INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

İş Hayatında İkna ve Etkili Müzakere Sanatı Nasıl Yapılır?

İkna ve etkili müzakere, yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi iş hayatı için de son derece önemli konulardır. İş hayatının pek çok aşamasında, iletişim sürecinin etkili müzakere teknikleri ile sürdürülmesi ve ikna ile taçlandırılması organizasyonlar için oldukça önem taşır.

İş Hayatı İkna ve Müzakere Sanatı
  • Yayınlanma Tarihi: 20 Aralık 2021
  • Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024
  • Yazan: Speaker Agency
690X460 (8)

İkna ve etkili müzakere, yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi iş hayatı için de son derece önemli konulardır. İş hayatının pek çok aşamasında, iletişim sürecinin etkili müzakere teknikleri ile sürdürülmesi ve ikna ile taçlandırılması organizasyonlar için oldukça önem taşır. Yazımızda; müzakere ve ikna sanatının anahtar kavramlarına, iş hayatında başarı sağlayan ikna ve müzakere tekniklerine ve bu teknikler uygulanırken çatışma yönetimi gibi dikkat edilmesi gereken konulara değineceğiz.

İkna ve Müzakere Sanatıyla İlgili Anahtar Kavramlar

İş hayatındaki müzakere süreçlerinde en önemli konu insan faktörüdür. İnsan faktörünün içinde ise karakter farklılıkları, insanlar arası iletişimin özellikleri, farkındalık (duyusal keskinlik), gözlem yeteneği, etkin dinleme ve hatalardan ders çıkarabilme gibi alt unsurlar yer alır. İş hayatında anahtar rolü olan bir diğer konu da etkili sunumdur. İnsan faktörünü ve etkili sunumun gereklerini doğru okuyarak, müzakere becerilerini geliştirmek ve iknaya giden yolu kısaltmak mümkündür.

İkna sürecine ait anahtar kavramlarının başında ise güven veren teknikleri kullanmanın geldiğini söyleyebiliriz. İletişimde kendini değerli hisseden ve süreçten bir fayda ile ayrılacağına inanan insanlar daha kolay ikna edilebilir. Bu nedenle, iş hayatındaki ikna çalışmalarınızda karşınızdaki kişilere ne kadar güven verir ve süreçten bir kazanımla ayrılacakları hissini ne kadar uyandırırsanız o ölçüde başarılı olabilirsiniz.

İş Hayatında Etkili İkna ve Müzakere Teknikleri

İçinde bulunduğumuz dijital çağda, organizasyonların ikna ve müzakere sürecini stratejik bir anlayışla ele almaları ve etkili yöntemler kullanmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. İş hayatında başarıya götüren başlıca ikna ve müzakere sanatı tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

●Müzakere Sürecini Planlama: Planlama ve hazırlık, iş hayatındaki tüm müzakere sürecinde kritik derecede önem taşır. Konunun tanımlanması, uzun ve kısa vadeli amaçların netleştirilmesi, muhtemel sorun ve fırsatların değerlendirilmesi, tarafların güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti gibi önemli çalışmalar bu adımda yapılır.
●Güçlü Bir Giriş ve Sunum: Güven verici bir giriş ve güçlü bir sunum yaparak başarınızı artırabilirsiniz. Karmaşık konuları bile basitçe anlatabiliyorsanız, doğru soruları soruyorsanız, teknolojik imkanlardan faydalanıyorsanız ve tarafların bağ kurmasını sağlıyorsanız güçlü bir sunum yapıyorsunuz demektir.
●Beden Dili ve Ses Tonunun Gücü: İkna, etkili iletişim ve müzakere teknikleri için kelimelerin yanı sıra beden dili ve sesin de aktif şekilde kullanılması gerekir. İnsanlar arasındaki iletişimde beden dilinin %55, ses tonunun %38, kelimelerin ise %7 etkisi bulunduğu biliniyor.
●Kişilik Türlerinin Farkında Olma: Kişilerin baskın karakter özelliklerinin farkında olmak büyük avantaj sağlar. İçe ya da dışa dönük, mükemmeliyetçi, soğukkanlı, telaşlı, iyimser, kötümser gibi farklı kişilik türlerine uygun tekniklerle yaklaşılması başarı şansını artırabilir.
●Etkin Dinleme, Konuşma ve Empati: Etkin dinleme, konuşma ve empati kurabilme becerisi iş müzakerelerinde ve ikna sürecinde yöneticilerin titizlikle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu sayede, iletişimde olduğunuz insanların kendilerini değerli hissetmelerini sağlayabilir ve sürecin başarısını önemli ölçüde artırabilirsiniz.
●İnsan Doğasına Yönelik İkna Teknikleri: Dinamiklerini tamamen insan doğasından alan ve iş hayatında yoğun olarak kullanılan birçok güçlü ikna tekniği bulunuyor. Yapılan bir iyiliğe iyilikle karşılık verme, tutarlı olma, otoriteye ve toplumsal kabullere uyma, nadir bulunan şeylere daha çok ilgi gösterme gibi birçok insani eğilimi iş yaşamındaki ikna ve müzakere sanatında etkili şekilde kullanabilirsiniz.

İkna ve Müzakere Sanatında Çatışma Yönetiminin Rolü

Çatışma Yönetimi ile ilgili müzakere ve ikna becerileri, süreçlerin sağlıklı ve başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi için son derece önem taşır. Bunun en temel nedeninin ise ikna ve müzakerenin doğası itibariyle çatışmalara açık bir süreç olması olduğunu söyleyebiliriz. Çatışma tiplerini tanıma ve yönetme, ön yargıları kırma, özgüvenli ve disiplinli bir tutum takınma, adil olma ve gerginlikleri azaltma benzeri çatışma yönetiminde etkili müzakere ortamı sağlayacak birçok önemli teknik vardır. Bu güçlü teknikleri kullanarak ve geçmişteki olumsuz deneyimlerinizden ders çıkararak siz de ikna ve müzakere sanatında ilerleme kaydedebilirsiniz.

İş hayatında ikna ve müzakere sanatı hakkında daha detaylı bilgi almak için Speaker Agency’nin İkna ve Müzakere Sanatı Konuşmacıları’ndan Fazıl Oral, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Mehmet Auf, Dr. Murat Bilgili ve Mehmet Kocabaş'ın sayfalarındaki konuşma videolarını izleyebilir veya podcastlerini dinleyebilirsiniz. Ayrıca, fark yaratan bilgi ve tecrübeleriyle uzman konuşmacılarımızı kurumunuza davet edebilir, ikna ve müzakere sanatının incelikleri hakkında ekibinizin bilgilenmesini sağlayabilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.