Search Button

KARAKTERİN KADERİNDİR

Dr. Murat Bilgili - Kurumsal Çözümler

ŞİRKETİNİZİN YA DA TAKIMINIZIN
KARAKTERİNİ ÖĞRENMEK İSTER MİSİNİZ?
ŞİRKETİNİZİN (TAKIMINIZIN) KADERİ KARAKTERİNDE GİZLİ

 • Nasıl bir topluluksunuz?
 • Nasıl davranıyorsunuz?
 • Neden böyle sorunları sık yaşıyorsunuz?
 • Neden bir türlü aşılamayan iletişim sıkıntılarınız var?
 • Değişime gösterilen bu direnç nasıl aşılacak?
 • Yönünüz nedir?
 • Nereye doğru gidiyorsunuz?
 • Böyle düşünmeye, davranmaya devam ederseniz başarı gelecek mi?
 • Önce kendini ve sonra ait olduğun topluluğu nasıl tanırsın?

İnsanların düşüncelerini, davranışlarını, tercihlerini belirleyen en önemli faktörlerden biri karakterleridir. Şirketinizi ya da takımınızı oluşturan kişilere ait karakter özelliklerinin toplamı aslında kurumsal karakteri ortaya koyar.

​ Her karakterin olumlu ya da olumsuz yönleri tartışılacak, nasıl davranılırsa nasıl istenilen sonuç alınabileceği mizah içeren örneklerle paylaşılacaktır. Eğlenceli olan bu programda bireysel analiz yapılmayacağından katılımcılar rahatsızlık duymayacaklardır. Tercihler ve sonuçlar kayped uygulamasıyla toplu olarak değerlendirilecektir. 

Uygulama sırasında çıkan sonuçların analizi yapılacağından katılımcılar kendi iç değerlendirmelerini yapma imkânı bulacaktır. Diğer insanların karakter özelliklerini göre onlarla iletişimin nasıl sağlanacağı konusunda bilgilenme imkânı olacaktır. Kurum içi ve dışı iletişimde başarı ya da başarısızlık hep bu özelliklere bağlıdır. Eğlenceli geçecek bu programda katılımcılar öz farkındalığa sahip olacaklardır. Bu şekilde aşağıdaki başlıklarda yaşanan zorlukların üstesinden gelebilme çok daha kolay başarılacaktır.

 • İlişki Yönetimi
 • Motivasyon
 • Değişim Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Zorlukların Üstesinden Gelebilme
 • Yeniliklere Açık olabilme
 • Çatışma Yönetimi
 • İdeal Takım Olabilme
 • Süreç Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Müzakere Teknikleri

Çalışan memnuniyeti, kariyer planlaması, kurum kültürü, yıllık hedefler, kurumsal hedefler, aidiyet… Bunlar ve benzeri başlıklarda cevapsız kalan sorulara yanıtı şirketinizin ya da takımınızın karakter analizinde bulabilirsiniz. Topluluklar karakter tiplerinden kaynaklanan sistemli bir önyargı tarafından kısıtlanırlar. Bu uygulamadan sonra geriye dönüp baktığınızda yaşamınızda kafanızı karıştıran tüm olaylar ve tepkiler kusursuz bir anlam kazanacaktır.