıl etkilediğine ve bunun ekonomi üzerindeki yansımalarına bakarak bir dizi tarihi analiz sonucunda belirli tarihler arasında süregelen ve tekrarlanan bir döngü olduğunu keşfediyor. Gann bu keşfinde yalnız değil, astroloji ve iş dünyasını bir araya getiren Edward R. Dewey ve Louise McWhirter gibi ekonomistler de “finansal zaman çizelgeleri” geliştirerek bu görüşe destek veriyorlar. Bu görüşün doğuşunun en büyük tetikleyicisi, 1929’da yaşanan Büyük Buhran’ın nedenlerinin öğrenilmesi konusunda mevcut ekonomi modellerinin işleyişindeki aksaklıklar ve bu aksaklıkların öngörülemeyen sonuçları farklı yöntemlerle tahmin edilebilir miydi, sorusunda yatıyor.

Tarihte astrolojinin ekonomi üzerindeki etkileri konusunda döngüler teorisi ile tahmin edilebilirliğine dikkat çekmiş olan ekonomistlerin yöntemleri, bugünün iş dünyasının da son zamanlarda dikkat kesildiği bir nokta haline geldi. En önemli dönüm noktaları ise yaşanılan finansal krizlerin tarihlerinin Gann ve Dewey gibi ekonomistlerin döngülerine denk geliyor oluşu. 

1990’ların sonunda yaşanan Dot-com krizi ve Covid-19 pandemisinin sebep olduğu küresel kriz tam da 1929’da yaşanan Büyük Buhran sonrası öne sürülen 60 ve 90 yıllık döngülere denk geliyor. Astroloji de bu kapsamda kişisel ve klasik burç yorumlarından daha geniş kapsamlı bir çerçeveye evrilerek uluslararası astroloji boyutunda önem kazanıyor.

Finansal Astroloji Nedir?

Finansal astroloji, dünya astrolojisi içinde yer alan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Finansal astroloji belli bir yatırıma yönelmekten ziyade yatırımın ne zaman yapılmasının uygun olabileceği ile ilgileniyor. Konunun uzmanı olan astrologlar, kullandıkları teknik analizler sayesinde belli bir zaman çizelgesi oluşturuyor ve bu zaman çizelgesi gezegenlerin konumlarının nerede olacağına ve nasıl etki edebileceğine dair tahmin yürütmelerine olanak sunuyor. 

Astrologlara göre dünyada var olan her şeyin doğum haritasını çıkarmak mümkün. Örneğin bir işletmenin kurulduğu tarih işletmenin doğuşu kabul ediliyor ve buna göre bir çizelge yani şirket haritası çıkartılabiliyor. Yıllardır, açıkça beyan edilmese de, bu yöntemle varlığını sürdüren ve başarılı olan birçok isim ve şirketin olduğu biliniyor. Dünyanın en büyük girişimcisi olarak tarihte yerini almış olan John Pierpont Morgan; “Milyonerlerin astrologlara ihtiyacı yok, milyarderlerin ihtiyacı var.” sözü ile başarısının temel kaynaklarından birinin astroloji olduğunu da itiraf ediyor.

Finansal Astrolojinin İş Dünyasıyla İlişkisi Nasıldır?

Astrolojinin iş dünyasında etkileri ve elementlerin bu alandaki yansımalarını anlamamız iş stratejilerini belirleme sürecinde önemli bir rol oynar. Astrolojik kavramlar ve elementler, iş dünyasındaki dinamikleri şekillendirebilir. Bu bölümde, bahsettiğimiz kritik ilişkileri inceleyeceğiz.

Astrolojideki temel kavramlar, burçlar, gezegenler ve evler gibi unsurlar, iş dünyasındaki farklı faktörleri temsil eder. Örneğin ateş elementi, girişimciliği ve liderlik özelliklerini temsil ederken; su elementi, duygusal zeka ve yaratıcılığı yansıtabilir. Bu temel prensipler, iş dünyasındaki stratejilerin belirlenmesinde rehberlik eder.

Her burcun kendine özgü özellikleri vardır ve bu özellikler iş dünyasında farklı liderlik stillerine dönüşebilir. 

