Design Thinking: Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?

Tasarım odaklı düşünme, dünyanın önde gelen kurumları tarafından etkili bir şekilde kullanılan metodolojilerden biridir. Bu metodoloji yalnızca endüstriyel alanlarda ya da grafik tasarımda kullanılmaz ve pek çok sektörde farklı bakış açıları ve çözümler sunan yaratıcı düşünce önem arz eder. Siz de hem kişisel hayatınızda hem de iş hayatınızda tasarım odaklı düşünme sistemini uygulayarak yenilikçi çözümlere ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2022 ・ Yazan: Speaker Agency

Tasarım odaklı düşünme, dünyanın önde gelen kurumları tarafından etkili bir şekilde kullanılan metodolojilerden biridir. Bu metodoloji yalnızca endüstriyel alanlarda ya da grafik tasarımda kullanılmaz ve pek çok sektörde farklı bakış açıları ve çözümler sunan yaratıcı düşünce önem arz eder. Siz de hem kişisel hayatınızda hem de iş hayatınızda tasarım odaklı düşünme sistemini uygulayarak yenilikçi çözümlere ulaşabilirsiniz.

Tasarım Odaklı Düşünmenin Avantajları Nelerdir?

Bu düşünme sisteminin temel mantığı sizi farklı bakış açıları ve yenilikçi çözüm yolları ile tanıştırmaktır. Dolayısıyla konunun en başında dikkat çekici gelmeyen çeşitli unsurlar, beyin fırtınası ve yaratıcı düşünme eşliğinde çözüme ulaştırılabilir. Hem ürün/hizmet hem de insan odaklı yaklaşım sunarak süreci sistematize eden bu yöntemin avantajları şunlardır:

  • Hızlı ve etkili bir şekilde çözüme ulaşmanızı sağlar.
  • Bir problem için farklı stratejiler oluşturmanıza ve her çözüm yolu için risk analizi yapmanıza olanak tanır.
  • Ürünün detayları daha çok dikkat çeker ve insan odaklı yaklaşım ile empati kurulur.
  • Özellikle takım çalışmaları için önem arz eden fikir paylaşım ortamı oluşturur. Bu sayede takımdaki herkes fikirlerini daha iyi bir şekilde ifade ederek katkı sunabilir.

Tasarım Odaklı Düşünme Metodu Aşamaları

Tasarım odaklı düşünme metodu için uygulanan aşamalar her marka ya da kuruma göre ufak farklılıklar gösterse de temel olarak hepsinin mantığında en etkili yoldan çözüme ulaşmak vardır. Öncelikle ilgili konuda muhatap alınacak kişiler ve kullanıcılar belirlenerek merkeze alınır. Bu aşamada kişilerin istekleri, talepleri ve şikayetleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonucunda oluşan taslakla birlikte gündemdeki konu için gereken ihtiyaçlar ve sorunlar incelenir. Sonraki aşamada ise bu ihtiyaçları gidermek ve problemleri çözmek için tasarım süreci uygulanır. Bu süreçte tüm paydaşların fikirlerine başvurulur, varsayımlar doğrultusunda tartışmalar yapılır ve katılımcıların problem çözme becerilerini göstermesi beklenir. Daha sonra önceki aşamada belirtilen konular ortak kararlar doğrultusunda bir araya getirilerek çözüme ulaştırmak için prototip şeklinde sunulur. Bu sayede problemler ve ihtiyaçlara yönelik oluşturulan çözüm önerileri mantıklı, sistematik ve düzenli bir hale gelmiş olur. Tasarım odaklı düşünme metodunun son aşaması ise ortaya konulan çözüm önerilerinin test edilmesidir. Test süreçlerinden de başarıyla geçen fikirler uygulanabilir.

Tasarım Odaklı Düşünme Sistemi Şirket Kültürü ile Nasıl Bağdaştırılır?

Şirketinizde faaliyette olan tüm dar ya da geniş kapsamlı projelerinizde tasarım odaklı düşünme sistemini uygulamanız mümkündür. Bunun için yukarıdaki bahsi geçen aşamaları ilgili departmanlarınıza yönelik düzenleyebilir ve gerekli planlamaları yapabilirsiniz. Tasarım odaklı düşünme sisteminin şirket kültürü ile bağdaşması için oluşturulması gereken ortamlar şunlardır:

  • Öncelikle şirket olarak belirlediğiniz hedef kitlenin fikirlerini alacağınız bir ortam yaratmanız önerilir. Örneğin; sosyal medya, anketler, geri bildirimler ya da yorumlarda yazılan görüş ve öneriler kullanıcıların fikirlerini yansıttığı alanlardır. Kullanıcılar, fikirlerinin değer gördüğü ve değerlendirmeye alındığı yerlere daha sadık kalma eğilimine girerler.
  • Tasarım odaklı düşünme sistemini çalışanlarınıza yansıtmak ve uzun vadede iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamak için dönemsel olarak workshoplar (atölyeler) düzenleyebilir ve çalışanların daha verimli bir şekilde katkı sağlamasını sağlayabilirsiniz.
  • Projelerin planlanma ve tasarım süreçlerinde şirketinizin ilgili departmanındaki ekiplerin fikirlerine değer vererek ve beyin fırtınası yaparak en etkili çözüme ulaşabilirsiniz.

Tasarım odaklı düşünme sistemini benimsemek, şirketinizde bu sistemi daha iyi bir şekilde uygulamak, problemlere yeni çözüm önerileri üretmek ve tasarım odaklı düşünme hakkında daha fazla bilgi edinmek için ‘Design Thinking Konuşmacıları’ sayfamızı inceleyebilir ve bu alanda uzman konuşmacılarımız; Yakup Bayrak, Yiğit Kulabaş ve Ahmet Akın’ın bilgi ve deneyimleriyle sizlere rehberlik etmesini sağlayabilirsiniz.

Kelime Bulutu

  • Design Thinking

  • Tasarım ve Teknoloji

  • Yaratıcılık