INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Konuşmacıların Etkinliğinizin Başarısı Üzerindeki Etkisi Nedir?

Bir etkinliği katılımcılar açısından cazip kılan pek çok kriterden söz etmek mümkündür. Etkinliğin gerçekleştiği salon, etkinlikte kullanılan teknik materyaller, genel ambiyans ya da programın akışı, katılımcıların keyif almasına ve nitelikli şekilde vakit geçirmelerine katkı sağlar. Fakat tüm bunların yanında etkinliğin öznesi olarak kabul edebileceğimiz konuşmacılara özel bir vurgu yapmak gerekir.

Sunum ve Moderasyon
 • Yayınlanma Tarihi: 08 Mayıs 2023
 • Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024
 • Yazan: Speaker Agency
690X460 Konuşmacı Seçimi (2)

Doğru konuşmacı seçimi, etkinlikten alınacak verime dair temel belirleyicidir. Buna rağmen günümüzde farklı disiplinler tarafından organize edilen etkinliklerde, ne yazık ki bu konuda deyim yerindeyse sınıfta kalındığı görülebilir. 

Yüksek bütçelerin ayrıldığı büyük çaplı etkinliklerde dahi konuşmacı seçimi noktasında ciddi hatalar yapılabilmektedir. TED Talk gibi iletişim odaklı etkinliklerde konuşmacıların önemi çok bariz şekilde gözlemlenebilir. Aynı şekilde inovasyon, teknoloji, girişimcilik, şirket içi gelişim ya da eğitim gibi motivasyonlarla yapılan özel etkinliklerde konuşmacının kalitesi, sonuca doğrudan etki etmektedir. Konuşmacıların, etkinliğinizin başarısı üzerindeki etkisini artırmak adına bu alanda profesyonel düzeyde hizmet sunan Speaker Agency ile iletişime geçebilirsiniz.

Konuşmacı Seçimi Neden Önemlidir?

Konuşmacılar, kabul edileceği üzere bir etkinliğin niteliği açısından oldukça hayati bir role sahiptir ve konuşmacıların katkısı ile etkinliği unutulmaz kılmak oldukça önemlidir. Özellikle etkinliği organize eden kurum, kuruluş ya da organizasyon açısından isabetli şekilde tercih edilen konuşmacılar, kısa sürede fark yaratmayı başarır. Etkinliklere değer katan konuşmacılar, etkinliğin temel amacını göz ardı etmeden katılımcıların keyif almasına odaklanır. Konuşmacıların odak noktasında yer aldığı etkinlikler, pek çok sektörde kendine karşılık bulur. Özellikle seminerler, eğitimler, paneller, söyleşiler, atölyeler ya da yaratıcı workshop çalışmaları, motivasyon açısından önemli dokunuşlar sunabilir.

Bu etkinliklerin başarısı, aynı anda yüzlerce katılımcının doğru şekilde eğitilmesini/bilinçlenmesini de sağlayabilir. Dolayısıyla konuşmacı becerileri üst düzey olan kişilerin söz konu etkinliklere davet edilmesi, pek çok açıdan akıllıca bir tercihtir. Kurumsal işletmeler, günümüzde bu tip etkinlikleri inovasyonun ve gelişimin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Şirket kültürünü bir adım öteye taşımak isteyen, iletişimin potansiyelinden ve kitleleri etkileme gücünden yararlanmak isteyen kurumlar, bu tip etkinlikleri gelenekselleştirmeye başlamıştır. 

Farklı alanlarda liyakat sahibi olmasının yanında geniş toplulukları etkileme becerisine sahip olan konuşmacılar, böyle etkinliklerin değerini önemli oranda artırır. Bugünün iletişim çağında konuşmacıların etkinlik başarısındaki payı artık yadsınamaz bir durumdur. İyi seçilmiş konuşmacılar bir etkinliğin çıtasını nasıl artırıyorsa, kötü konuşmacı tercihleri de aynı şekilde etkinliğin nitelik düzeyini aşağılara çekmektedir. 

690X460 Konuşmacı Seçimi (1)

Liyakat sahibi konuşmacılar, hem sunum yaptığı temaya dair birikimiyle hem de doğru iletişim teknikleri ile ön plana çıkar. Burada temel amaç; konuşmacının kendi deneyimlerini, görüşlerini ya da fikirlerini ilham verici biçimde katılımcılara aktarabilmesidir. Bu konuda başarı sağlandığında, katılımcılar hiç sıkılmadan konuya odaklanma şansı bulabilir. Diğer yandan ideal bir konuşmacı tercihi, etkinliği daha da çekici kılabilir. 

Genel olarak etkinliğe katılım kararında katılımcının kim olduğu ciddi düzeyde etkilidir. Konuşmacı, etkinliğin akışını ya da imajını direkt etkileyen bir ölçüttür. Örneğin alanında tanınan, beğenilen ya da popülerlik düzeyi yüksek olan bir konuşmacıyı davet etmeniz, etkinliğinizin daha hızlı şekilde fark edilmesini sağlarken katılım seviyesini de buna paralel şekilde artırır. 

İyi Bir Konuşmacıda Olması Gereken Nitelikler

Etkinlik içerisinde rol alan konuşmacılar, beklentilere tatmin edici seviyede yanıt vermek zorundadır. Etkinliğin akıcılığı ve verimliliği, konuşmacı teknikleri ile doğrudan ilişkilidir. Genel olarak bu konuda profesyonel olarak hizmet veren kişiler, kapsamlı bir konuşmacı eğitimi alarak yeteneklerini pekiştirmektedir. Etkinlikte kendine yer bulan konuşmacı, tarzı ve yarattığı etkiyle temsil ettiği kurumun imajına ciddi bir katkı sağlar.

