INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Gezi & Seyahat Konuşmacıları Anlatıyor: Dark Turizm Nedir?

Dark turizm nedir? Bilinmeyene doğru bir yolculuk için bu içerikte dark turizmi birlikte keşfedelim!

Gezi
 • Yayınlanma Tarihi: 14 Mayıs 2024
 • Yazan: Speaker Agency
Dark Turizm Nedir 690X460

İnsanlık tarihinde, karanlık ve tüyler ürpertici olaylar her zaman büyük bir ilgi çekmiştir. İşte bu ilginin doğurduğu bir seyahat türü olarak karşımıza çıkan dark turizm, adeta bir merak ve keşif yolculuğu sunmaktadır. Ancak, bu tür seyahatlerin popülerliği ve cazibesi kadar, beraberinde getirdiği etik ve duyarlılık konuları da önemlidir. 

Speaker Agency editör ekibi olarak bu içerikte, dark turizmin ne olduğunu, neden giderek daha popüler hale geldiğini ve ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları ele alacağız. Öyleyse, bu kadar ilgi toplayan dark turizm için keşfe çıkalım!

Gezide Yeni Trendler

Dark Turizm Nedir?

Dark turizm, genel olarak insanlığın bilinmeyen ve ürkütücü sırlarını keşfetmek, karanlık anılarının geçtiği yerlerin ziyaret edildiği bir seyahat türüdür. Bu tür turizm, genellikle kültürel olarak tarihsel ve yoğun duygusal anlam taşıyan yerlerdir. Genellikle doğal afet bölgeleri, soykırım, hayalet kasabaları, savaş alanları gibi mekanları kapsar.

Dark turizmin tercih edilme amaçları genelde insanların kültürü ve mirası yakından tanımak, olayları irdelemek, yaşanılan olayları ve acıları onurlandırmak, insanın tarihteki önemli dönemlerini anlamaktır. 

Dikkat edilmesi gereken husus ise, bu tip seyahatler etik ve duyarlılık sorunlarını doğurur. Çünkü bu tür yerlerde yaşanan acılara ve travmalara karşı saygılı ve hassas olunması gerekir.

Dark Turizm Ne Anlama Gelmektedir

Dark Turizmin Kökenleri ve Tarihi Nereden Gelmektedir?

Dark turizmin kökenleri ve tarihi, insanlığın tarihsel olarak karanlık ve ürkütücü olaylarına olan ilgisinden başlamıştır. İnsanlar her zaman trajik olayları ve yerleri ziyaret etmiş ve bu olaylardan anlam çıkarmışlardır. Dark turizmin kökenleri ve tarihiyle ilgili bazı incelemelere göz atalım:

Bilinen İlk Dark Turizm Örneği

Dark turizm nereden başladı diye baktığımızda antik kökenlere kadar uzandığını görebiliriz. Çok eski zamanlarda Roma İmparatorluğu döneminde insanlar gladyatör dövüşlerini arenalarda izlerlerdi. Bu etkinlikler ve alanlar dark turizmin bilinen ilk örneğidir.

Savaş Alanları ve Tarihi Yerler

Ortaçağ dönemine baktığımızda savaşların meydana geldiği kaleleri, meydanları ve savaşla ilgili unsurları ziyaret etmeye başladılar. Özellikle, I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı'nın ardından, savaş alanları ve toplu mezarlar gibi yerler, dark turizmin önemli noktaları haline geldi.

Soykırım ve Toplu Katliam Alanları

Geçmişte yaşanan soykırım ve toplu katliamların ardından bu yerler müzeye çevrildi. Örneğin Auschwitz, yılda milyonlarca ziyaretçi almaya devam eden dark turizmin en bilinen örneklerinden biridir.

Son Dönem Dark Turizm

Günümüzde pek çok teknolojik imkanın gelişmesi ve dark turizm alanlarının ziyaretçiler için daha erişilebilir hale gelmesi sebeplerinden dolayı artık dark turizme olan ilgi arttı. Sanal turlar ve dijital rehberler sayesinde ziyaretçiler bu alanları rahatlıkla gezebiliyorlar ve tarihi daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar.

Dark Turizmin Tarihi

Dark Turizm Neden Bu Kadar Popülerleşti?

Dark turizme geçmişe oranla bugün daha fazla ilgi duyuluyor. Bunun birçok sebebi bulunmaktadır. Bu sebepleri aşağıdaki maddelerde sıralayabiliriz:

 • İnsanlar genellikle geçmişte yaşanan olayları, trajedileri ve karanlık dönemleri anlama ve keşfetme isteklerinden dolayı dark turizm kültürel bir bakış açısı sunar.
 • Geleneksel tatil destinasyonlarına olan talepte artış olmasına rağmen, bazı gezginler farklı ve benzersiz deneyimler ararlar. Dark turizm, sıra dışı ve farklı bir seyahat deneyimi sunar ve bu yönüyle ilgi çeker.
 • Televizyon ve dijital video platformları gibi araçlar, dark turizmi sıkça konu alır ve popülerleştirir. Özellikle korku filmleri, tarihsel dramalar ve belgeseller, insanların dark turizme olan ilgisini artırabilir.
 • Seyahat blogları, incelemeler ve sosyal medya platformları, dark turizmin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olur.
 • Genç nesil, geçmişin acılarını anlamak ve sosyal adalet konularına duyarlı olmak isteyebilir.
 • Dark turizm, insanları tarihî ve kültürel olaylar hakkında bilinçlendirir ve eğitir. 
 • Bu tür seyahatler, geçmişte yaşanan trajedileri hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir araç olabilir.
Dark Turizmin Yükselişi

Dark Turizmin Toplumsal ve Kültürel Etkileri Nelerdir?

