Search Button
  1. »
  2. Kurumsal Çözümler
  3. »
  4. Master Class Workshops - Konuşmacılar
  5. »
  6. Teknolojiyi Anlama, Anlatma ve Uygulama Sanatı

Teknolojiyi Anlama, Anlatma ve Uygulama Sanatı

Teknolojiyi Anlama, Anlatma ve Uygulama Sanatı Workshops

Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) inisiyatifiyle 2011’den bu yana tartışılan, üzerine devlet yönetimi kademesinde konferanslar organize edilen, araştırmalar ve bütçelendirmeler yapılan Endüstri Devrimi 4.0, hem ekonomiyi hem de iş dünyasını kökünden değiştiriyor.

Ekonomi ve iş dünyasında önümüzdeki 10 senede yaşanacak önemli dönüm noktalarına baktığımızda, halen yapmakta olduğumuz işlerin pek çoğunun yazılımlar ve bilgisayarlar aracılığı ile yapılacağını öngörebiliriz. Dijital dönüşümün kökten etkilemeyeceği tek bir iş alanı bile kalmayacak.

Yeni teknolojilerin etkili ve yaygın kullanımı ancak toplumun her kesiminden kişilerin teknolojiye adaptasyon gücünün yükseltilmesi ile mümkün. İster kurumsal bir şirkette üst düzey bir yönetici olun, ister işçi; ister bir devlet personeli… Teknoloji artık hepimizin yaptığı işin çok önemli bir parçası haline geldi. Fakat bu teknolojileri anlamak kolay değil. Yeni teknolojilerin, özellikle teknik terimlere hakim olmayan kişiler tarafından anlaşılır hale getirilebilmesi için teknoloji ve iletişim disiplinlerinin güçlerini birleştirmesi gerekiyor. “Teknoloji İletişimi” kavramının Türkiye’deki ilk ve tek temsilcisi olan Dr. Sertaç Doğanay, hazırladığı workshoplar ile teknolojiyi anlama, anlatma ve uygulama sanatının inceliklerini aktarıyor.

Konular:

  • Dijital Fikir Lideri Olmak
  • Herkes İçin Siber Güvenlik
  • Kurumsal Dijital Dönüşüm
  • YETİ: Yaratıcılık | Eğlence | Teknoloji | İletişim