Tam aksi durumda ise maalesef etkinliğe olan katılım düşük kalır ya da etkinliği takip eden katılımcılar bir süre sonra etkinliği terk etmek durumunda kalır. Orada kalmayı sürdürseler dahi konuşmacıya odaklanmakta ve etkinlikten verim almakta zorlanabilirler. 

İyi bir konuşmacı strateji konusunda yaratıcı olmakla yükümlüdür. Peki nitelikli bir konuşmacıda bulunması gereken diğer özellikler nelerdir? Gelin bu özelliklere maddeler halinde göz atalım:

 • Başarılı bir konuşmacı her şeyden önce aktarmak istediği mesajları kendisini dinleyen topluluğa aktarmak için doğru etkiyi yaratmalıdır. Bu etkiyi yaratmanın sonsuz yolları vardır fakat konuşmacı hangi yöntemi ve tarzı benimserse benimsesin, neticede kelime haznesinin yüksek olması gerekir.
 • Konuşmacı, hitap ettiği hedef kitlenin özelliklerini net şekilde tanımalıdır. Dinleyicilerin eğitim düzeylerine, yaş aralığına, eğilimlerine ya da konuşmadan beklentilerine dikkat etmelidir.
 • Konuşma etkisi büyük ölçüde pratik yapmakla doğru orantılıdır. Profesyonel konuşmacıların sahne ya da topluluk önünde konuşma deneyimleri çok fazladır. Bu sayede vücut dili, doğru tonlama ve doğru zamanlama gibi konularda oldukça bilinçli şekilde hareket ederler.
 • Profesyonel bir konuşmacı, gün boyunca heyecanını kontrol altına alır ve konuşma esnasında oluşabilecek aksilikleri olabilecek en iyi şekilde idare eder. Bir başka deyişle heyecanını stres ya da baskı unsuruna dönüştürmez.
 • İyi bir konuşmacı dinleyicileri fazla bilgi ile sıkmadan ses tonunu ya da konuşma ezgisini doğru şekilde ayarlar. Konuşmanın hangi noktalarında nasıl vurgular yapması gerektiği konusunda uzmanlaşmıştır.
 • Görselliğin ön planda olduğu ve dikkat çekici bir unsur olarak yer aldığı bu dönemde, konuşması sırasında kullanacağı sunumda etkili ve güzel görsel materyallerden faydalanmaya oldukça dikkat eder. Görseller, konuşmanın ritmine katkı sağlar.
 • Konuşmanın süresini dakik bir şekilde ayarlar. Kendisine ayrılan süreyi aşmaz, insanların sıkılmasına ve dikkatin dağılmasına engel olur. Ayrıca etkinliğin diğer katılımcılarına ve  alanlarında uzman konuşmacılara da zaman tanır  ve zamanından çalmaz. 
 • Kitlenin sorularına mutlaka alan yaratır ve gelen sorunun cevabını müthiş bir içtenlikle yanıtlamaya çabalar.

Nitelikli Bir Konuşmacıyla Etkinliğinize Değer Kazandırın!

Başarılı bir konuşmanın damga vurduğu etkinlikler, özellikle iş dünyasında ihtiyaç duyulan motivasyon, liderlik, başarı, girişimcilik ruhu ve yaratıcılık gibi temaları canlandırmayı amaçlar. Konuşmanın yapısı burada genel olarak yapılacak etkinliğin ruhu ve amacı ile örtüşmelidir. Konuşma metinleri, bu açıdan yol gösterici, tetikleyici veya ilham verici bir unsur olarak karşımızda durur.

690X460 Konuşmacı Seçimi

Bilindiği üzere bir kurumun değişime adapte olma çabası, her şeyden önce kuruma bağlı personellerin bireysel dönüşümü ile paralel ilerleyen bir süreçtir. Geleneksel etkinliklerden sıyrılıp ezber bozan etkinlik içerikleri oluşturmak, öncelikle yaratıcı ve ilham verici konuşmacılarla mümkündür. Bu nedenle etkinliğinizde yer vereceğiniz nitelikli bir konuşmacının dinleyicilere farklı perspektifler sunabileceğini, farklı bakış açıları kazandırabileceğini, sözleriyle ilham olabileceğini ve topluluk enerjisini yükselteceğini unutmayın!

Amerika merkezli bir “etkinlik yönetimi” şirketi olan Eventbrite’nin bu konudaki kapsamlı önerilerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Konuşmacı Ajansı ile Çalışmak Size Ne Kazandırır?

Farklı amaçlara yönelik olarak bir etkinlik organize etmek isteyen kuruluşlar ya da bağımsız oluşumlar, genellikle konuşmacı tercihleri konusunda aceleci davranırlar. Oysa yukarıda da altını çizdiğimiz üzere, hangi çapta organize edilirse edilsin konuşmacıların etkinliklere pozitif katkısı inkâr edilemez bir gerçektir. Tam da bu noktada kurumsal pazarlama planlamanızla örtüşen konuşmacıları keşfetmek için profesyonel ajanslardan destek alabilirsiniz. 

Uzun yıllardır bu alanda profesyonel düzeyde hizmet veren Speaker Agency ile irtibata geçmeniz halinde ihtiyaçlarınız ve beklentilerinizle örtüşen konuşmacılara kolayca ulaşabilirsiniz. 

Speaker Agency, ilham verici konuşmalarıyla kendi alanlarında öne çıkan pek çok ismi sizlerle bir araya getirmeyi başarıyor. Türkiye’nin en çok konuşturan konuşmacı ajansıyla siz de hemen tanışabilirsiniz!

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.