Search Button

Beyin Dostu Şirket

Uzm. Dr. Kerem Dündar - Kurumsal Çözümler

Beyin Dostu Şirket Workshops

“Bu yüzyılda cehalet okuma yazma bilmemek değil, beyni kullanmayı bilmemektir”

Beyin Dostu Şirket; gerçek manada insan odaklı, sorunlarını tespit edebilen, pek çok kaynaktan öğrenebilen, problemlerini çözebilen, geribildirim ağını kurmuş ve bu ağları işletebilen organizasyonlara dönüşmüş şirket olarak ifade edilebilir.

İçinde bulunduğumuz çağa bizleri taşıyan beynimizin, yeni yeni farkına vardığımız bu yüz yılda, önemi malum pek çok konuyu sinirbilim perspektifinden yeniden görebilmek için hazırlanan grup çalışmaları serisinin temel hedefi, geleceği hedefleyen şirketlerdeki dönüşüm yolculuğuna başka bir boyut kazandırmaktır. Şirketlerde liderlerin popüler başlıklarından biri olan dijital dönüşümün bile anolog dönüşüm olmadan sağlanamayacağı vurgusu her geçen gün belirginleşirken, insan hem sorunlarının hem de çözümlerinin kaynağı olarak yalnızca beynini işaret edebilecek seviyeye ulaşmıştır.

Tam da bu noktada liderlere, IK profesyonellerine, satış ve pazarlama ekiplerine öncelikle farkındalık kazandırmakla başlayan çalışmalar, günlük pratiklerinde karşılaştıkları problemlerin nöro-psiko temellerini aydınlatarak devam eder. Doğru sorular ortaya konuldukça bu sorulara, uygulanabilir çözüm önerilerini de sahadan vaka örnekleri üzerinde, bilimle bütünleştirilmiş halde ilgililerine sunmak her aşamada ana hedeftir aslında.

Konular:

• Nöro Liderlik
• Nöro IK
• Nöro Satış / Pazarlama
• Nöro İkna