Dark turizm, insanlarda bilinci ve kültürel farkındalığı artırmanın yanı sıra toplumsal ve kültürel alanda da birtakım gelişmeleri sağlayabilir. Peki dark turizm etkileri nasıl görülür? Bu etkileri daha yakından inceleyelim:

 • Dark turizm, insanları geçmişte yaşanan önemli olaylar hakkında bilinçlendirir ve bunun sonucunda tarihi ve kültürel mirası koruma konusunda farkındalık yaratır.
 • Ziyaretçiler, geçmişte yaşanan acıları ve trajedileri yakından görmek suretiyle, insanlığın ortak deneyimlerine duyarlılık kazanabilirler.
 • Savaş ve çatışma bölgelerini ziyaret ederek barış ve uzlaşma süreçlerine katkıda bulunabilir. Bu tür ziyaretler, geçmişte yaşanan acıları hatırlamak ve gelecekteki nesillere barışı iletmek için bir fırsat olabilir.
 • Dark turizm, ziyaret edilen bölgelere ekonomik fayda sağlayabilir. Turistlerin bölgeye getirdiği gelirler, yerel ekonominin canlanmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunabilir.
 • Bu turizm türü, akademik çalışmalar ve araştırmalar için önemli bir kaynak olabilir. Bu tür ziyaretler; tarihçiler, antropologlar, sosyologlar, arkeologlar ve araştırmacılar için değerli veriler ve bilgiler sağlayabilir.
Dark Turizmin Etkileri

Dark Turizmin Etiği ve Sınırları Nelerdir?

İçeriğimizin başında da bahsettiğimiz gibi dark turizm oldukça ilgi uyandırsa da bazı etik sorunları gündeme getirebilir. Dark turizme ilgi duyanlar için bazı etik sınırları ve dikkat edilmesi gerekenleri bu bölümde bir araya getirdik.

Duyarlılık

Dark turizm noktalarını ziyaret eden ziyaretçilerin geçmiş travmalara ve acıları karşı hassas olmaları ve saygı göstermeleri gerekir.

Ticari Amaçlardan Uzak Durmak

Dark turizmi ticari amaçlarla kullanmaktan uzak durulmalıdır. Duygu sömürüsü içeren yaklaşımlar etik sınırları ihlal edecektir.

İnsan Onuru

Özellikle soykırım ve büyük çatışma içeren alanlarda ziyaretçiler bu alanlara hassasiyet göstermelidir. Bu tür yerlerde yaşanan trajedilere karşı saygılı olmaları gerekir.

Yerel Topluluklarla İş Birliği

Yerel halkın onayı olmadan veya talepleri göz ardı edilerek gerçekleştirilen dark turizm faaliyetleri, etik açıdan uygun olmayacaktır.

Dikkat edilmesi gereken husus, dark turizmin sınırları ve etik kuralları bunlarla sınırlı değildir. Ziyaretçilerin saygılı ve hassas, aynı zamanda kurallara uygun davranması gerekir. Anlayışla yaklaşılan bu tür davranışlar dark turizmi etik bir çerçevede sürdürülebilir kılacaktır.

Dark Turizmin Etiği

Türkiye’de Dark Turizm İçin Tercih Edilen Bölgeler Nelerdir?

Türkiye’de dark turizm olarak ziyaret edilen destinasyonlara göz atalım:

Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale

Türkiye’de en popüler dark turizm destinasyonu 1.Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale’dir. Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler, anıtlar ve savaş alanları, dark turizm açısından büyük öneme sahiptir. Dark turizmde popüler destinasyon olan Çanakkale istatistiklere göre, 2015 yılında en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında 4.sırada yer aldı.

Ani Harabeleri

Kars'ta bulunan Ani Harabeleri, Orta Çağ'da önemli bir şehir olan Ani'nin kalıntılarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu antik şehir, surları, kiliseleri ve diğer yapılarıyla dark turizm açısından ilgi çekicidir. 

Doğu Anadolu Bölgesi

Türkiye’nin doğu anadolu bölgesi dark turizm açısından zengin alanlara sahiptir. Van Kalesi, Van Gölü çevresindeki tarihi yerleşimler ve Diyarbakır Surları gibi yerler, dark turizm açısından önemlidir.

Harput

Elazığ ilinde yer alan Harput, kültürel ve tarihi açıdan oldukça önemlidir. Harput Kalesi, kiliseleri ve camileri dark turizmin bir diğer örneğidir.

Kayaköy

Fethiye yakınlarındaki Kayaköy, terk edilmiş bir Rum köyüdür ve Osmanlı döneminde yaşanan nüfus mübadelesi sırasında terk edilmiştir. Kayaköy'deki terk edilmiş evler ve kiliseler, dark turizm için ilginç bir keşif noktasıdır.

Dark turizm, gezmeye meraklılar için heyecan verici bir deneyimdir. Ancak bu konuda dikkat etmeniz gereken etik hususların olması dark turizm konusunda hassasiyeti artırmaktadır. Aynı zamanda deneyiminizin kalitesini artırmak için gezi konusunda uzmanlar size ihtiyacınız olan desteği verecektir. Yakın gelecekte, dark turizm sektörünün daha da büyüyerek farklı deneyimler sunması beklenmektedir.

Türkiye’De Dark Turizm
Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.