 • Koç burçları, enerjik ve kararlı bir liderlik tarzını temsil ederler. Etkili bir şekilde yönlendirme yaparlar ve takımı motive etmek için dinamik bir enerjiye sahiptirler.
 • Boğa burcu liderleri genellikle istikrarlı, sabırlı ve güvenilirdir. Kararlılıkla işlerin üzerine giderler ve uzun vadeli hedeflere odaklanırlar.
 • İkizler burcu liderleri genellikle iletişim becerileri yüksek, esnek ve hızlı düşünen kişilerdir. Yaratıcı çözümler üretme yetenekleriyle takımın potansiyelini en üst düzeye çıkarabilirler.
 • Yengeç burcu liderleri genellikle duygusal olarak zeki, koruyucu ve bağlayıcıdır. Takım üyelerinin ihtiyaçlarına duyarlıdırlar ve bir aile ortamı oluşturmayı hedeflerler.
 • Aslan burcu liderleri genellikle karizmatik, özgüven sahibi ve yaratıcıdır. Takım üyelerini teşvik etmek ve onları öne çıkarmak konusunda ustadırlar.
 • Başak burcu liderleri genellikle analitik, düzenli ve detay odaklıdır. Sorunları çözme ve süreçleri optimize etme konusunda başarılıdırlar.
 • Terazi burcu işbirliği ve denge odaklı bir liderlik yaklaşımını benimseyebilir. Karar alma süreçlerinde objektif olurlar ve ekip üyelerinin katılımını teşvik ederler.
 • Akrep burcu liderleri genellikle kararlı, kararlı ve stratejik düşünen kişilerdir. Güçlü bir vizyona sahiptirler ve hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışırlar.
 • Yay burcu liderleri genellikle enerjik, iyimser ve keşif ruhlu kişilerdir. Vizyoner bir yaklaşıma sahiptirler ve takımı yeni ufuklara yönlendirmek konusunda ustadırlar.
 • Oğlak burcu liderleri genellikle disiplinli, hedef odaklı ve sorumluluk sahibidir. Organizasyon becerileri ve liderlik yetenekleri ile takımı ileriye taşırlar.
 • Kova burcu liderleri genellikle yenilikçi, vizyoner ve toplumsal değişimlere odaklıdır. Ekip üyelerinin farklı perspektiflerini değerlendirme konusunda başarılıdırlar.
 • Balık burcu liderleri genellikle duygusal olarak zeki, empatik ve yaratıcıdır. İnsan odaklı bir liderlik tarzı benimserler ve takımın ihtiyaçlarına duyarlıdırlar.

  Burçların liderlik stilleri üzerindeki etkilerini anlamak, iş dünyasında etkili liderlerin seçilmesinde önemlidir. Unutulmaması gerekir ki, her burcun kendine özgü liderlik özellikleri vardır ve bu genel bir açıklamadır. Kişisel astrolojik harita faktörleri de liderlik stilini şekillendirebilir.

İş Stratejilerinde Finansal Astroloji Nasıl Kullanılır?

İş dünyasında başarı elde etmek için astrolojik yaklaşımlar, iş stratejilerinin burç özelliklerine göre belirlenmesi ve finansal hedeflerin astrolojik olarak yönlendirilmesi, iş dünyasında etkili bir liderlik ve başarı için benzersiz bir bakış açısı sunar. Astroloji, iş dünyasında başarı elde etmek için önemli bir rehber olabilir. Doğru zamanlamaların, stratejik kararların ve ekip yönetiminin astrolojik etkileri göz önüne alınarak, iş dünyasında öne çıkmak daha mümkün hale gelir.

Her burcun kendine özgü özellikleri ve güçlü yönleri vardır. İş stratejilerinin bu burç özelliklerine göre belirlenmesi, şirketin hedeflerine ulaşma sürecinde kritik bir rol oynar. Finansal hedeflerin belirlenmesi ve yönlendirilmesi, iş dünyasında kritik bir adımdır. Astroloji, finansal hedeflerin belirlenmesinde ve bu hedeflere ulaşma sürecinde değerli bir rehberlik sağlayabilir. Gezegenlerin hareketleri ve burçların enerjileri, finansal başarıya ulaşma sürecinde dikkate alınması gereken önemli faktörler olabilir. 

Sık Sorulan Sorular

Finansal Hedeflerin Astrolojik Olarak Yönlendirilmesi Nasıl Gerçekleşir?

Finansal hedeflerin astrolojik olarak yönlendirilmesi, gezegenlerin hareketlerinin ve burç enerjilerinin dikkate alınmasıyla gerçekleşir. Örneğin Jüpiter'in büyüme enerjisi finansal büyümeyi teşvik edebilirken, Satürn'ün kısıtlayıcı etkileri ekonomik zorlukları işaret edebilir. Bu astrolojik faktörler, finansal hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için doğru adımların atılması konusunda değerli bir rehberlik sağlar.

Finansal Astroloji, İş Dünyasında Nasıl Bir Rekabet Avantajı Sağlar?

Finansal astroloji, iş dünyasında rekabet avantajı sağlamak için benzersiz bir perspektif sunar. Gezegenlerin ekonomik döngüler üzerindeki etkileri incelenerek, şirketler stratejilerini daha etkili bir şekilde belirleyebilirler. Ayrıca, burçların liderlik stillerine göre doğru pozisyonlandırma yaparak ve finansal hedefleri astrolojik olarak yönlendirerek, şirketlerin başarı şansını artırabilirler.

İş dünyasındaki yönelimlerinin hızla değişmesi ve bu değişikliklere uyum sağlama konusunda astrolojinin de daha fazla başvurulan bir kaynak olarak kullanılması bugünün dünyasının kaçınılmaz bir gerçeğidir. 

Uluslararası astroloji, kurumsal astroloji, şirket haritası gibi başlıklarda uzmanlaşmış ve dünya astrolojik yönelimleri ile daha detaylı bilgi almak için web sitemizdeki Astroloji Konuşmacıları sayfamızı inceleyebilir ve astroloji ile ilgili tüm konularda uzman olan Hande Kazanova, Zeynep Turan ve Binnur Zaimler’in konuşmalarına Speaker Agency aracılığıyla kulak verebilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.