INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Beyin ve Öğrenme İlişkisi Nasıl Oluşur?

Beyin, öğrenme sürecinde yapısal ve işlevsel açıdan aktif olarak çalışan en önemli organdır. Öğrenme eylemi herhangi bir davranışın, yeteneğin, bilginin, değerin, becerinin, duygunun ya da seçimin kazanılması olarak ifade edilir.

Neuro Science (Sinir Bilimi)
  • Yayınlanma Tarihi: 09 Aralık 2021
  • Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024
  • Yazan: Speaker Agency
690X460 (12)

Beyin, öğrenme sürecinde yapısal ve işlevsel açıdan aktif olarak çalışan en önemli organdır. Öğrenme eylemi herhangi bir davranışın, yeteneğin, bilginin, değerin, becerinin, duygunun ya da seçimin kazanılması olarak ifade edilir. Bu süreç yeni kazanımlar elde etmenin yanı sıra mevcut olan bilgilerin ya da duyuların değiştirilmesi eylemini de kapsar. Oldukça karmaşık bir yapıda olan beyin hakkında özellikle son 30 yılda yapılan sinir bilim (neuro science) araştırmaları, beynin nasıl öğrendiğiyle ilgili çok ilginç bilimsel gelişmeleri öne çıkarır.

Öğrenmenin bir bölümü gözlem yeteneği, duygusal bağlılıklar, odak problemleri ve diğer çevresel etkenlere bağlı olarak bilişsel farkındalık dışında gerçekleşebilir. Dolayısıyla insanların çevrelerinde yaşadıkları herhangi bir olayın sonucunda elde ettikleri deneyimin beyinleri üzerinde etki göstermesi mümkündür. İnsanlar bu gibi deneyimlerden etkilenmediklerini düşünseler de aslında yaşananlar onların davranışlarını, fikirlerini ya da bazı değerlerini etkileyebilir.

Bilişsel psikoloji (cognitive psychology) odaklı olmadan, isteğe bağlı bir şekilde uygulanabilecek çeşitli öğrenme metotları da vardır. Bu öğrenme metotlarının en etkilileri beynin yapısına en uygun olanlarıdır. İnsanlar için yeni bilgiler edinmek kaçınılmaz bir süreçtir ve bu süreçte beyinleri sistematik olarak çalışır.

Siz yeni bir şeyler öğrenmek istediğinizde beyninizdeki nöronlar arasında bir bağ kurulur. Nöron bağlarının kuvvetli hale gelmesi ile öğrenme daha kalıcı hale gelir.

Beyindeki Lobların İşlevleri Nelerdir?

Canlıların beyin yapıları ve sinir sistemlerinin çalışma fonksiyonları insanlarda sürekli merak uyandıran konulardan biridir. Her sene bu alanda yapılan geniş çaptaki bilişsel nörobilim (cognitive neuroscience) çalışmaları beynin yapısı ile ilgili bilgiler sunarak, beyninizi nasıl daha etkili kullanabileceğiniz konusunda yol gösterici olur.

Beş ana lobu bulunan beyin, hem merkezi hem de çevresel sinir sistemindeki sinir ağlarının çalışmasını yöneterek öğrenme sürecinde gereksinim duyulan tüm işlevleri düzenler. Ön lob bilinçli bir şekilde düşünmeyi, merkezdeki yan lob duyguları işlemeyi, arka lob görme becerisini, şakak temporal lob ses ve koku hissetmeyi ve beyincik serebellum lobu ise duyularla etkileşime geçerek vücuttaki hareketlerin koordineli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Etkili Öğrenmede Duygu Faktörü

Öğrenme sürecinde beyinde birbirine bağlı olarak bulunan yaklaşık 100 milyar nöron çalışabilir. Etkili bir öğrenim biçimi için duygular büyük ölçüde önemlidir. Nöronlar içerisinde bilgileri taşıyarak, bu bilgilerin duyular ile etkileşim haline girip aktarılmasını sağlar. Duyular ile etkileşen nöronlar öncelikle hipokamp alanından geçer ve korteks bölgesine kaydolur. Korteks sınırsız bir kapasiteye sahiptir. Bu alanda konuşma, okuma, yazma, düşünme ve öğrenme gibi pek çok fonksiyonunun çalışma süreci yönetilir. Dolayısıyla yeni bir öğrenmede, bilgilerin daha kalıcı olup uzun vadede depolanabilmesi için kortekse gelen sinyaller daha kuvvetli olmalıdır. Öğrenme sürecine daha ilgili, meraklı ve istekli olan kişilerin beyin loblarının eş zamanlı olarak çalışabilmesi mümkündür. Bu sayede öğrenme süreci hızlandırılarak daha etkili sonuçlar alınabilir.

Beynin sol lobu daha ağırlıklı olarak analitik düşünme, matematiksel hesaplama ve analizler yapma, neden ve sonuç ilişkilerini kurma, sorgulama ve detayları inceleme gibi işlevlerde rol alır. Sağ lob ise daha çok duygularla ilişkili yerlerde, sosyal aktivitelerde, görsel ve imgesel açılarda öğrenme sürecine katkı sunar.

Beyin ve öğrenme birbiri ile doğrudan ilişkilidir. Beyin öğrenme sürecinde en aktif rol alan ve geleceğimiz için bilgi depolayan bir yapıdır.

Beyin ve öğrenme birbiri ile doğrudan ilişkilidir. Beyin ve öğrenme sürecinde en aktif rol alan ve geleceğimiz için bilgi depolayan bir yapıdır. Siz de beynin öğrenme süreci, nörobilim ve psikoloji, beynin etkin kullanımı, davranış bilimleri, teknoloji bağımlılığı, beyinden davranışlara ve tersine, beyin temelli iletişim ve endüstriyel psikoloji konuları hakkında alanında deneyimli olan Uzm. Dr. Kerem Dündar’ dan bilgi edinmek ve mentorluk almak için Speaker Agency ile iletişime geçebilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.